Productinfodossier XTC

MDMA werkt hoofdzakelijk in op de neurotransmitters serotonine (5-HT) en dopamine. Serotonine is een neurotransmitter die een aantal vitale functies zoals slapen, stemming, geheugen, eetlust,... reguleert. De verhoogde afgifte van dopamine, veroorzaakt door MDMA, zorgt voor het euforische effect bij XTC-gebruik. Naast dopamine en serotonine zijn er nog een aantal andere neurotransmitters die een rol spelen bij de werking van MDMA in de hersenen. Welke rol juist, moet nog verder onderzocht worden.

De effecten die MDMA veroorzaakt, kunnen we best opdelen in acute en subacute effecten en psychische en fysiologische effecten. De mate van tolerantie, het verwachtingspatroon en de stemming hebben een belangrijke invloed op de werking van XTC.

Het gebruik van alcohol en andere drugs brengt uiteraard risico's met zich mee. Een aantal van die risico's vinden we terug bij heel wat producten, andere zijn zeer specifiek voor XTC-gebruik. Net zoals bij de meeste middelen kan men afhankelijk geraken van XTC. We spreken hier van een psychische afhankelijkheid, waarbij de gebruiker een sterk verlangen ervaart om een XTC-roes op te roepen. Daarnaast bestaat ook bij XTC-gebruik het gevaar voor een overdosis. XTC gebruiken kan tevens een chronische psychiatrische stoornis uitlokken in de vorm van een psychose, een paniekstoornis of een depressie. Gebruikers rapporteren regelmatig over de zogenaamde 'midweek blues', kortstondige depressieve gevoelens enkele dagen na gebruik. Verder kan het combineren van XTC met andere legale of illegale drugs extra risico's met zich meebrengen. Ten slotte heeft XTC geen goede invloed op de rijprestaties. Bovendien is XTC in het verkeer verboden.

Eén van de belangrijkste risico's verbonden aan het gebruik van XTC is hyperthermie. Dit is een ernstige complicatie waarbij de lichaamstemperatuur stijgt tussen 38°C en 42-43°C. Om hyperthermie te voorkomen, is het verstandig af en toe te 'chillen' tijdens het dansen en water te drinken. Te veel water is echter niet goed, want dan vergroot de kans op hyponatriëmie (verstoring van de zout-waterbalans in het bloed).

XTC-gebruik kan ook leiden tot neurologische schade. De afgelopen twintig jaar werd er heel wat onderzoek naar gedaan, zowel bij dieren als bij mensen. Hoewel de onderzoeken elkaar geregeld tegenspreken, heeft regelmatig gebruik van XTC wel degelijk invloed op de serotoninehuishouding. Volgens sommige onderzoekers zou deze schade op de meeste plaatsen in de hersenen herstelbaar zijn. Vrouwen blijken gevoeliger te zijn voor schade door XTC-gebruik dan mannen. Toekomstig onderzoek moet verder uitsluitsel brengen.

  • Xtc | dossier - rapport

    Dit dossier bevat een literatuurstudie over de populaire dansdrug xtc. De volg...
    Download hier - Lees meer...