Tournée Minérale: een maand zonder alcohol

VAD en Stichting tegen Kanker werken samen aan campagne

 

Het is al een paar jaar een opkomende rage: een hele maand geen druppel alcohol drinken. Tot nu toe waren dat voornamelijk spontane beslissingen van individuen. Zij deden het als gezondheidskuur of om even de uitdaging 'kan ik zonder?' aan te gaan. Stichting tegen Kanker en het Vlaams expertisecentrum Alcohol en andere Drugs (VAD) willen op dit enthousiasme inpikken. Ze slaan de handen in elkaar voor de nieuwe sensibiliseringscampagne 'Tournée Minérale'. De campagne zal begin 2017 van start gaan en alle Belgen oproepen om in februari alcohol een maand lang af te zweren.
Lees hier het volledige persbericht.

 

VAD-leerlingenbevraging 2014-2015: Jongeren, alcohol, tabak en cannabis: na 16 remmen los

4 februari 2016

Sinds het schooljaar 2000-2001 organiseert VAD jaarlijks een leerlingenbevraging over alcohol, tabak, cannabis, psychoactieve medicatie, gokken en gamen bij jongeren in het secundair onderwijs. Vandaag wordt het rapport van het schooljaar 2014-2015 gepresenteerd. Daaruit blijkt dat het alcoholgebruik bij min-16-jarigen, sinds de wetswijziging op alcoholverkoop van 2009, gestaag gedaald is. Jongeren beginnen ook steeds later met roken, heel wat van hen steken de eerste sigaret pas op na 16 jaar. Het gebruik van illegale drugs (voornamelijk cannabis) blijft evenwel al jaren op hetzelfde peil hangen. Opmerkelijk voor zowel alcohol, tabak als cannabis, is de scharnierleeftijd van 16 jaar. De positieve evolutie bij de min-16-jarigen zet zich niet door na die leeftijd, alsof op 16 plots de remmen losgegooid worden. Dit zijn extra argumenten in het actuele debat over leeftijdsgrenzen.

Lees het persbericht of het volledige syntheserapport.

Wetgeving alcoholverkoop aan jongeren te weinig nageleefd door cafés en detailhandel

22 december 2015

Ongeveer vier op vijf Vlaamse cafés schenkt alcohol aan jongeren onder de wettelijke leeftijdsgrens. Ook in vijf op zes detailhandelszaken wordt de wetgeving op dit vlak niet nageleefd. Dat blijkt uit de resultaten van de 'Lokale monitors horeca en detailhandel' van het Vlaams expertisecentrum Alcohol en andere Drugs (VAD). Het onderzoek gaat na in welke mate beide sectoren in een bepaalde stad of gemeente de wetgeving naleven op de verkoop van alcohol aan jongeren onder de 16 of 18 jaar. De resultaten vormen de basis om beide sectoren te ondersteunen bij het naleven van de wetgeving.

Lees hier het volledige persbericht.

Presentaties VAD-studiedag 2015 online

3 december 2015

Op vrijdag 27 november vond in het Vlaams parlement de jaarlijkse studiedag van VAD plaats. Gezien de terreurdreiging was het toch wel een bijzondere editie. Met maar liefst 245 deelnemers kunnen we vast en zeker spreken van een warme opkomst. De studiedag belichtte middelengebruik en kwetsbaarheid vanuit verschillende perspectieven. We kregen een alternatief aangeboden voor het dominante biomedische ziektemodel en maatschappelijke kwetsbaarheid werd voor ons in beeld gebracht. De presentaties hebben raakpunten met de herstelbeweging, wat ze brandend actueel maakt. Ook specifieke en nieuwe thema's, zoals invloed van sociale media, gokken en gamen kwamen aan bod.

Geïnteresseerden vinden hier de presentaties van de sprekers online:

Gezond ouder worden en alcohol: hoe minder hoe beter

19 november 2015

Niet zozeer jongeren, maar vijftigers en zestigers blijken de grootste alcoholconsumenten te zijn. Op weekbasis bekeken drinken 55- tot 65-jarigen de helft meer dan 15- tot 24-jarigen. En van alle Vlamingen die dagelijks alcohol drinken, zijn bijna twee op de drie 55 jaar of ouder. Een zorgwekkende evolutie meent VAD, het Vlaams expertisecentrum Alcohol en andere Drugs, want dat aantal is op tien jaar tijd meer dan verdubbeld. Bovendien neemt, samen met de leeftijd, ook de impact van alcohol op de gezondheid toe. Steeds meer mensen streven bewust naar lang, actief en gezond leven, maar bij de mogelijke negatieve impact van alcohol lijken weinig 55-plussers stil te staan. Daarom gaat VAD samen met ouderenverenigingen, huisartsen, lokaal gezondheidsoverleg en mutualiteiten actief sensibiliseren over de risico's van alcohol op latere leeftijd: 'Als je ouder wordt, kan je minder goed tegen alcohol. Praat erover met je huisarts.'

Lees hier het volledige persbericht.

Alcohol, begin niet te vroeg

15 juli 2015

VAD stelt vandaag een nieuw campagnefilmpje voor, over alcoholgebruik bij minderjarigen. Het animatiefilmpje toont in een reeks korte, hilarische situaties wat er allemaal fout kan gaan wanneer je bepaalde dingen doet voor de tijd er rijp voor is. Alcohol drinken hoort uiteraard in dat rijtje thuis…

Bekijk hier het filmpje of lees het persbericht

VAD-leerlingenbevraging 2013-2014: Gezondheidsdoelstelling alcohol behaald. Laatstejaarsgebruik tabak en cannabis nemen toe.

17 juni 2015

Brussel, 17 juni 2015 - Sinds het schooljaar 2000-2001 organiseert de Vereniging voor Alcohol- en andere Drugproblemen vzw (VAD) jaarlijks een leerlingenbevraging over alcohol, tabak, cannabis, psychoactieve medicatie en gokken bij jongeren in het secundair onderwijs. De nieuwe cijfers, voor het schooljaar 2013-2014, leveren een aantal interessante conclusies op. Het gebruik van alcohol bij jongeren blijft dalen, al stijgt het riskant gebruik ervan bij bepaalde groepen. De daling van het aantal rokers lijkt gestopt: het tabaksgebruik neemt het laatste jaar sterk toe in alle leeftijdsgroepen en onderwijsvormen. Het gebruik van illegale drugs (voornamelijk cannabis) blijft al jaren op hetzelfde peil hangen.

Lees hier het persbericht of het volledige rapport.

Quality Nights, de Michelinster van het veilig en gezond uitgaan

11 juni 2015

Quality Nights, het kwaliteitslabel voor veilig uitgaan voor clubs en dance-events, heeft net zijn tweede volledig werkingsjaar achter de rug. Het initiatief werd vandaag in de kijker gezet op het eerste Quality Nights Network Event, dat plaatsvond in Ampère, een nieuwe, hippe, 'Quality Nights' event space in Antwerpen. En het label blijft aan belang winnen: twaalf bekende Vlaamstalige clubs en events ondertekenden vandaag het charter. Dat brengt het totaal op 39 Quality Nights-uitgaanslocaties in 17 Vlaamse steden en gemeenten. Wie op deze plekken uitgaat, kan rekenen op verschillende Quality Nights Services, zoals gratis drinkwater, gratis oordopjes, initiatieven voor veilig vervoer, enzovoort…

Lees hier het volledige persbericht

Nieuw sensibiliseringsonderzoek rond alcoholverkoop aan minzestienjarigen in de horeca

10 juni 2015

In samenwerking met lokale overheden en Horeca Vlaanderen start de Vereniging voor Alcohol- en andere Drugproblemen (VAD) een nieuw preventieonderzoek. Hierin willen we nagaan in hoeverre jongeren van 15 en 16 jaar alcohol kunnen aankopen op café. Het is de bedoeling horecaondernemers te sensibiliseren om de wet op alcoholverkoop correct toe te passen. Het onderzoek kan bijvoorbeeld gebruikt worden om na te gaan of er nood is aan meer duiding over de wetgeving rond de verkoop van alcohol aan minderjarigen. Het lokale preventiebeleid kan hier vervolgens op inspelen door de sector verder te sensibiliseren en te ondersteunen. Het onderzoek komt er in navolging van een vergelijkbare monitor die reeds succesvol wordt toegepast in de detailhandelsector.

