Dossier combigebruik


Combigebruik is het gebruik van twee of meer drugs op hetzelfde moment of bij dezelfde gelegenheid. Met drugs bedoelen we zowel illegale (cannabis, XTC,...) als legale drugs (tabak, alcohol en medicatie). Soms nemen combigebruikers verschillende drugs zonder bewust te willen combineren. In andere gevallen worden verschillende drugs doelbewust gecombineerd. Doelbewust combigebruik komt de laatste tien jaar steeds meer voor, zeker in het uitgaansleven. Toch komt combigebruik zeker niet alleen voor bij jongeren, het is iets van alle leeftijden.

Onbewust

Heel wat mensen combineren drugs zonder het te beseffen. Het gaat dan vaak om het onderling combineren van legale middelen. Dit is dikwijls een gewoonte en het houdt ook risico's in. Medicatie wordt dikwijls onbewust gecombineerd met alcohol. Bij het uitgaan combineren mensen vaak alcohol en sigaretten. Zware gebruikers van illegale drugs (zoals bijvoorbeeld heroïne) combineren soms met andere legale of illegale drugs (zoals kalmeringsmiddelen of cocaïne), louter omdat bepaalde middelen toevallig beschikbaar zijn en omdat ze 'weg' willen zijn.

Bewust

Drugs kunnen echter ook heel doelbewust gecombineerd worden, om een bepaald effect te bekomen. Dit komt vooral voor bij illegaledruggebruikers. Soms combineren ze verschillende drugs (ook legale) om de aangename effecten van één bepaalde drug te versterken, soms net om de onaangename effecten van één bepaalde drug te onderdrukken.

Effecten en risico's

Of en wat er juist gecombineerd wordt, hangt ook af van de situatie waarin iemand zich bevindt. Uitgaanders die illegale drugs gebruiken, nemen oppeppende drugs zoals speed en cocaïne eerder vóór en tijdens het uitgaan, omdat ze op dat moment het meest behoefte hebben aan extra energie. XTC wordt vooral gebruikt tijdens het uitgaan. Na het uitgaan en voor het slapengaan grijpen uitgaanders vooral terug naar cannabis en slaapmiddelen. Het verdovende effect van deze drugs onderdrukt het oppeppende effect van de drugs die de uren voordien genomen werden.

Om de effecten en risico's van combigebruik te begrijpen, maken we best het onderscheid tussen verdovende en oppeppende drugs. Of het hierbij om legale of illegale drugs gaat, maakt niets uit. Het combineren van verdovende drugs heeft altijd een sterk verdovend effect. Deze combinaties houden dan ook het grootste risico in op een (fatale) overdosis. Bij combinaties van oppeppende en verdovende middelen worden de effecten van beide drugs schijnbaar gedempt. Gebruikers hebben het gevoel nog niet veel gebruikt te hebben. Hierdoor gaan ze makkelijker nog meer gebruiken, waardoor de schadelijke effecten op het lichaam groter worden. Het combineren van oppeppende middelen leidt tot een nog sterker oppeppend effect. De schadelijke effecten op het lichaam zijn natuurlijk groter en gebruikers hebben meer kans om in paniek te raken.

De effecten en risico's van specifieke combinaties variëren in functie van de concrete drugs die gecombineerd worden. In het dossier wordt hierop uitgebreid ingegaan.

  • Combigebruik | dossier - rapport

    Combigebruik - het gelijktijdig gebruiken van verschillende drugs - staat st...
    Download hier - Lees meer...