Productinfodossier GHB

GHB of voluit gamma-hydroxy-boterzuur is een neurotransmitter die van nature in de hersenen voorkomt. GHB is als geneesmiddel op de markt - weliswaar met een heel beperkt indicatiegebied - maar is voornamelijk bekend als een stof die de laatste decennia regelmatig als uitgaansdrug genomen wordt. In de relatief korte periode dat GHB gekend is bij het grote publiek heeft het al heel wat stof doen opwaaien, niet in het minst omwille van de rol die de drug zou spelen bij allerlei vormen van seksueel misbruik. In het nieuwe VAD-dossier ligt de focus voornamelijk op recreatief GHB-gebruik, met name in het uitgaansleven. 

Pure GHB is een wit en sterk waterabsorberend poeder, maar is in het illegale circuit meestal verkrijgbaar als vloeistof. Het heeft een erg zoute smaak en wordt daarom vaak vermengd met zoete drankjes alvorens het in te nemen. Veel GHB-gebruikers geven aan dat ze GHB nemen om in een goede stemming te komen om te feesten. Onder meer blijheid en euforie zijn emoties die opgewekt worden door GHB. Daarnaast geven gebruikers aan helemaal in de muziek te kunnen opgaan en er goed op te kunnen dansen. Ook contacten leggen met anderen en vrijen blijkt aangenamer te verlopen. Een bijkomende reden voor vrij veel gebruikers is dat het middel geen kater geeft waardoor de perceptie kan ontstaan dat het gebruik van GHB onschadelijk is. 

Grote risico's en gezondheidskosten 

Hoewel GHB-gebruik over het algemeen relatief weinig voorkomt, zijn de gezondheidskosten ervan hoog in vergelijking met andere drugs. Een belangrijke reden hiervoor is dat het product moeilijk te doseren valt. Het is voor gebruikers met andere woorden moeilijk om in te schatten of de ingenomen dosis de gewenste dan wel ernstig negatieve effecten zal opleveren. Een klein beetje te veel GHB kan al een diepe slaap veroorzaken. Bij nog meer is er sprake van een overdosis die bewusteloosheid en ernstige ademhalingsstoornissen tot gevolg kan hebben. Een andere reden voor de gezondheidskosten zijn de risico's die samenhangen met de manier waarop GHB aangemaakt wordt. De ingrediënten zijn vaak industriële producten die niet gemaakt zijn voor menselijke consumptie en daarom allerlei verontreinigingen kunnen bevatten. Hierdoor kan men onbedoeld toxische stoffen zoals zware metalen of organische oplosmiddelen binnenkrijgen.

Naast de hoeveelheid GHB die gebruikt wordt en de kwaliteit ervan, heeft ook de omgeving waarin het middel geconsumeerd wordt en de daaraan gekoppelde gebruikstoepassing een grote invloed op het effect ervan. 

GHB-afhankelijkheid 

Precieze cijfers uit Vlaanderen over het totale aantal probleemgebruikers van GHB ontbreken vooralsnog. Wel zijn er aanwijzingen dat de laatste jaren steeds meer mensen zich bij verslavingscentra en spoedgevallendiensten aanmelden met zowel acute problemen als een verslavingsproblematiek. Internationale prevalentiecijfers lopen sterk uiteen van 4 tot 21% van de gebruikerspopulatie. Zowat alle onderzoeken zijn het er wel over eens dat met name dagelijks gebruik van GHB (met overdag om de 1 à 3 uur een dosis) de kans op afhankelijkheid vergroot. 

Vloeibare XTC? 

GHB staat onder uitgaanders en in de media vooral bekend onder de foutieve naam   vloeibare XTC. Deze benaming klopt niet omdat het product noch farmacologisch, noch effectmatig gelijkenissen vertoont met XTC. Hoewel gebruikers bij het innemen van een lage dosis GHB een gevoel van euforie ondervinden (zoals bij XTC), werkt GHB totaal anders. Dit samen met het feit dat de naam 'Liquid XTC' volgens producenten wel goed in de markt zou liggen, leidde ertoe dat GHB zo gebrandmerkt werd. De naam 'vloeibare XTC' of 'vloeibare' wordt nog steeds gebruikt. Zo proberen dealers een graantje mee te pikken van de populariteit en bekendheid van XTC.

  • Dossier GHB | dossier - rapport

    Dit dossier bundelt de wetenschappelijke literatuur rond GHB en beantwoordt ...
    Download hier - Lees meer...