De volledig anonieme monitor wordt enkel gebruikt om horecaondernemers op de bestaande wetgeving te wijzen en tips aan te reiken over hoe de wetgeving nog beter nageleefd kan worden. De monitor wordt in geen geval gebruikt om caféuitbaters te sanctioneren en is dus louter sensibiliserend van aard. Dit sensibiliserende aspect wordt benadrukt doordat we cafés voor afname van de monitor informeren over de mogelijkheid dat ze minderjarigen over de vloer krijgen die alcohol zullen proberen aanschaffen. De deelnemende jongeren worden bovendien zo geselecteerd dat ze er duidelijk minderjarig uitzien en worden tijdens hun bezoeken steeds vergezeld door een medewerker van de preventiedienst van de stad of gemeente.

Persbericht

Jongere leerlingen roken en drinken minder, meer aandacht nodig voor 16-plussers

19 december 2014

Sinds het schooljaar 2000-2001 organiseert VAD jaarlijks een leerlingenbevraging over alcohol en andere drugs bij jongeren in het secundair onderwijs. De nieuwe cijfers, van het schooljaar 2012-2013, bevestigen de trends van de afgelopen jaren. Steeds minder jongeren roken, en zij die het wel doen, starten later. Ook wat alcohol betreft, beginnen jongeren steeds later te drinken, al zien we daar wel een kantelpunt op 16 jaar. Op vlak van cannabisgebruik blijven de cijfers onveranderd: net als bij voorgaande bevragingen blijkt ongeveer één op de tien jongeren het afgelopen jaar cannabis gebruikt te hebben.

Lees hier het volledige persbericht en de bijhorende grafieken.

De uitgebreidere conclusies leest u in het syntheserapport.

Cannabis : een richtlijn ter discussie

3 november 2014

De Vlaamse (VAD), Brusselse (FEDITO Bruxelloise) en Waalse (FEDITO Wallonne) koepelorganisaties die het alcohol- en drugwerkveld in België vertegenwoordigen, stellen vast dat het Belgische cannabisbeleid haar beperkingen heeft. De drie regionale verenigingen onderstrepen de waarde van recente alternatieve modellen voor het omgaan met cannabis, en nodigen de federale overheid uit om hierop in te zetten.


Lees hier het volledige persbericht.

ADHD en alcohol- en andere drugproblemen

11 september 2014

Mensen met een aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit (ADHD) lopen een hoger risico op het ontwikkelen van alcohol- en drugproblemen. Hoewel dit al langer geweten is, wordt hier meestal weinig rekening mee gehouden bij het behandelen van patiënten met een verslavingsproblematiek. Daarom werd er nu een richtlijn voor verslavingsartsen en psychologen ontwikkeld en uitgetest. Die moet houvast bieden bij het screenen van patiënten met een verslavingsprobleem op ADHD, en het daaraan aanpassen van hun behandeling. De richtlijn is het resultaat van het doctoraatsonderzoek van Frieda Matthys (UAntwerpen, faculteit geneeskunde en gezondheidswetenschappen), diensthoofd psychiatrie in het UZ Brussel, docent psychiatrie aan de faculteit Geneeskunde van de VUB en voorzitter van de Vereniging voor Alcohol- en andere Drugproblemen (VAD vzw). Dit onderzoek werd gefinancierd door het Fonds ter bestrijding van verslaving.

Lees het volledige persbericht.

's Werelds grootste drugsonderzoek: de Belgische resultaten

13 maart 2014

In november 2013 lanceerde de Global Drug Survey zijn jaarlijkse drugsonderzoek en dat was dit jaar groter dan ooit. Ook de HoGent en de UGent sprongen op de kar om België te laten deelnemen. Via de Global Drug Survey kunnen onderzoekers een breder en diepgaander beeld krijgen van het drugsgebruik en de gebruikers in België.

Samen met  dr. Tina Van Havere (HoGent en ex-VAD-medewerker) overliep Sam De Bruyn deze ochtend op Studio Brussel tussen 6 en 9 uur de Belgische resultaten van de Global Drug Survey.
U leest deze resultaten hier.

In The Dope Show (16-19 uur) gaat Bram Willems in gesprek met de luisteraars aan de hand van enkele stellingen. Hij wordt daarbij bijgestaan door Tom Evenepoel, coördinator van De DrugLijn.

Alcoholgebruik bij helft van de studenten niet zonder risico

11 februari 2014

De Vereniging voor Alcohol- en andere Drugproblemen (VAD) en onderzoekers en medewerkers van de Associatie Universiteit & Hogescholen Antwerpen, de Universiteit Gent, de Associatie KU Leuven, en de KHLim verzamelden in het voorjaar van 2013 bij bijna 20.000 studenten gegevens over hun gebruik van alcohol, drugs en medicatie. Hieruit werd een representatieve steekproef getrokken van 2.375 studenten. De resultaten tonen aan dat een deel op een verantwoorde manier omgaat met die middelen, maar dat er ook een groep is die indicaties van problematisch gebruik vertoont.

Lees het volledige persbericht

Bestel of download het rapport In hogere sferen? Volume 3 - Een onderzoek naar het middelengebruik bij Vlaamse studenten

Exit Nationaal Alcohol Plan!

19 december 2013

Op de Interministeriële Conferentie Drugs van 17 december 2013 kon geen akkoord bereikt worden over een 'light-versie' (al te fel afgezwakt) van het Nationaal Alcohol Plan (NAP). VAD vindt dit bijzonder jammer. Een evenwichtig NAP heeft al vaker bewezen dat het overmatig en problematisch gebruik kan verminderen. Een gemiste kans na maandenlange onderhandelingen. Toch ziet VAD liever geen NAP dan een light-versie die niet effectief is en nieuwe initiatieven in de toekomst hypothekeert. Lees de volledig reactie hier.

Het Nationaal Alcohol Plan (NAP) staat onder druk

9 december 2013

De geplande Interministerïele Conferentie Drugs van 9 december 2013 werd uitgesteld bij gebrek aan akkoord over het ontwerp van Nationaal Alcohol Plan (NAP). De VAD vindt dit bijzonder jammer, want wat voorligt is een evenwichtig plan, dat zich zowel op beschikbaarheid van alcohol en preventie als op vroeginterventie en zorg richt. Lees hier de volledige reactie.

Memorandum over de aanpak van middelengebruik en verslavingsproblemen

4 december 2013

VAD schreef een memorandum voor de Vlaamse, federale en Europese verkiezingen 2014. Lees hier de tekst.

Presentaties VAD-studiedag online

25 november 2013

Op vrijdag 22 november vond in het Vlaams Parlement de jaarlijkse studiedag van de VAD plaats. Het was, met zijn 318 deelnemers, een geslaagde editie. Uit het pleidooi van minister Van Deurzen werd meteen duidelijk dat de alcohol- en drugsector voor heel wat uitdagingen staat. Dit zowel budgettair als met het oog op innovatie.
Actuele onderzoeksresultaten naar cannabisgebruikers, nieuwe trends in drugs of nieuwe fenomenen zoals (problematisch) internetgebruik, zorgen dat we steeds kunnen en moeten blijven vernieuwen.
Nieuwe benaderingen in de hulpverlening en preventie zoals serious games, multidimensenionele familietherapie en online en blended hulpverlening trachtten hier een antwoord op te bieden. Op niveau van justitie vormde de uiteenzettening van de drugbehandelingkamer dan weer een voorbeeld van geïntegreerde aanpak.

