Productinfodossier gokken

Na bijna 10 jaar drong een actualisatie van de eerste versie van het dossier Gokken zich op. De opkomst en regulering van de online kansspelen en weddenschappen in 2011 hebben het goklandschap in België grondig gewijzigd. In 2013 vond nog een opvallende ontwikkeling plaats bij de herziening van de DSM. De gokstoornis werd verplaatst naar de 'middelengerelateerde en verslavingsstoornissen'. De inmiddels aangetoonde overlap in klinische kenmerken, neurobiologie, genetische kwetsbaarheid en behandeling, rechtvaardigt de definiëring als 'gedragsverslaving'.

Het dossier start met een bevattelijke beschrijving van de complexe Belgische wetgeving inzake kansspelen. Het belang hiervan ligt bij het idee dat wetgeving een belangrijke structurele maatregel is om het gokken in goede banen te leiden en de speler te beschermen. We koppelen hier een actueel overzicht aan van de meest voorkomende kansspelen in België. In een tweede hoofdstuk geven we een omschrijving van de risicofactoren voor problematisch gokken aan de hand van het MMM-model. We zoemen in op enkele specifieke groepen. In het hoofdstuk

Preventie wordt aandacht gegeven aan de best practices zowel individugericht als beleidsmatig. Daarnaast staan we ook stil bij de impact van gokreclame. In deze herwerking kozen we ervoor om een apart hoofdstuk te wijden aan vroeginterventie en het belang van vroegdetectie, zowel door eerstelijnsgezondheids- en welzijnsdiensten als binnen de geestelijke gezondheids- en verslavingszorg. Dit onder meer omwille van de hoge comorbiditeit met andere psychiatrische stoornissen. We stellen verschillende screeningsinstrumenten voor en wijzen op het belang van kortdurende interventies. Het laatste hoofdstuk gaat over hulpverlening aan problematische gokkers. We beschrijven enkele bepalende elementen voor de behandeling, zowel degene die parallel lopen met de basisstrategieën binnen de verslavingszorg als specifieke aandachtspunten voor de behandeling van gokstoornissen. We overlopen verschillende hulpverleningsmogelijkheden en bieden een overzicht van de beschikbare hulpmogelijkheden in Vlaanderen.

Gokken en gokverslaving zijn niet nieuw. Toch zijn de risicofactoren verbonden aan kansspelen, onder meer door een grotere beschikbaarheid, de laatste jaren toegenomen. De gokproblematiek blijft voor velen een onbekend en onderschat probleem. Het nieuwe dossier biedt - vanuit welzijns- en gezondheidsperspectief - een stand van zaken van de wetenschappelijke kennis over het fenomeen gokken.

 

  • Gokken | dossier - rapport

    Na bijna 10 jaar drong een actualisatie van het Dossier Gokken zich op. De opk...
    Download hier - Lees meer...

 

Na bijna 10 jaar drong een actualisatie van de eerste versie van het dossier Gokken zich op. De opkomst en regulering van de online kansspelen en weddenschappen in 2011 hebben het goklandschap in België grondig gewijzigd. In 2013 vond nog een opvallende ontwikkeling plaats bij de herziening van de DSM. De gokstoornis werd verplaatst naar de 'middelengerelateerde en verslavingsstoornissen'. De inmiddels aangetoonde overlap in klinische kenmerken, neurobiologie, genetische kwetsbaarheid en behandeling, rechtvaardigt de definiëring als 'gedragsverslaving'.

Het dossier start met een bevattelijke beschrijving van de complexe Belgische wetgeving inzake kansspelen. Het belang hiervan ligt bij het idee dat wetgeving een belangrijke structurele maatregel is om het gokken in goede banen te leiden en de speler te beschermen. We koppelen hier een actueel overzicht aan van de meest voorkomende kansspelen in België. In een tweede hoofdstuk geven we een omschrijving van de risicofactoren voor problematisch gokken aan de hand van het MMM-model. We zoemen in op enkele specifieke groepen. In het hoofdstuk Preventie wordt aandacht gegeven aan de best practices zowel individugericht als beleidsmatig. Daarnaast staan we ook stil bij de impact van gokreclame. In deze herwerking kozen we ervoor om een apart hoofdstuk te wijden aan vroeginterventie en het belang van vroegdetectie, zowel door eerstelijnsgezondheids- en welzijnsdiensten als binnen de geestelijke gezondheids- en verslavingszorg. Dit onder meer omwille van de hoge comorbiditeit met andere psychiatrische stoornissen. We stellen verschillende screeningsinstrumenten voor en wijzen op het belang van kortdurende interventies. Het laatste hoofdstuk gaat over hulpverlening aan problematische gokkers. We beschrijven enkele bepalende elementen voor de behandeling, zowel degene die parallel lopen met de basisstrategieën binnen de verslavingszorg als specifieke aandachtspunten voor de behandeling van gokstoornissen. We overlopen verschillende hulpverleningsmogelijkheden en bieden een overzicht van de beschikbare hulpmogelijkheden in Vlaanderen.

Gokken en gokverslaving zijn niet nieuw. Toch zijn de risicofactoren verbonden aan kansspelen, onder meer door een grotere beschikbaarheid, de laatste jaren toegenomen. De gokproblematiek blijft voor velen een onbekend en onderschat probleem. Het nieuwe dossier biedt - vanuit welzijns- en gezondheidsperspectief - een stand van zaken van de wetenschappelijke kennis over het fenomeen gokken.