Alcholmarketing en jongeren

In tegenstelling tot tabaksreclame is reclame voor alcohol in België toegestaan. Wel wordt de reclame aan enkele, voornamelijk inhoudelijke beperkingen onderworpen. Alcoholreclame is omnipresent in de verschillende media, op sociale media, op sport-, culturele en muziekevenementen enz. Net zoals alcoholgebruik maakt ook alcoholreclame deel uit van onze leefwereld. Meer zelfs, alcoholreclame bepaalt onze leefwereld. Wie is er tegenwoordig immers niet mee met de gin-tonic trend bij het aperitief op thuisfeestjes? Jongeren ontsnappen niet aan de impact van alcoholmarketing.

De laatste jaren is wetenschappelijk aangetoond dat alcoholmarketing een impact heeft op drinken. Reclame vergroot de kans dat een deel van de jongeren begint met drinken of indien ze al drinken bestaat de kans dat ze meer gaan drinken. Alcoholmarketing is bijgevolg een van de potentiële determinanten voor alcoholgebruik, naast bijvoorbeeld druk of alcoholgebruik van vrienden of ouders.
De focus van dit dossier ligt op het effect die diverse vormen van alcoholmarketing hebben op het drinkgedrag van jongeren en de maatregelen die kunnen genomen worden om jongeren daartegen te beschermen. Het dossier geeft een overzicht van de huidige wetenschappelijke kennis over dit thema, de regelgeving die in België bestaat en voorbeelden over regulering uit het buitenland. Marketingvoorbeelden uit Vlaanderen illustreren het dossier.
 • Dossier Alcoholmarketing en jongeren | dossier - rapport

  De laatste jaren is wetenschappelijk aangetoond dat alcoholmarketing een impac...
  Download hier - Lees meer...


Monitor alcoholmarketing

Alcoholreclame heeft een impact op het drinkgedrag van jongeren. Hoe meer jongeren worden blootgesteld aan alcoholreclame, hoe vroeger zij beginnen met het drinken van alcohol en hoe meer ze drinken (Anderson et al.,2009).

De alcoholindustrie dient zich bij het maken van alcoholreclame en -marketing te houden bepaalde regels bv. deze van het convenant inzake gedrag en reclame met betrekking tot alcoholhoudende dranken.

Door de marketing waarmee de industrie alcoholproducten promoot te monitoren, krijgen we een goed zicht op:

 • hoe alcoholreclame werkt;
 • hoe nieuwe producten in de markt worden gezet;
 • welke doelgroepen worden aangesproken;
 • op welke manier en via welke kanalen dat gebeurt.

Daarnaast wordt duidelijk of de regels al dan niet worden gevolgd.

De inzichten die dit oplevert kunnen gebruikt worden voor het ontwikkelen en het stimuleren van een effectief alcoholreclamebeleid.

VAD heeft in 2011 en 2012 via verschillende kanalen zoveel mogelijk alcoholreclames verzameld. Het resultaat zijn twee dossiers.

 

Download de publicaties
 • Monitor alcoholrceclame 2012 | dossier - rapport

  Dit rapport geeft een zicht op de trends op het gebied van alcoholreclame...
  Download hier - Lees meer...

 • Monitor alcoholreclame 2011 | dossier - rapport

  Dit rapport geeft een zicht op de trends op het gebied van alcoholreclame...
  Download hier - Lees meer...