Geïnteresseerden vinden hier de presentaties van de sprekers online:

 • Van frequent cannabisgebruik naar cannabisafhankelijkheid. Door Peggy van der Pol, wetenschappelijk medewerker, Trimbos-instituut, afdeling Drug Monitoring, Utrecht. Nederland
 • Vermindert multidimensionele familietherapie (MDFT) cannabisafhankelijkheid bij jongeren? Door dr. Henk Rigter, hoofdonderzoeker, Leiden University Medical Center (LUMC)/Curium, afdeling Kinder-en Jeugdpsychiatrie, Leiden, Nederland en Kris Van Gerwen, hoofdverpleegkundige/MDFT-therapeuten, UVC Brugmann-cannabiskliniek, Brussel
 • Drugbehandelingskamer Gent: een kwalitatieve outcome evaluatie. Door Prof. Dr. Freya Vander Laenen, docent, IRCP/Universiteit Gent
 • Trends in nieuwe drugs. Door Jochen Schrooten, stafmedewerker VAD, Brussel en Tom Evenepoel, coördinator, De DrugLijn VAD, Brussel
 • E-mental health bij problematisch alcoholgebruik. Door Dr. Matthijs Blankers, senior wetenschappelijk onderzoeker, Arkin, Amsterdam/Trimbos-instituut, Utrecht, Nederland
 • Problematisch internetgebruik in Vlaanderen. Door Jolien Vangeel, wetenschappelijk medewerker, KULeuven, Faculteit Sociale Wetenschappen, Leuven
 • A two-way street: een educatieve drugpreventiegame. Door Jasmine Buntinx, onderzoeker/lector, Katholieke Hogeschool Limburg, Departement Gezondheidszorg, Hasselt en Ruben Jans, onderzoeker/lector, Onderzoeksgroep [ED+ict], Katholieke Hogeschool Limburg, Diepenbeek

Nieuwe cijfers cannabisgebruik bij jongeren uit het secundair onderwijs (2011-2012)

5 november 2013

Op 5 november presenteerde de Vereniging voor Alcohol- en Andere Drugproblemen vzw (VAD) nieuwe cijfers over het cannabisgebruik bij jongeren. Deze cijfers komen uit de leerlingenbevraging van het schooljaar 2011-2012, bij jongeren in het secundair onderwijs. Het overzicht van de resultaten en conclusies over cannabis, vindt u hier.

De bekendmaking van deze resultaten viel samen met de lancering van de nieuwe campagne van Vlaams minister van Volksgezondheid Jo Vandeurzen en  het Agentschap Zorg en Gezondheid. Die campagne wil jongeren aan het denken zetten over cannabisgebruik. Bij de campagne hoort een website, die heel wat vaakgehoorde stellingen over cannabis ontkracht.

Naar aanleiding van deze campagne, formuleerde VAD een actuele kijk op cannabis.

Alle informatie over het product cannabis, de effecten, de risico's, de preventie en de hulpverlening, is terug te vinden in het recent geactualiseerde dossier cannabis. De belangrijkste cijfergegevens van het voorbije decennium (2002-2012) over de omvang van het cannabisgebruik in Vlaanderen en België zijn te vinden in de factsheet cannabis.

Drugsinbeweging.be helpt jeugdbewegingen omgaan met alcohol en drugs

17 oktober 2013

Op de Dag van de Jeugdbeweging, nu vrijdag 18 oktober, lanceert de Vereniging voor Alcohol- en Andere Drugproblemen vzw (VAD) de vernieuwde website Drugs in Beweging. Dit gebeurt in samenwerking met de koepels van de jeugdbewegingen. In de jeugdbeweging zorgen alcohol, cannabis en andere drugs af en toe voor problemen. Door even stil te staan bij wat kan en wat niet kan, voorkomt de leiding onaangename verrassingen en staan ze klaar als er toch iets mis gaat. Op de website www.drugsinbeweging.be vindt leiding van de jeugdbeweging een stappenplan dat hen helpt om zo'n alcohol- en drugbeleid uit te werken.

 

Lees hier het volledige persbericht.

Naar een nieuwe jeugdhulp in Vlaanderen

16 oktober 2013

Op 3 juli 2013 keurde het Vlaams Parlement het Decreet integrale jeugdhulp goed. Op 1 maart 2014 treedt de integrale jeugdhulp in heel Vlaanderen in werking. Het wordt vooraf gegaan door een voorstart in regio Oost-Vlaanderen.  Het Decreet integrale jeugdhulp hertekent het jeugdhulplandschap volledig. Het uitgangspunt is dat elke jongere die hulp nodig heeft, zo snel mogelijk en in zo weinig mogelijk stappen passende hulp moet vinden. De bestaande procedures die toegang geven tot de jeugdhulp wijzigen ingrijpend. Het hele niet-rechtstreeks toegankelijke aanbod van jeugdhulp zal bereikbaar zijn via één en dezelfde procedure: de intersectorale toegangspoort.

Op 15 oktober 2013 organiseerde VAD een studiedag om het decreet toe te lichten voor de alcohol en drugsector. De presentaties vindt u hier. Wil u nog meer informatie surf dan naar de website van integrale jeugdhulp.

Groenboek

10 oktober 2013

Samen met de zesde staatshervorming worden verschillende bevoegdheden van de federale overheid naar de Vlaamse overheid overgeheveld. Een Groenboek voor Vlaanderen brengt binnen verschillende beleidsdomeinen de praktische implementatie van deze zesde staatshervorming in kaart. Binnen de beleidscluster gezondheidsbeleid gaf Minister Vandeurzen eind 2012 formeel de opdracht aan VAD en zijn leden om het luik middelengebruik en verslavingszorg uit te werken.

Het Groenboek is klaar en ondertussen overgemaakt aan het Vlaams parlement.  In dit groenboek zijn de mogelijke beleidskeuzes die Vlaanderen kan maken wanneer ze de bevoegdheden die door die staatshervorming worden overgedragen opgenomen.

In het deel 2 dat handelt over gezondheidszorg, ouderenzorg en hulp aan personen vindt u vanaf pag. 135 in Afdeling 2 van Hoofdstuk 7 Revalidatie, een summiere samenvatting van het luik over Revalidatie Verslaafden waaraan VAD meewerkte. Dit deel is met de bijlagen ook publiek beschikbaar.

De volledige tekst van het VAD-voorstel vindt u hier. Het volledige groenboek is te lezen op de site van de Vlaamse overheid.

Het zal de volgende Vlaamse Regering zijn die zal beslissen of en hoe de bestaande initiatieven en regelgeving worden overgenomen of aangepast.

Kick-off cannabis

27 september 2013

Op initiatief van de Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin wordt in het najaar een cannabiscampagne gelanceerd. Deze mediacampagne zal zich richten op 14 tot 17-jarigen, ouders van 14 tot 17-jarigen en 18 tot 25-jarigen. Samen met de mediacampagne wordt ook het bestaande aanbod van methodieken, materialen en services voor cannabispreventie extra bekend gemaakt. Ter ondersteuning van dit tweede luik organiseerde VAD op 23 september een Kick-Off voor logomedewerkers en preventiewerkers. U kan de volgende presentaties uit de voormiddag downloaden:

Cannabis (Dr.Verrando)
Vragen over cannabis uit het werkveld (Fred Laudens)
Vragen over cannabis bij de DrugLijn (Tom Evenepoel)

Een 'glaasje' wijn tijdens de zwangerschap?

19 augustus 2013

Regelmatig verschijnen in de pers artikels die beweren dat 'af en toe' een 'glaasje' alcohol tijdens de zwangerschap geen kwaad kan. Zo publiceerde Het Laatste Nieuws op 19 augustus 2013 het artikel 'Zwanger? Glaasje wijn moet kunnen', naar aanleiding van een boek van een Amerikaanse economieprofessor, die voor haar zwangerschap alle gezondheidsvoorschriften kritisch onder de loep wou nemen. Een kritische geest is enkel aan te moedigen en overdreven gezondheidsaanbevelingen voor zwangere vrouwen zijn natuurlijk te vermijden. Toch is en blijft het de veiligste optie om tijdens de zwangerschap helemaal geen alcohol te gebruiken.

Alcoholgebruik tijdens de zwangerschap is de belangrijkste bewezen oorzaak van problemen bij geboorte en ontwikkelingsstoornissen in de Europese Unie. Het gaat om ongeveer 1% van alle geboorten en is (gemakkelijk) te voorkomen. Veel vrouwen zijn zich er niet van bewust dat zelfs kleine hoeveelheden alcohol tijdens de zwangerschap effect (o.a. vertraagde groei) hebben op de normale ontwikkeling van een foetus. Wanneer een zwangere vrouw alcohol drinkt, bereikt dit de foetus via het bloed en de placenta. Binnen een korte periode van een half uur tot een uur is de bloedconcentratie van de foetus gelijk aan die van de moeder. De verwijdering van de alcohol duurt 2 tot 3 keer langer bij de foetus dan bij de moeder.

