Dossier heroïne

Het dossier heroïne, hoe kan het ook anders, is opgebouwd naar analogie met de andere productdossiers. Het bevat informatie over de terminologie, het product zelf, de aanmaak (van papaver tot heroïne), de wijzen van gebruik, en over de effecten en de risico's van heroïnegebruik. U vindt er verder ook epidemiologische gegevens in terug, evenals informatie over de illegale heroïnemarkt en het verloop van gebruikscarrières.

Omdat de gespecialiseerde drughulpverlening zowat is ontstaan als antwoord op de negatieve gevolgen van heroïnegebruik, bevat het dossier ook een uitgebreid luik over hulpverlening. Hiervoor werd geput uit de meest recente reviews over evidence based behandelwijzen. In het dossier werden verder ook  de criteria voor ambulante en residentiële detoxificatie opgenomen, de DSM-IV-criteria voor misbruik en afhankelijkheid, en productfiches voor methadon en voor buprenorfine.

Naast hulpverlening wordt ook aandacht besteed aan harm reduction. Door het verband tussen injecterend druggebruik (in de eerste plats heroïne) en de aidsepidemie, zijn de meeste harm-reductioninitiatieven, zeker in de beginperiode in de jaren tachtig, gericht op injecterend heroïnegebruik. In dit dossier hebben we ons beperkt tot de initiatieven die niet worden behandeld in het basisdossier harm reduction.

Vanwege de boeiende en turbulente geschiedenis van heroïne is er een vrij uitgebreid hoofdstuk over opgenomen in het dossier.

  • Heroïne | dossier - rapport

    Het dossier heroïne is een alomvattend naslagwerk waarin u info vindt over h...
    Download hier - Lees meer...