Feiten en cijfers over alcohol

Hoeveel alcohol drinken de Europeanen?

Wanneer enkel rekening werd gehouden met de officiële alcoholconsumptie dan stond België in 2010 op de 17de plaats in Europa met een consumptie van 10,6 liter pure alcohol per hoofd van de bevolking. Op kop stonden dan Belarus, Andorra, Litouwen, Tsjechië en Oostenrijk.

Hoeveel alcohol drinken de Belgen?

Belgen dronken in 2012 gemiddeld 9,75 liter pure alcohol per hoofd van de totale bevolking. Dat kwam neer op 4,61 liter bier, 3,59 liter wijn en 1,49 liter sterkedrank. Tegenover 2002 daalde de totale gemiddelde consumptie van alcohol met 12%, maar alcohol blijft het meest gebruikte genotmiddel in ons land. Vooral de bierconsumptie (-25%) maar ook de wijnconsumptie (-15%) daalde terwijl de consumptie van sterke drank bijna verdubbelde.

Uit de resultaten van de gezondheidsenquête van 2013 blijkt dat onder de wekelijkse drinkers, 12% van de mannen en 11% van de vrouwen meer drinkt dan 21 (mannen) respectievelijk 14 (vrouwen) glazen alcohol per week en zo zijn gezondheid schaadt (normen van de British Medical Association).

Hoeveel alcohol drinken de Vlaamse jongeren?

Ook bij jongeren scoort alcohol als genotmiddel het hoogst. Onderzoek uit 2012-2013 toont aan dat 56% van de leerlingen in het secundair onderwijs het afgelopen jaar alcohol dronk.

Niet alle alcoholische dranken blijken even populair: bier werd door het meeste aantal leerlingen gedronken. 12% van alle leerlingen dronk minstens een keer per week bier.

41% van de 17-18-jarigen dronk regelmatig alcohol. 52% van de leerlingen die jonger zijn dan 16 jaar had ooit alcohol gedronken; van de leerlingen van 16 jaar en ouder was dit 88%. 5% van de leerlingen jonger dan 16 jaar dronk regelmatig alcohol; bij de oudere leerlingen was dit 34%.

98% van de studenten in het hoger onderwijs in Vlaanderen zei in 2013 dat ze ooit alcohol dronken. Bijna al deze studenten dronken ook het afgelopen jaar alcohol (93%). 4% laatstejaarsdrinkers dronk tijdens het academiejaar dagelijks bier. 33% van de mannelijke studenten deden minstens één keer per maand aan binge drinken, bij de vrouwen lag dat aandeel veel lager (15%).

Alcohol is het meest gebruikte middel in het uitgaansleven. Onderzoek in het Vlaamse uitgaansleven (2012) toont aan dat 58% van de bevraagde uitgaanders minstens een keer per week alcohol drinkt, en dat 6% dagelijks alcohol drinkt.

Hoeveel mensen hebben een alcoholprobleem?

In Vlaanderen was in 2013 van 10% van de bevolking die het laatste jaar alcohol dronk het alcoholgebruik problematisch te noemen op basis van de CAGE-vragenlijst: bij 15% van de mannen en 5% van de vrouwen . Omgerekend naar de Vlaamse bevolking van 15 jaar en ouder kwam dat neer op 540.315 personen . Het problematisch alcoholgebruik steeg de afgelopen jaren van 5% in 2001 tot 10% in 2013. De toename stelde zich zowel bij mannen als vrouwen. De proportie problematische alcoholgebruikers was het grootst in de leeftijdsgroep 55-64 jaar (13%).

9% van de huisartspatiënten kreeg tijdens het laatste jaar de diagnose alcoholmisbruik of -afhankelijkheid. Dit gold voor dubbel zoveel mannen als vrouwen.

Lees ook de visietekst over alcohol en jongeren en de richtlijnen voor een aanvaardbaar alcoholgebruik.

Factsheets

De factsheets presenteren de belangrijkste cijfergegevens van de laatste tien jaar over de omvang van het middelengebruik in Vlaanderen en België.

Het document achtergrond bij de factsheets geeft meer uitleg bij de ge­bruikte cijfers. Alle bronnen zijn opgenomen in de literatuurlijst.

 

Publicaties over alcohol
  • Alcohol | dossier - rapport

    VAD bundelt in dit dossier de wetenschappelijke literatuur over alcohol ann...
    Download hier - Lees meer...

  • Factsheet alcohol | dossier - rapport

    Deze factsheet presenteert de belangrijkste cijfergegevens van het voorbije...
    Download hier - Lees meer...

 

top