De Hoge Gezondheidsraad raadt dan ook volledige abstinentie aan. De hoofdredenen hiervoor zijn:

1) een foetus, met inbegrip van de eerste weken wanneer de vrouw nog niet weet dat ze zwanger is, is gevoelig voor de schadelijke effecten van alcohol;

2) ook al worden de meest uitgesproken schadelijke effecten over het algemeen voor grote hoeveelheden alcohol waargenomen, toch is het onmogelijk om op basis van de huidige gegevens een grens te bepalen waaronder alcoholgebruik door de moeder gedurende de zwangerschap geen gevaar voor het nog ongeboren kind zou inhouden (Hoge Gezondheidsraad, 2009).

Meer info over de risico's van alcohol tijdens de zwangerschap, vind je op de website van De DrugLijn.

De DrugLijn gaat voor De Standaard Solidariteitsprijs

Stilleven met flessen

Op 8 augustus verscheen De DrugLijn paginagroot in De Standaard. De advertentie, ontworpen door Funcke & Co, probeert met een tegelijkertijd bevreemdend en herkenbaar beeld een paar vragen op te roepen. Hoeveel is te veel? Vanaf wanneer wordt alcohol een probleem?

Tot 29 augustus wordt op de site van De Standaard uit alle advertenties de publieksprijs gekozen.

Help ons winnen door voor ons ontwerp te stemmen.Share op Facebook met de button onder de affiche op De Standaard-website. Elke stem telt!

 

Solidariteitsprijs_klein

Feestvierders letten meer op hun gezondheid, maar blijven veel alcohol en drugs gebruiken

4 juli 2013

In 2003 lanceerde de Vereniging voor Alcohol- en andere Drugproblemen vzw (VAD) het uitgaansonderzoek. Zo wou de organisatie een beter zicht krijgen op het alcohol- en druggebruik bij de specifieke doelgroep van uitgaande Vlamingen. Nu, tien jaar na het eerste onderzoek, is het rapport van de editie van 2012 verschenen. Om dat kleine jubileum luister bij te zetten, licht VAD nu de meest in het oog springende evoluties en verbanden uit de onderzoeken toe. Uitgaan blijft ook in Vlaanderen gekenmerkt door een hoger middelengebruik in vergelijking met de algemene bevolking, maar er zijn tekenen van verbetering.

Lees hier het volledige persbericht.

Trusty: label voor kwaliteitsvolle jongereninformatie

18 juni 2013

Bijna de helft van de jongeren tussen 12 en 25 jaar vindt het moeilijk om juiste en betrouwbare informatie te vinden. Bovendien is de informatie die ze zoeken en vinden niet altijd aangepast aan de leefwereld. Om kinderen en jongeren te helpen bij de zoektocht naar juiste en betrouwbare informatie, lanceert De Ambrassade het label 'Trusty'. Als kinderen en jongeren Trusty op folders en websites zien staan, weten zij dat de makers ervan werken aan de kwaliteit van de informatie en hen niets proberen wijs te maken.

VAD en haar publieksservice De DrugLijn is, naast JAC Plus Antwerpen, JOETZ, Jong & Van Zin, Karrewiet (VRT), Maks! (Klasse), Mediaraven, Onderwijskiezer.be, één van de organisaties die uitpakt met dit kersverse label.

De website van De DrugLijn, de chatservice van De Druglijn en de materialen en methodieken voor jongeren van VAD kregen het Trusty-label.

Groenboek

17 mei 2013

In het kader van de zesde staatshervorming werkt Vlaanderen groenboeken uit met scenario's voor toekomstige beleidsvoering. Zo ook voor de problematiek van middelengebruik en verslavingsproblemen. Samen met haar leden formuleerde VAD een voorstel.

U vindt het voorstel hier.

Europees eSBIRTes-project ontwikkelt webapplicatie voor vroeginterventie bij alcohol- en druggebruikers op spoeddiensten

29 april 2013

In 2011 ging het innovatieve Europese project eSBIRTes (electronic Screening, Brief Intervention and Referral to Treatment at emergency services) van start. Het project ontwikkelde en testte een online interventie uit. De webapplicatie werd op tablets op spoeddiensten gebruikt om vroegtijdig te interveniëren bij alcohol- en druggebruikers met een verhoogd risico op probleemgebruik. Vandaag worden de resultaten van het project voorgesteld. Uit de testfase blijkt vooral dat gebruikers van recreatieve drugs moeilijk te overtuigen zijn om hun druggebruik kritisch te bekijken. Het online instrument dat het team voor dit project ontwikkelde, werd wel positief onthaald.

Lees het volledige persbericht.

Carré ondertekent het Quality Nights Charter

4 april 2013

Op 4 april ondertekende Carré het Quality Nights Charter. De club engageert zich hiermee voor een veilig en gezond uitgaansleven door onder andere gratis oordopjes te verdelen en gezondheidsinfo te verspreiden. Na succes in Antwerpen, Brussel, Wallonie en het buitenland is Willebroek de tweede Vlaamse gemeente die zo'n overeenkomst sluit. De coördinerende partners zijn de gemeente Willebroek, de Vereniging voor Alcohol- en andere Drugproblemen vzw (VAD), Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg De Pont en de uitbater van Carré. De ondersteunende partners van het project zijn Horeca Vlaanderen, het Belgisch Instituut voor Verkeersveiligheid (BIVV), CM oorplezier en Sensoa. Carré vierde die dag ook haar 22ste verjaardag, wat zorgde voor een extra feestelijke toets!

Lees het volledige persbericht.

Minder jongeren drinken, experimenterend cannabisgebruik blijft aandachtspunt

4 maart 2013

Sinds het schooljaar 2000-2001 organiseert de Vereniging voor Alcohol- en andere Drugproblemen vzw (VAD) jaarlijks een leerlingenbevraging over alcohol en andere drugs bij jongeren in het secundair onderwijs. Vandaag presenteert VAD het rapport van het schooljaar 2010-2011. De evolutie van die cijfers over de jaren heen toont dat minder jongeren roken en alcohol drinken. We zien ook een dalende trend voor het cannabisgebruik, maar die gaat trager en is minder uitgesproken. Jongeren blijven experimenteren met cannabis. De aangekondigde cannabiscampagne van Vlaams Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Jo Vandeurzen, wil daar een antwoord op bieden.

Lees het volledige persbericht.

U vindt hier de grafieken met de resultaten van de bevraging over alcohol, tabak en cannabis.

Alcohol- en drugsector wil nauwer samenwerken met de media voor een betere verslaggeving

26 november 2012

Op de jaarlijkse studiedag van de Vereniging voor Alcohol- en andere Drugproblemen vzw (VAD) werd in het Vlaams parlement vorige vrijdag een vurig pleidooi gehouden voor een betere samenwerking tussen de media en de alcohol- en drugsgezondheidssector. In de media wordt vaak weinig rekening gehouden met de impact die een artikel of nieuwsitem heeft op de betrokken partijen, op mensen met een alcohol- of drugprobleem of op de werking van de verslavingszorg. Tegelijkertijd zijn in de alcohol- en drugsgezondheidssector heel wat interessante verhalen te vinden, waarmee de sector nog te weinig naar buiten treedt. Met een open overleg wint dus iedereen.

Lees het volledige persbericht.

Als jij voor mama moet spelen, kan je geen kind meer zijn

29 oktober 2012

Nieuwe campagne moedigt jongeren aan te praten over het alcohol- of drugprobleem van hun ouder

De Vereniging voor Alcohol- en andere Drugproblemen vzw (VAD) lanceert een sensibiliseringscampagne naar kinderen van ouders met een alcohol- of drugprobleem. Bij de campagne hoort een pakkend filmpje. Het toont een jong meisje dat de taken van haar verslaafde moeder overneemt en zo niet langer kind kan zijn. Het is belangrijk om kinderen en jongeren in dergelijke probleemsituaties aan te sporen hun verhaal te vertellen. Praten over gevoelens en informatie opzoeken over het thema maakt deze kwetsbare kinderen en jongeren sterker om de situatie thuis aan te kunnen. Verschillende organisaties (De DrugLijn, Awel, het jongerenonthaal van het CAW (JAC) en In Petto) staan klaar om met hen in gesprek te gaan. De DrugLijn start ook met een chatservice, om de drempel naar deze doelgroep toe te verlagen.

Lees het volledige persbericht.

