Feiten en cijfers over gokken

Hoeveel Belgen gokken?

In België gebeurde in 2006 voor het laatst onderzoek naar het deelnemen aan kansspelen. Toen zei 60% van de Belgische bevolking van 16 jaar en ouder dat ze het afgelopen jaar aan een of meerdere traditionele kansspelen deelnamen. Dat komt neer op 5,1 miljoen personen.

Bekeken naar soort kansspel nam 46% deel aan loterijen, kocht 39% een kraslot en nam 12% deel aan TV-telefoonspelletjes. 3% nam deel aan weddenschappen en eveneens 3% speelde op gokautomaten. 1,5% had het afgelopen jaar betaald om deel te nemen aan een kansspel op internet. 2,5% nam het afgelopen jaar gratis deel aan kansspelen op internet.

Eind 2013 waren 442.869 spelers actief op 41 legale gokwebsites. Op het platform e-lotto.be bij de nationale loterij waren er eind 2013 bijna 362.000 rekeningen geopend.

Hoeveel Vlaamse jongeren gokken?

In de VAD-leerlingenbevraging (2012-2013) wordt gepeild naar het gokken bij jongeren in het secundair onderwijs. Het meest populair zijn krasloten: 29% kocht ooit een kraslot, 10% deed dat het afgelopen jaar. 17% speelde ooit met de lotto, 11% pokerde ooit voor geld en 12% speelde ooit bingo op café.

Hoeveel Belgen hebben een gokprobleem?

In België werd in 2006 het problematisch gokken onderzocht uitgaande van de DSM-IV-criteria. 1,6% van de Belgische bevolking van 16 jaar of ouder bleek risicogokker te zijn en 0,4% kon waarschijnlijk beschouwd worden als pathologisch gokker. Dat betekent dat België in 2006 137.369 risicogokkers en 34.342 pathologische gokkers kende. In totaal telde België in 2006 dus 171.711 personen van 16 jaar of ouder waarbij gokken het afgelopen jaar in mindere of meerder mate problemen stelde.

In de Centra Geestelijke Gezondheidszorg van Vlaanderen en Brussel had 0,3% van de zorgperiodes in 2013 betrekking op een persoon waarbij de diagnose pathologisch gokken werd gesteld (174 zorgperiodes). Dit percentage bleef tussen 2003 en 2013 stabiel.

Gokken en middelengebruik

Uit veel studies blijkt dat pathologisch gokken vaak samengaat met alcohol drinken, roken of gebruik van illegale middelen. In het onderzoek bij gokkers in België kampte 20% van de probleemgokkers met alcoholproblemen. Bij de risicogokkers ging het om 13% en bij niet-probleemgokkers om 11%. 72% van de probleemgokkers rookte dagelijks. Onder de risicogokkers en de niet-problematische gokkers waren respectievelijk 54% en 41% dagelijkse rokers. 19% van de probleemgokkers gaf aan momenteel cannabis te gebruiken tegenover 7% van de niet-problematische gokkers.

  • Gokken | dossier - rapport

    Na bijna 10 jaar drong een actualisatie van het Dossier Gokken zich op. De ...
    Download hier - Lees meer...

  • Factsheet gokken | dossier - rapport

    Deze factsheet presenteert de belangrijkste cijfergegevens van het vo...
    Download hier - Lees meer...