Aanbevelingen voor het gebruik van buprenorfine - hoog gedoseerd - in de behandeling van opiaatafhankelijkheid


In België worden sinds 1994 in consensus en sinds 2004 via Koninklijk Besluit twee middelen als substitutie voor opiaatafhankelijkheid erkend: methadon en buprenorfine. Sinds augustus 2003 is buprenorfine in aangepaste posologievorm geregistreerd en terugbetaald in België. Sindsdien is er in Vlaanderen beperkte klinische ervaring en wordt het middel bij de Belgische artsen gepromoot.

Het is essentieel dat de substitutiebehandeling met buprenorfine geïndiceerd wordt door een arts met voldoende kennis en opleiding. Hierbij dienen strikte voorwaarden van 'good clinical practice' gevolgd te worden, zoals beschreven in onder andere de Australische guidelines (waarvan een vertaalde korte versie in dit dossier zit). Dit alles dient gekaderd binnen een integrale psychosociale begeleiding op maat van de cliënt. Tevens dienen de voorwaarden van registratie en procedures gevolgd te worden zoals beschreven in het Koninklijk Besluit van 19 maart 2004.

Binnen VAD werd door een werkgroep - samengesteld uit verslavingsartsen - de bestaande literatuur over buprenorfine op haar evidentie 'gewogen' en besproken vanuit de bestaande expertise. Vanuit deze conclusies werd een dossier samengesteld dat zich vooral richt naar artsen die met dit substitutiemiddel werkt of van plan is ermee te starten.

In dit dossier wordt uitgebreid stilgestaan bij de farmacologische eigenschappen van het product, de effectiviteit, de indicaties en contra-indicaties, de neveneffecten en het veiligheidsprofiel.

U vindt er concrete aanbevelingen, met onder andere verschillende medicatieschema's, om een kwaliteitsvolle klinische praktijk te bevorderen, die zich situeert binnen een ruimere psychosociale begeleiding.

  • Buprenorfine. Aanbevelingen voor het gebruik van buprenorfine – hoog gedoseerd – in de behandeling van opiaatafhankelijkheid | draaiboek

    In deze aanbevelingen, die gebaseerd zijn op evidencebasedonderzoeksliteratu...
    Download hier - Lees meer...