De mooiste start begint met een stop

25 oktober 2012

Campagne raadt aan helemaal geen alcohol, tabak of andere drugs  te gebruiken tijdens de zwangerschap

Mag je een glas drinken, een sigaret roken of een joint opsteken tijdens de zwangerschap? De meeste zwangere vrouwen stellen zich minstens één van die vragen, maar krijgen daar eigenlijk geen éénduidig antwoord op. Nochtans kunnen zelfs kleine hoeveelheden tabak, alcohol en andere drugs een risico inhouden. Er bestaat dus maar één juist advies:  niet drinken, roken of andere drugs gebruiken tijdens de zwangerschap. Om die boodschap duidelijk te maken lanceert Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin een sensibiliseringscampagne. Dit project werd gerealiseerd door de Vereniging voor Alcohol- en andere Drugproblemen vzw (VAD), in samenwerking met VIGeZ en Kind en Gezin.

Lees het volledige persbericht.

Antwerpen gaat voor gezonder en veiliger uitgaansleven

4 oktober 2012

Op 4 oktober 2012 gaan negen Antwerpse clubs en discotheken van start met het Quality Nights Charter. Ze engageren zich voor een veilig en gezond uitgaansleven door onder andere gratis oordopjes te verdelen en gezondheidsinfo te verspreiden. Na succes in Brussel, Wallonië en het buitenland is Antwerpen de eerste Vlaamse stad die zo'n overeenkomst sluit. De coördinerende partners zijn stad en OCMW Antwerpen, de Vereniging voor Alcohol- en andere Drugproblemen (VAD vzw), Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg VAGGA én de verschillende clubuitbaters. De ondersteunende partners van het project zijn Horeca Vlaanderen, het Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid (BIVV), CM (Christelijke Mutualiteit) en Sensoa.

Lees het volledige persbericht

Aantal e-mailvragen aan De DrugLijn met twee derde toegenomen

22 juni 2012

Is een e-mail geschikt om info, advies of hulp over alcohol en drugs te vragen? Zeker wel. Dat bewijzen de nieuwe cijfers van De DrugLijn.
Het voorbije jaar (juni 2011 tot en met mei 2012) steeg het aantal vragen via e-mail aan De DrugLijn met maar liefst twee derde (64%). Dat is de grootste stijging sinds de start van de e-mailservice. Tom Evenepoel (coördinator):"E-mails zijn dus ook geschikt voor laagdrempelig en persoonlijk contact. Mailen gaat veel verder dan info inwinnen. Steeds vaker krijgen we vragen naar advies en bieden we eerste aanzetten tot hulp bij alcohol- en andere drugproblemen." Dat de lijn daarin slaagt, blijkt uit een tevredenheidsmeting: mailers gaven een gemiddelde score van 8,6/10.
Cannabis is nog steeds de drug die bij De DrugLijn het meest wordt aangekaart. Toch valt op dat het aantal vragen omtrent alcohol steeg tot 1 op 4.

Lees het volledige persbericht.

Meer cijfers vindt u in het jaarverslag.

Honderden studenten gefopt op fuif met alcoholvrij bier

Studenten synoniem met zwaar drinken? Neen. De meerderheid van de studenten gaat op een verantwoordelijke manier met alcohol om. Om te bewijzen dat studenten zich ook met minder of helemaal zonder alcohol kunnen amuseren, zette de Vereniging voor Alcohol- en andere Drugproblemen vzw (VAD)/De DrugLijn een sociaal experiment op poten. Ze organiseerden een doordeweekse studentenfuif waar de studenten alcoholvrij bier dronken zonder dat ze dat zelf wisten.

Lees het volledige persbericht

Nieuwe campagne countert overschatting cannabisgebruik door jongeren

21,6% van de jongeren in het secundair onderwijs heeft ooit al cannabis gebruikt. 3,5% gebruikt regelmatig cannabis. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van de bevraging van 41.000 leerlingen die de Vereniging voor Alcohol- en andere Drugproblemen vzw (VAD) jaarlijks uitvoert. Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin wil extra inspanningen doen om het aantal jongeren dat cannabis gebruikt omlaag te krijgen. Daarom lanceert VAD/De DrugLijn een campagne naar 15- tot 18-jarigen.
Jongeren overschatten vaak het gebruik van cannabis door hun leeftijdsgenoten. Die foute inschatting trekt hen soms over de streep om er zelf mee te beginnen. De campagne benadrukt dat 4 op 5 nog nooit heeft geblowd. Dat die overgrote meerderheid van de jongeren zich amuseert zonder cannabis, bijvoorbeeld met muziek of voetbal, moet jongeren aan het denken zetten.

Lees het volledige persbericht

Lees de fiche cannabis van de VAD-leerlingenbevraging

Voetbal_is_mijn_drug muziek_is_mijn_drug lachen_is_mijn_drug

Als je ouder drinkt of andere drugs gebruikt

28 december 2011

Heel wat kinderen groeien op in een gezin waar minstens één ouder regelmatig alcohol of andere drugs misbruikt.[1] Bij hen roepen de feestdagen dubbele gevoelens op: blij omwille van de gezellige familiemomenten maar ook angst over hoe die zullen verlopen. 'Zal papa zich bezatten en belachelijk maken op kerstavond?'

Kinderen van ouders met een afhankelijkheidsprobleem blijven te vaak een onzichtbare groep.
Voor de buitenwereld lijkt het vaak alsof deze gezinnen min of meer normaal functioneren. Maar een ouder die problematisch alcohol of andere drugs gebruikt, schudt het hele gezin door elkaar. De kinderen lopen een groter risico om nu of later gedrags- en ontwikkelingsproblemen, angsten of depressies te ontwikkelen. Problematisch middelengebruik betekent voor de kinderen vaak chaos en onvoorspelbaarheid, soms ook geweld. Een beter inzicht in de problematiek kan beschermend werken en daarom ontwikkelde de Vereniging voor Alcohol- en andere Drugproblemen vzw (VAD) een reeks van 3 info- en doeboekjes.

Lees het volledige persbericht


[1] Naar schatting hebben in België 183.000 kinderen onder de 15 jaar een ouder met een alcoholprobleem. Uit gegevens over druggebruikers die een beroep doen op de categoriale drughulpverlening komt naar voren dat één derde tot één vierde van alle geregistreerde personen één of meer kinderen heeft (Derluyn et al., 2000).

Nieuwe openingsuren VAD-bibliotheek

Vanaf 1 december 2011 wijzigen de openingsuren van de bibliotheek van VAD:

 • maandag 10u-12u30 en 13u-16u30
 • donderdag 10u-12u30 en 13u-16u30

In de bibliotheek vindt u een uitgebreide collectie vakliteratuur over alcohol, drugs en gokken. De in 2011 vernieuwde bibliotheekcatalogus bevat ruim 15.000 beschrijvingen van documenten, waaronder ruim 700 Nederlandstalige en 800 anderstalige via internet raadpleegbare elektronische bronnen

Presentaties VAD-studiedag

18 november 2011

Falen van behandeling bij verslaving voorkomen: het belang van feedback over vooruitgang en over de therapeutische alliantie

Prof. Dr. Michaël J. Lambert, programma klinische psychologie, Brigham Young University, zelfstandig psychotherapeut, Utah

Trends in nieuwe drugs

Jochen Schrooten, stafmedewerker VAD, Brussel en Tom Evenepoel, coördinator De DrugLijn, Brussel

Ritme, roes en regels: drugtrends in het uitgaansleven

Dr. Ton Nabben, docent-onderzoeker Bonger Instituut voor criminologie, Amsterdam

Toepassing van de CRA + vouchers-methodiek bij cocaïneafhankelijkheid met evaluatie

Luca Littera, coördinator Tipi-afdeling en CRA + Vouchers-therapeut (cocaïneproject) De Kiem, Gavere

Heroïne op medisch voorschrift

Dr. Peter Blanken, senior onderzoeker bij CCBH, UMC, Utrecht en PARC, Brijder Verslavingszorg, Den Haag

Behandeling door middel van diacetylmorfine (medische heroïne): eerste bevindingen pilootproject regio Luik

Dr. Christian Figiel, directeur-psychiater TADAM, Luik

Kwaliteit van leven bij opiaatafhankelijke personen na methadononderhoudsbehandeling

Dr. Jessica De Maeyer, postdoctoraal onderzoeker vakgroep orthopedagogiek, UGent

Invloed van psychoactieve middelen op het rijgedrag en speekseltest

Prof. Dr. Alain Verstraete, vakgroep klinische biologie, microbiologie en immunologie, UGent, kliniekhoofd laboratorium voor klinische biologie, UZ Gent

Het alcoholslot: mogelijkheden voor preventie en hulpverlening

Dr. Peter Silverans, verantwoordelijke observatorium voor de verkeersveiligheid van BIVV, Brussel

Reactie op "Romantisch gedweep", opinie van Bart De Wever op 18 oktober in De Standaard

3 november 2011

Is druggebruik een ziekte? Neen, zegt het gezond verstand. Moet het RIZIV de behandeling van druggebruikers vergoeden? Neen, zou je derhalve denken, het is een vrije keuze. Tenminste, dat schrijft Bart De Wever in zijn bijdrage "Romantisch gedweep" op 18 oktober.

