Productinfodossier speed

Speed is een populair woord voor amfetamines. Dit zijn synthetische opwekkende middelen. Ze worden vooral gebruikt door wie zijn prestaties wil verhogen: atleten, studenten, nachtwerkers, mensen die uitgaan, enzovoort. We hebben het hier enkel over de illegale amfetamines, ook wel speed genoemd.

Na cannabis, ecstasy en cocaïne is speed de meest gebruikte illegale drug in Vlaanderen en in België. Recreatief speedgebruik komt vooral voor onder jongvolwassenen en lijkt typisch gelinkt aan het uitgaansmilieu. Daarnaast is er een groep gebruikers die speed chronisch gebruikt. Meestal injecteren ze, leven ze marginaal en kennen ze ernstige gezondheids- en sociale problemen.
Door speed te gebruiken, voelt de gebruiker zich euforisch. Hij krijgt meer zelfvertrouwen, wordt actiever, alerter, spraakzamer en zijn prestaties kunnen verbeteren.

Daartegenover staat dat men van speed rusteloos wordt, dat men gaat beven, dat het libido vermindert, dat men gespannen en angstig wordt, dat men last krijgt van slapeloosheid, dat men verward, agressief en paranoïde wordt. Men kan ook tics en hallucinaties (bijvoorbeeld 'beestjes op of onder de huid') krijgen.
Een zware gebruiker kan een amfetaminepsychose krijgen die in vele aspecten op schizofrenie lijkt.

Nadat de speed is uitgewerkt, kan de gebruiker zich depressief voelen of last hebben van stemmingsschommelingen. Speed kan verder voor lichamelijke klachten zorgen: zweten, een droge mond, stijve kaakspieren, knarsetanden, hartkloppingen, pijn in de borststreek, ademnood, hoofdpijn, bevingen en opvliegers. Bovendien heeft elke wijze van gebruik (snuiven, slikken, injecteren) specifieke risico's voor de gezondheid.

Ten slotte zijn er sociale en juridische risico's, die sterk samenhangen met het paradoxale effect dat speed heeft op het sociale functioneren. Aan de ene kant maakt het de gebruiker socialer en verhoogt het zijn zelfvertrouwen, maar aan de andere kant veroorzaakt het gebruik vaak heel wat psychologische en gedragsproblemen (paranoia, irritatie, vijandigheid), vooral bij mensen die overmatig gebruiken, die door hun gebruik een slaaptekort hebben of die in ontwenning zijn.

Preventie en hulpverlening

Preventie van speedgerelateerde problemen is het best gekaderd in een globaal preventiebeleid dat vertrekt vanuit een gezondheids- en welzijnsperspectief: individu en samenleving verantwoordelijk leren omgaan met middelen en middelengebruik.

De meeste speedgebruikers zetten niet zo snel de stap naar de gespecialiseerde drughulpverlening wanneer ze nood hebben aan hulp. Een van de redenen hiervoor is dat ze zich niet aangesproken voelen door het hulpverleningsaanbod, dat zich vooral richt tot heroïnegebruikers.
Er bestaat dan ook relatief weinig specifiek onderzoek naar de behandeling van speedafhankelijkheid. Het beperkte aantal onderzoeken dat hierover bestaat, gaat dan meestal nog over methamfetamines, een zwaardere vorm van speed, die vooral in de Verenigde Staten, Australië en het Verre Oosten wordt gebruikt.
In de praktijk past men soms behandelingen toe die hun geschiktheid voor de behandeling van cocaïnemisbruik of -afhankelijkheid hebben bewezen, zonder enige wetenschappelijke evidentie dat ze even effectief zijn voor de behandeling van speedafhankelijkheid. Uit het zeer beperkte beschikbare onderzoek blijkt dat een ambulante cognitieve gedragstherapeutische behandeling vaak het meest aangewezen is.

  • Speed | dossier - rapport

    Na cannabis is speed de meest gebruikte illegale drug in Vlaanderen. Ruim éé...
    Download hier - Lees meer...