Feiten en cijfers over psychoactieve medicatie

Hoeveel Vlamingen gebruiken psychoactieve medicatie?

In 2013 had in het Vlaams Gewest 16% van de bevolking van 15 jaar en ouder een psychoactief geneesmiddel gebruikt in de twee weken die de gezondheidsenquête voorafgingen. Omgerekend naar de bevolking gebruikten in 2013 in het Vlaams gewest 855.944 personen van 15 jaar en ouder de afgelopen twee weken een psychoactief geneesmiddel . Slaap- of kalmeringsmiddelen werden de afgelopen twee weken meer gebruikt (13%) dan antidepressiva (8%). Het gebruik van psychoactieve geneesmiddelen was hoger bij vrouwen (19%) dan mannen (11%). Het sekseverschil kwam vooral naar voor in de leeftijdsgroepen vanaf 65 jaar. Tussen 1997 en 2013 nam het percentage gebruikers van psychoactieve geneesmiddelen lineair toe.

 

Hoeveel Vlaamse jongeren gebruiken medicatie?

Bij jongeren in het secundair onderwijs ging de VAD-leerlingenbevraging (2012-2013) het gebruik van drie psychoactieve medicijnen na, namelijk slaap- en kalmeringsmiddelen, ADHD-medicatie en opwekmiddelen. Van deze drie werden slaap- en kalmeringsmiddelen het vaakst door leerlingen gebruikt: 12% van alle leerlingen gebruikte ooit deze medicatie, tegenover 8% die ooit ADHD-medicatie nam en 3% die ooit opwekmiddelen innam. Het laatstejaarsgebruik van slaap- en kalmeringsmiddelen en ADHD-medicatie was vergelijkbaar (5%) terwijl het gebruik van opwekmiddelen in het laatste jaar veel lager lag (1%). Het ooitgebruik van ADHD-medicatie nam tussen 2007/2008 en 2012/2013 licht toe van 6% tot 8%.

Onderzoek in 2013 bij studenten in Vlaanderen gaf aan dat 7% het laatste jaar slaap- en kalmeermiddelen gebruikte en 5% gebruikte stimulerende medicatie. Slaap- en kalmeermiddelen werden tijdens het academiejaar en tijdens examenperiodes voornamelijk occasioneel gebruikt. Acht op de tien studenten die stimulantia gebruikten deden dat tijdens examenperiodes minimum een keer per week.

België behoort tot de landen met het hoogste percentage jongeren dat ooit slaap- of kalmeringsmiddelen op voorschrift gebruikte.

Voor hoeveel mensen is het gebruik van medicatie problematisch?

Problematisch gebruik van medicatie blijft grotendeels verborgen omdat het vaak om legaal verstrekte producten gaat die door een arts zijn voorgeschreven.

In 2013 werden in de Centra voor Geestelijke Gezondheid (CGG) 188 zorgperiodes geregistreerd voor stoornissen in verband met slaap- en kalmeringsmiddelen (94 voor vrouwen en 94 voor mannen). In 2012 waren zo'n 1.200 personen in een Belgische psychiatrische voorziening opgenomen voor misbruik of afhankelijkheid aan slaap- en kalmeringsmiddelen. 6 op 10 van deze patiënten zijn vrouwen.

 

  • Factsheet psychoactieve medicatie | dossier - rapport

    Deze factsheet presenteert de belangrijkste cijfergegevens van het voorbije de...
    Download hier - Lees meer...