Behandeling van alcohol- en druggebruik is er echter juist voor mensen die niet kunnen stoppen met gebruik, die dus afhankelijk of verslaafd zijn. En verslaving verwijst niet toevallig naar slavernij, dus extreme onvrijheid. Verslavingsartsen ervaren dagelijks dat hun patiënten al lang niet meer "kiezen" om te gebruiken. Als ze lichamelijk afhankelijk geworden zijn kunnen ze immers heel ziek worden als ze toch proberen ermee te breken. Na een ontwenningskuur hervallen velen omdat de zucht te groot is of omdat ze na het eerste glas niet meer blijken te kunnen stoppen. "Eigen schuld" zeggen sommigen; "gebrek aan wilskracht" beweren anderen.

Eigenlijk is dit een gevaarlijk denkspoor. Als de ziekteverzekering geen behandelingen meer vergoedt voor aandoeningen waar de patiënt ten dele zelf verantwoordelijk voor is, dan valt een groot deel van de patiënten met diabetes, hart- en vaatziekten, obesitas, longziekten uit de boot. 

Lees het volledige opiniestuk

‘Begin niet te vroeg: -16 geen alcohol, -18 geen sterkedrank’ is een succesverhaal

13 september 2011

'-16 geen alcohol, -18 geen sterkedrank' lezen we tegenwoordig op bijna de helft van de Belgische kassa's. "We zijn zeer tevreden met deze resultaten, we hebben op enkele maanden tijd een ruim doelpubliek bereikt," zegt Fred Laudens van Informatie Alcohol en Drugs (iDA vzw). De campagne brengt de burger op de hoogte van de wetswijziging over alcoholverkoop aan minderjarigen. Dankzij een unieke samenwerking met partners uit de retailsector als Comeos, NSZ en UNIZO konden deze goede resultaten bereikt worden. Maar er is nog werk aan de winkel…

Lees het volledige persbericht

Jongere chauffeurs gevoeliger voor alcohol- en drugpreventiecampagne

24 augustus 2011

VAD vzw voerde het voorbije jaar de PartyPeers-campagne. Die wees uitgaande jongeren op de risico's van alcohol, drugs en vermoeidheid en de invloed op het rijgedrag.

Uit de resultaten van de campagne blijkt dat jonge twintigers het vaakst onder invloed van alcohol waren. Het aandeel chauffeurs dat positief blies, daalt naarmate men meer passagiers meeneemt. Hoe meer passagiers men meeneemt, hoe bewuster men blijkbaar omgaat met alcohol achter het stuur.

Uit het onderzoek blijkt ook dat oudere chauffeurs (in dit geval 22- tot 26-jarigen) vaker meer gedronken hadden dan de jongere chauffeurs tussen 18 en 22.

De eersten minimaliseren of negeren de risico's van alcohol en drugs achter het stuur en de informatieve campagne heeft geen effect op hun rijgedrag.

Meer resultaten of info over de campagne vindt u in het persbericht.

Stem De DrugLijn naar De Standaard Solidariteitsprijs

12 augustus 2011

De DrugLijn is een van de 24 organisaties die dit jaar geselecteerd werden voor de Solidariteitsprijs 2011. De advertentie die de visie van De DrugLijn perfect weergeeft, werd ontworpen door Forest&Bold. Ze verscheen op 19 juli in de krant.

Bekijk de advertentie

De organisatie die de beste inzending levert mag in het najaar nog drie maal paginagroot gratis adverteren.

Jij kan daarbij helpen door van 12 tot 26 augustus voor de DrugLijnadvertentie te stemmen.

Hebben jouw collega's en vrienden een zwart-wit-kijk  op drank- en drugproblemen? Of is hun mening toch genuanceerder? Stuur hen gerust deze oproep door. Elke stem telt.

Dank bij voorbaat!

 

solidariteitsprijs_2011

Waar ligt de lijn voor cocaïnegebruikers?

14 juli 2011

Met de Gentse feesten en een hele reeks andere evenementen in het vooruitzicht, lanceert Partywise een guerrilla-actie om gebruikers bewust te maken van de risico's van cocaïne, de uitgaansdrug waarvan het gebruik het afgelopen decennium toenam. Concreet zullen uitgaanders deze zomer in de toiletten van party's en festivals precies een lijn cocaïne zien liggen. Bekijken ze die van dichtbij, dan zien ze de contactgegevens van De DrugLijn.

Lees hier het volledige persbericht. (pdf)

Begin niet te vroeg

18 mei 2011

Jongeren drinken beter geen alcohol. Ze zijn gevoeliger voor de effecten en kunnen er minder goed mee omgaan. De wet van december 2009 die alcoholverkoop aan jongeren onder de zestien verbiedt, wil deze doelstelling kracht bijzetten. Opdat de wet geen dode letter zou blijven, zet minister Onkelinx alles in het werk om deze boodschap onder de aandacht te brengen. Een grootschalige federale campagne moet de jongeren en hun ouders sensibiliseren. Supermarkten en winkels, waar jongeren vaak alcohol kopen, helpen mee om een zo breed mogelijk maatschappelijk draagvlak te creëren door zelfklevers te kleven die de leeftijdsgrenzen aangeven.

Lees het volledige persbericht (pdf)

Waarom bedrijven baat hebben bij een degelijk alcohol- en drugbeleid … maar het vaak toch niet hebben.

1 april 2011

Sinds 1 april 2010 moeten alle bedrijven en andere organisaties uit de private sector een alcohol- en drugbeleid hebben. Waar staan we na één jaar cao 100? Heel wat bedrijven hebben hun verantwoordelijkheid opgenomen. Maar dat is niet overal het geval. Al te vaak blijft het bij een intentieverklaring en bestaat het beleid alleen op papier. Bedrijven hebben nochtans heel wat te winnen bij een degelijk beleid.

Lees het volledige opiniestuk.

Drugs in het uitgaansleven: voorzichtige daling maar risico's blijven

28 maart 2011

De Vereniging voor Alcohol- en andere Drugproblemen (VAD) rapporteert over haar tweejaarlijks onderzoek naar druggebruik in het uitgaansleven. Uit de resultaten van enquêtes bij 633 respondenten uit het uitgaansmilieu in Vlaanderen blijkt dat uitgaan nog steeds gekenmerkt wordt door een hoog middelengebruik. Het illegaledruggebruik tijdens het voorbije jaar ligt bij de uitgaanders bijvoorbeeld een stuk hoger dan in de algemene populatie van 15- tot 30-jarigen. Preventie in deze setting blijft dus cruciaal gezien het hoger en risicovoller gebruik. Toch vinden we enkele hoopgevende tendensen: het laatstejaarsgebruik van de meeste bevraagde illegale drugs daalt ten opzichte van de vorige metingen.

Lees het volledige persbericht.

Bekijk aanvullende info en grafieken.

Download of bestel het kwantitatief uitgaansonderzoek.

De DrugLijn pioniert met Skype

16 maart 2011

De DrugLijn is bekend als telefoonlijn voor vragen over drank, drugs, pillen en gokken. Toch krijgt de lijn de laatste jaren vooral meer vragen via e-mail. De lancering van een Skype-service lijn wil nu het beste van die twee werelden aanbieden: een gratis gesprek met een medewerker, maar dan online. De DrugLijn is de eerste advies- en infolijn in haar soort die een dergelijke service aanbiedt.

Lees het volledige persbericht.

Wat is een 'goede drinker'?

