Productinfodossier cocaïne

Cocaïne is een drug die al duizenden jaren gebruikt wordt. Vrij snel ontdekte men dat er naast een aantal interessante effecten (plaatselijke verdoving, stemmingsverbetering) ook een hele reeks nadelige effecten samenhangen met het gebruik van cocaïne. In de twintigste eeuw werd cocaïne verboden bij wet. Cocaïne kende een fluctuerende mate van populariteit, maar vanaf de jaren tachtig groeide de populariteit en verspreidde het middel zich meer en meer. Momenteel is cocaïne populair in het nachtleven.

Cocaïne wordt gebruikt door heel wat verschillende mensen uit alle lagen van de bevolking en om zeer uiteenlopende redenen. Cocaïne kan zelfs voor eenzelfde gebruiker verschillende functies hebben op verschillende momenten of in bepaalde situaties. Indicatieve onderzoeken wijzen erop dat de Vlaamse cokegebruiker vaker snuift dan freebased of injecteert en het liefst gebruikt wanneer hij uitgaat of bij andere vrijetijdsbelevingen.

Effecten en risico's

Cocaïne is een krachtige, kortwerkende stimulator van het centrale zenuwstelsel. Het beïnvloedt de werking van voornamelijk dopamine, maar ook van serotonine en noradrenaline. Het beloningscentrum, een zone in de hersenen, speelt een belangrijke rol in het mediëren van de aangename effecten van cocaïne. Verder is cocaïne een lokaal verdovingsmiddel.

Naast risico's die samenhangen met de zuiverheid van de cocaïne en de wijze van gebruik, houdt cocaïnegebruik ook psychologische, neuropsychologische en fysiologische risico's in. Depressie, laag zelfbeeld, verstoring van het kortetermijngeheugen en concentratie, hyperthermie, beroerte en hartritmestoornissen worden onder andere vermeld. Mogelijk is er ook een risico op neurotoxiciteit. Gebruik kan ook aanleiding geven tot sociale problemen, zoals verstoring van relaties of financiële problemen.

Aangezien cocaïnebezit verboden is, vormt het gebruik ervan mogelijk ook op justitieel vlak een risico. Ook komen bij zware gebruikers criminele feiten, geweld en vechtpartijen vaker voor.
Gecombineerd gebruik van cocaïne met andere drugs houdt extra risico's in. De effecten zijn moeilijker in te schatten.

Ten slotte heeft cocaïnegebruik ook een invloed op de seksualiteit en de voortplanting. Vooral bij langdurig gebruik kan het seksuele verlangen verdwijnen en bij mannen kan dan impotentie ontstaan. Tijdens de zwangerschap kan er een overdracht van cocaïne plaatsvinden van de moeder naar de foetus. Ook tijdens de periode dat borstvoeding wordt gegeven, kan cocaïnegebruik de baby beïnvloeden. Cocaïne wordt immers via de moedermelk doorgegeven.

Behandeling van cocaïneafhankelijkheid

Op dit moment is een beperkt aantal farmacologische behandelingen beschikbaar voor cocaïnegebruikers, maar daarvan is tot nu toe weinig aantoonbaar effect bewezen.
Op het vlak van de psychosociale behandeling zijn cognitieve gedragstherapie en 'community reinforcement approach', gecombineerd met 'contingency management' de meest geschikte interventies.
Voor cocaïnegebruikers met comorbiditeit bestaat er momenteel geen exclusieve psychosociale behandeling. Op dit vlak blijft men vooral aangewezen op farmacologische symptoombehandeling, al dan niet in combinatie met andere therapievormen.
Ten slotte zijn er ook gebruikers voor wie abstinentie (voorlopig) geen optie is. Voor deze gebruikers is harm reduction (het beperken van de schade door de wijze van gebruik) een mogelijkheid.

  • Cocaïne | dossier - rapport

    Cocaïne is niet langer een exclusief product dat gebruikt wordt door intelle...
    Download hier - Lees meer...