Factsheets met recente cijfers over middelen

VAD heeft een reeks factsheets met cijfergegevens over alcohol en drugs. Deze factsheets zijn overzichtelijk, downloadbaar en worden elk jaar geactualiseerd.

De factsheets over opiatencannabis, cocaïnextc/amfetaminesalcohol, psychoactieve medicatie, tripmiddelen, smartdrugs & Nieuwe Psychoactieve Stoffen (NPS) en gokken presenteren de belangrijkste cijfergegevens van de laatste tien jaar over:

  • het gebruik bij verschillende groepen,
  • combidruggebruik,
  • problematisch gebruik,
  • ziekte- en sterftecijfers,
  • de hulpvraag,
  • gegevens over verkeer,
  • gegevens van politie en justitie,
  • de beschikbaarheid en kwaliteit.

De factsheet trends en ontwikkelingen in middelengebruik en gokken geeft een samenvatting van alle factsheets met cijfers en focust op de omvang van problemen die zich als gevolg van gebruik kunnen voordoen.

Het document achtergrond bij de factsheets geeft meer uitleg bij de ge­bruikte cijfers. Alle bronnen zijn opgenomen in de literatuurlijst.

Nog meer cijfers

VAD onderzoekt het middelengebruik van Vlaamse scholieren, van uitgaanders en van studenten in het hoger onderwijs. Cijfers vindt u in de onderzoeksrapporten.

In het Belgisch nationaal rapport over drugs bundelt het WIV programma drugs cijfers over gebruik van illegale drugs in België.

Cijfers over middelengebruik van de Belgische of Vlaamse bevolking zijn te vinden in de gezondheidsenquête.

Europese cijfers kan u raadplegen bij het Europees Waarnemingscentrum voor Drugs en Drugsverslaving (EWDD).

De UNODC (United Nations Office for Drug Control and Crime Prevention) publiceert op haar site het World Drug Report.

Meer cijfers over middelengebruik in Vlaanderen zijn te vinden in de bibliotheek van VAD.

top