28 januari 2011

Verschillende media berichtten dezer dagen over een rapport van de WHO met cijfers over de wereldwijde alcoholconsumptie.  De WHO gaat daarbij per land na hoeveel liter pure alcohol er per capita op jaarbasis geconsumeerd wordt. Blijkbaar  nodigt  dit soort cijfers  uit tot het opstellen van een soort van halfslachtige wereldhitlijst van drinkers waarbij de Belgische cijfers steevast vergeleken wordt met andere landen. Helemaal bedenkelijk wordt het wanneer dat uitmondt in artikels zoals op 24 februari in de Gazet van Antwerpen verscheen: 'Belg toch niet zo'n goede drinker'. Want achter die vermoedelijk ludiek bedoelde toon, schuilt de hoge persoonlijke en maatschappelijke kostprijs van alcoholgebruik en -misbruik.

Lees het volledige opiniestuk

QADO-tools winnen Prijs Gezondheid en Onderneming 2010!

25 januari 2011

Het duo Qado.be en de vragenlijst Q-ADO 1.0 viel in de prijzen. Op 20 januari 2011 mochten wij op de FOD WASO de prijs 'Gezondheid en onderneming 2010' van de Belgische afdeling van de Europese Club voor de Gezondheid in ontvangst gaan nemen. De prijs werd ex-aequo toegekend aan VAD.

Met Qado.be wil VAD een referentie(site) bieden voor alle informatie over alcohol en andere drugs in relatie tot het werk. Een belangrijk instrument hierbij is de online vragenlijst. Q-ADO 1.0 ( Questionnaire Alcohol- en Drugbeleid in de Organisatie) peilt niet naar individueel alcohol- of druggebruik van werknemers. De vragenlijst brengt wel in kaart hoe een organisatie met de alcohol- en drugthematiek omgaat. De output bestaat uit feedback bij de antwoorden en  adviezen voor een succesvol beleid. Sinds zijn lancering op 18/12/2009 werd Q-ADO al 1.219 keer ingevuld. Een overzicht van de resultaten van het eerste jaar vindt u hier.

VAD wil met QADO concrete hulpmiddelen aanbieden aan organisaties en ondersteuners van organisaties om op een beleidsmatige manier de alcohol- en drugthematiek op het werk aan te pakken, of de motivatie daartoe te verhogen. Zo'n beleidsmatige aanpak is effectief en werkt preventief m.b.t. functioneringsproblemen ten gevolge van alcohol- en druggebruik.

Niet alleen de overheid maar ook u, de eindgebruiker, liet ons al meermaals weten wat u van Q-ADO 1.0 vindt, bijvoorbeeld:

"Iedereen die een alcohol- en drugbeleid (geïntegreerd of niet) opstelt of dient op te stellen voor zijn bedrijf, zou er goed aan doen eerst deze vragenlijst in groep te overlopen, zo zie je dadelijk wat je nog niet weet en waar je allemaal moet aan denken, mee rekening dient te houden," was de enthousiaste reactie van een respondent over Q-ADO 1.0.

Werken aan alcohol- of drugprobleem gebeurt steeds meer online

16 december 2010

Het succes van www.hoeveelisteveel.be is daar een bewijs van. In 2010 werden dagelijks gemiddeld 161 zelftests over alcohol of andere drugs afgelegd. Maandelijks meldden zich dit jaar ook gemiddeld 65 cannabis- of cocaïnegebruikers aan voor een zelfhulpmodule.
'Hoeveel is te veel' bestaat sinds 2008 en groeide op enkele jaren tijd uit tot een uitgebreid online aanbod voor volwassen gebruikers. De site biedt 8 testjes waarmee men kan nagaan hoe riskant zijn gebruik van alcohol, cannabis, cocaïne, XTC, speed, slaap- en kalmeermiddelen, internet en gokken is. Wie dat wil kan er ook zijn kennis over alcohol, cannabis, cocaïne, XTC of gokken testen. Daarnaast kunnen cannabis- en cocaïnegebruikers met een zelfhulpmodule aan de slag. De module is een online programma waarop men regelmatig inlogt en op 4 tot 6 weken zijn gebruik kan verminderen of stoppen.
"Deze testen en modules zijn erg laagdrempelig, anoniem en gratis. Bovendien hoeft men zich niet te verplaatsen of een afspraak te maken. Dat draagt bij tot het succes," zegt Tom Evenepoel, coördinator van De DrugLijn, initiatiefnemer van de site.

Lees het volledige persbericht

Oneigenlijk gebruik van Rilatine® door scholieren

8 december 2010

De laatste dagen doen allerlei berichten de ronde over oneigenlijk gebruik van Rilatine® door scholieren/studenten.

Rilatine® (methylfenidaat) is een nuttig middel als het op de juiste manier gebruikt wordt, na een grondig onderzoek naar ADHD (Attention Deficit/Hyperactivity Disorder oftewel aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit).
Rilatine® is geen 'leerpil', want het verandert niets aan iemands capaciteiten: je wordt er niet slimmer door en ook niet socialer. Sommigen gebruiken (en misbruiken) Rilatine® echter als een drug door het pilletje te pletten en vervolgens op te snuiven of in te spuiten. Rilatine® krijgt hierdoor een met speed vergelijkbaar effect.

Meer info over Rilatine® vindt u op de site van De DrugLijn.

Alcohol- en ander druggebruik in het verkeer: verschillende maten en gewichten

12 november 2010

Alcohol en verkeersveiligheid is een topic die momenteel heel actueel is. Denk aan de dodelijke verkeersslachtoffers in Oosterzele en de beoordeling of het dronkenschap van de chauffeur het ongeval mee veroorzaakte, de discussies over het alcoholslot. Ook de speekseltesten op drugs in het verkeer blijven voor beroering zorgen. 
Het wordt tijd dat de wetgevende, rechterlijke en uitvoerende macht één eenduidig signaal geven dat alcohol en andere drugs en verkeersveiligheid echt niet samengaan.

Lees het volledige opiniestuk.

Grote bevraging brengt middelengebruik bij Vlaamse studenten in kaart

Onderzoekers van de Universiteit Antwerpen, de Universiteit Gent en de Vereniging voor Alcohol- en andere Drugproblemen (VAD) verzamelden bij 18.543 studenten de gegevens over hun gebruik van alcohol, drugs en medicatie. Het overgrote deel gaat op een verantwoorde manier om met die middelen, maar er is toch een omvangrijke groep die een problematisch gebruik vertoont.

Een vrij aanzienlijk deel van de studenten kampt met symptomen van problematisch alcoholgebruik. Vooral 'het binge drinking' werkt sterk risicoverhogend. Daarnaast vertoont een eerder beperkte groep studenten ander risicogedrag. Onder deze risicogroep vallen de dagelijkse gebruikers van cannabis, de frequente gebruikers van amfetamines en cocaïne, de dagelijkse gebruikers van slaap- en kalmeermiddelen, en de studenten die hun risico verhogen door poly- of combigebruik. Het moet de betrachting zijn om deze groep studenten preventief en curatief te bereiken.

De onderzoeksresultaten tonen duidelijk aan dat gerichte preventie- en hulpverleningsinitiatieven naar studenten toe aangewezen zijn. 'Hoeveel is teveel', een initiatief van De Druglijn met online tests en hulp voor +18-jarigen, kan hiervoor een ondersteunend instrument zijn. E-interventions blijken namelijk één van de meest effectieve methoden te zijn om middelengebruik bij studenten te veranderen.

Bekijk het persbericht (pdf)

Wet tot invoering van speekseltesten op drugs in het verkeer treedt in werking op 1 oktober 2010

15 september 2010

Op 1 oktober 2010 treedt de wet tot invoering van de speekseltesten op drugs in het verkeer in werking (wet van 31 juli 2009). De wetgever beoogt met deze nieuwe procedure een snellere, eenvoudigere en goedkopere procedure dan voorheen. Sinds de aankondiging van die nieuwe wet kregen we heel wat vragen van gebruikers, omgeving, preventiewerkers en hulpverleners over de toepassing en de gevolgen van de test. Om daaraan tegemoet te komen, hebben we de belangrijkste informatie omtrent de nieuwe wetgeving gebundeld in een factsheet.

In bijgevoegde pdf's vindt u:

 • Een factsheet met informatie over de procedure, op te sporen drugs, strafmaat, etcetera.
 • De wet van 31 juli 2009.
 • Het Koninklijk Besluit van 17 september 2010 betreffende het model en de toepassingsregels van de gestandaardiseerde checklist tot vaststelling van indicaties van tekenen van recent druggebruik in het verkeer.

