Productinfodossier alcohol

VAD heeft het uitgebreide dossier over alcohol bijgewerkt met de meest recente wetenschappelijke informatie. Het dossier start met een korte geschiedenis van de menselijke omgang met alcohol als genotsmiddel. Toen de eerste gedestilleerde alcohol werd ontdekt, werd het aanzien als duurzaam handelswaar dat als medicijn kon dienen voor zowat alle lichamelijke aandoeningen. Toen gedistilleerde dranken uiteindelijk talrijker werden en de prijzen daalden, steeg de populariteit van het product en werd het, naast het gebruik voor medicinale doeleinden, ook steeds meer aanzien als een drankje.

Geleidelijk aan ontwikkelden zich nieuwe inzichten en werden nieuwe begrippen (zoals bijvoorbeeld verslaving, problematisch alcoholgebruik,…) in het leven geroepen om het fenomeen beter te begrijpen. Een aantal basisbegrippen die vaak worden gebruikt in Vlaanderen worden in het dossier op een rij gezet.

Het dossier besteedt uitgebreid aandacht aan de gevolgen van (problematisch) drinken voor zowel het individu als de samenleving. Zo wordt stilgestaan bij wetenschappelijke gegevens over mortaliteit en morbiditeit. Veel alcohol drinken kan op lange(re) termijn leiden tot overgewicht, ontsteking van het maagslijmvlies, ontsteking van de alvleesklier, vetlever, leverontsteking, levercirrose, perifere zenuwaandoeningen, kankers (kanker van de mondholte, keelholte, strottenhoofd, leverkanker, borstkanker) en cardiovasculaire aandoeningen (hoge bloeddruk, infarcten).

Wat betreft de gevolgen voor de samenleving wordt nader ingegaan op de gevolgen van alcoholgebruik in verschillende settings nl. verkeer, sport, het gezin, het uitgaansleven. Daarnaast wordt het aandeel van alcoholgebruik in agressie, geweld, criminaliteit en zelfdoding besproken. Ook wordt een inschatting gegeven van de maatschappelijke kosten en baten van alcoholgebruik voor de maatschappij.

In het dossier is tevens informatie te vinden over drinkpatronen, over de risico's van het combineren van alcohol met andere middelen en over risico's van alcoholgebruik voor specifieke groepen (jongeren, ouderen, zwangere vrouwen, etnisch-culturele minderheden,…).

Tot slot bespreekt het dossier de aanpak van alcoholgerelateerde problemen op het vlak van preventie, hulpverlening, harm reduction en beleid.

 

  • Alcohol | dossier - rapport

    VAD bundelt in dit dossier de wetenschappelijke literatuur over alcohol anno 2...
    Download hier - Lees meer...

Lees ook de visietekst over alcohol en jongeren en de richtlijnen voor een aanvaardbaar alcoholgebruik.

Op 31 december 2009 werd in het Belgisch Staatsblad de wetswijziging gepubliceerd over de leeftijdsgrenzen voor het verkopen en schenken van alcohol aan jongeren. In essentie zegt de wetswijziging het volgende:

  • Het is verboden om alcoholhoudende dranken van meer dan 0.5% vol. te verkopen, te schenken of aan te bieden aan - 16 jarigen.
  • Sterke drank mag men niet verkopen, schenken of aanbieden aan - 18 jarigen (cf bestaande wetgeving).
  • Van elke persoon die alcohol/sterke drank wil kopen mag gevraagd worden zijn leeftijd aan te tonen.