Meer info over de campagne 'Gene Zever' van het BIVV. Nog vragen? Contacteer De DrugLijn.

VAD lanceert www.qado.be: alle informatie over alcohol en andere drugs in de werkcontext

9 september 2010

Op zoek naar informatie over alcohol en andere drugs in relatie tot het werk?
Voortaan kunt u terecht op www.qado.be.

Qado.be is een nieuwe website van de sector arbeid van VAD vzw, de Vereniging voor Alcohol- en andere Drugproblemen. "De website is er voor alle professionelen die werk willen maken van een alcohol- en drugbeleid in hun organisatie, klein of groot, privaat of publiek. Cao 100 verplicht private organisaties trouwens sinds 1 april 2010 om een dergelijk beleid te introduceren. Ook wie ondernemingen, vzw's of gemeenten ondersteunt bij de uitwerking van een beleid, kan terecht op Qado.be", zegt Marie-Claire Lambrechts, coördinator van de sector arbeid van VAD vzw.

Verneem alles over een preventief alcohol- en drugbeleid in bedrijven, vzw's en gemeenten op www.qado.be

Bekijk het persbericht: VAD lanceert www.qado.be (pdf - 103 kb)

Heeft er nog iemand vragen over XTC?

25 juni 2010

Aan de vooravond van de Internationale Dag tegen Drugsmisbruik komt De Druglijn traditiegetrouw met een aantal cijfers naar buiten. Dit jaar ligt de focus op een aantal bevindingen over het voorbije decennium. Een van de belangrijkste vaststellingen is dat het aantal vragen over XTC spectaculair is gedaald: van 13% in 2000 naar 3% in 2009. Anders geformuleerd: van de 4 654 contacten waarbij in 2009 een of meerdere drugs ter sprake kwamen, ging het slechts in 143 gevallen over XTC.

Bekijk het persbericht.

Meer info over XTC > Drugs ABC.

Download het jaarverslag.

Onzekerheid over preventie- en veiligheidscontracten

9 juni 2010

Straathoekwerkers, drughulpverleners, preventiewerkers en begeleiders Alternatieve Gerechtelijke Maatregelen vanaf 1 juli in opzeg?

Maar liefst 102 lokale besturen hebben met het Ministerie van Binnenlandse Zaken en/of Justitie een Strategisch veiligheids- en preventiecontract. Deze contracten eindigen op 31 december 2010.

Er zijn 64 gemeenten die binnen dit contract extra aandacht besteden aan de drugproblematiek en dit door de tewerkstelling van straathoekwerkers, drughulpverleners/preventiewerkers en/of begeleiders voor Gerechtelijke Alternatieve Maatregelen.

Bekijk het volledige persbericht.

Tien jaar VAD-leerlingenbevraging. Minder Vlaamse jongeren gebruiken drugs dan tien jaar geleden

1 juni 2010

Sinds het schooljaar 2000-2001 organiseert VAD een leerlingenbevraging over alcohol en andere drugs bij jongeren in het secundair onderwijs. Tien jaar VAD-leerlingenbevraging toont een aantal evoluties en trends in het druggebruik bij jongeren. De balans oogt positief: het gebruik van tabak, alcohol, cannabis en andere illegale drugs bij jongeren tussen 12 en 18 jaar is de voorbije tien jaar gedaald, met de sterkste daling tussen 2001 en 2004.

De laatste vijf jaar is deze daling minder groot, met uitzondering van het aantal jongeren dat begint met alcohol drinken op 12-14 jaar. Dat aantal daalde sterk in de voorbije drie jaar.

'Maar we moeten alert blijven' zegt Marijs Geirnaert, directeur van VAD. 'Tegenover een algemeen positieve trend staan enkele risicovolle gedragingen: een kleine groep van 17-18-jarigen drinkt grote hoeveelheden, de eerder ingezette daling van cannabisgebruik stagneert en het gebruik van andere illegale drugs dan cannabis blijft vrijwel onveranderd over de voorbije tien jaar'. Redenen genoeg voor een blijvende investering in de preventie van tabak, alcohol en andere drugs.

Download het persbericht.

Download het persbericht met extra cijfermateriaal.

Resultaten vragenlijst VAD illustreren noodzaak uitgewerkt alcohol- en drugbeleid op het werk

30 maart 2010

Cao 100 heeft met een constructieve visie en praktische handvatten het alcohol- en drugthema op de bedrijfsagenda geplaatst. Dat is een belangrijke stap vooruit. Maar wat na 1 april 2010? "In de meeste organisaties zal een concrete uitwerking van een alcohol- en drugbeleid - de zogeheten tweede fase - aangewezen zijn. Doelstellingen alleen bieden geen oplossing om functioneringsproblemen ten gevolge van alcohol of drugs aan te pakken of te voorkomen", zegt Marie-Claire Lambrechts, coördinator van de sector arbeid van de Vereniging voor Alcohol- en andere Drugproblemen (VAD vzw).

Om organisaties te ondersteunen bij de uitwerking van een alcohol- en drugbeleid ontwikkelde VAD de online vragenlijst Q-ADO 1.0. Uit de antwoorden van 578 respondenten weerklinkt alvast de noodzaak van concrete initiatieven op de werkvloer.

De resultaten van Q-ADO 1.0 in cijfers. (pdf - 86 kb)

Ga naar de vragenlijst Q-ADO 1.0

Lees meer

www.hoeveelisteveel.be: na succesvolle online zelfhulp voor cannabisgebruikers nu ook een aanbod voor cocaïnegebruikers

10 maart 2010

De DrugLijn lanceert een online zelfhulpmodule voor cocaïnegebruikers op www.hoeveelisteveel.be. De site biedt al een succesvolle, gelijkaardige module voor cannabisgebruikers. Beide programma's zijn gratis en anoniem en richten zich tot volwassen gebruikers die hun gebruik willen verminderen of stoppen.

De resultaten van de zelfhulpmodule voor cannabisgebruikers sterken De DrugLijn in haar overtuiging dat een dergelijk online aanbod tegemoetkomt aan de behoeften van een groep volwassen gebruikers voor wie de stap naar de klassieke hulpverlening (nog) te groot is.

Lees meer

Druggebruikende justitiecliënten morgen in de kou?

20 januari 2010

De Vereniging voor Alcohol- en andere Drugproblemen vzw (VAD) luidt de alarmbel. Dertien jaar geleden werden projecten alternatieve gerechtelijke maatregelen (AGM) voor druggebruikers erkend door toenmalige Minister van Justitie Stefaan De Clercq. Dit met verschillende doelen: enerzijds om via een drugbegeleiding justitiecliënten terug op het rechte pad te helpen, maar anderzijds om de toen reeds overvolle gevangenissen te ontlasten.
Inmiddels begeleiden de 15 Vlaamse projecten in de alcohol- en drughulpverlening zowat 1500 cliënten op jaarbasis en presteren zij meer dan 13 000 begeleidingsuren. Uit onderzoek van de federale overheid zelf blijkt dat deze projecten goed werken. Niet alleen de druggerelateerde misdrijven dalen bij deze groep, ook de geweld- en vermogensdelicten nemen af. Druggebruikers stoppen vaak met hun (problematisch) gebruik en zowel de vrijetijdsbesteding als de familiale relaties verbeteren.
Ondanks deze goede resultaten hebben de medewerkers na meer dan 13 jaar nog steeds geen enkele job zekerheid omwille van de projectfinanciering.

Lees meer

Geen alcohol onder de zestien jaar

18 januari 2010

Op 31 december 2009 werd in het Belgisch Staatsblad de wetswijziging gepubliceerd over de leeftijdsgrenzen voor het verkopen en schenken van alcohol aan jongeren. Deze wetswijziging werd van kracht op 10/01/10.
In essentie zegt de wetswijziging het volgende:
Het is verboden om alcohol te verkopen, te schenken of aan te bieden aan -16-jarigen. Met alcohol bedoelt men alle alcoholhoudende dranken van meer dan 0.5% vol. o.a. bier, wijn,….
Sterke drank mag men niet verkopen, schenken of aanbieden aan -18-jarigen (cf bestaande wetgeving).
Van elke persoon die alcohol/sterke drank wil kopen mag gevraagd worden zijn leeftijd aan te tonen.

Lees meer