Dossier werken met peers


Mensen nemen sneller een boodschap aan als die gegeven wordt door iemand met wie ze zich kunnen identificeren, met wie ze een zekere band hebben. Op deze vaststelling zijn de zogenaamde 'peer'-projecten gebaseerd: ze maken gebruik van mensen uit de beoogde doelgroep om de (preventie)boodschap over te brengen. Het is een erg praktijkgerichte benadering, die vaak weinig theoretisch wordt gekaderd of onderbouwd.

In de Engelstalige literatuur vindt men niet zo vaak definities van het begrip 'peer'. Dat heeft ongetwijfeld te maken met het feit dat de term uit het Engels afkomstig is. In Nederlandstalige publicaties worden vaker pogingen gedaan om het begrip nauw te omschrijven en zelfs om er een adequate vertaling voor te vinden. VAD kiest voor de volgende omschrijving:

"Een peer kan omschreven worden als een leefstijlgenoot. Een peer deelt een aantal eigenschappen (bijvoorbeeld leeftijd, geslacht, etniciteit, cultuur, subcultuur of woonplaats) met andere peers, heeft gelijkaardige ervaringen (bijvoorbeeld druggerelateerde ervaringen, levensstijl of scholing) en behoort tot eenzelfde groep".

De peer-methode in de alcohol- en drugsector is een werkwijze waarbij peers methodisch worden ingezet in preventie-, hulpverlenings- of harm-reductionactiviteiten. De peer-werkers behoren tot de doelgroep van de activiteit en ze zijn geloofwaardig voor de andere leden van deze groep. Ze delen informatie met hen over druggerelateerde thema's en brengen deze informatie over via verbale en non-verbale communicatie. Ze worden actief betrokken in het project, zowel voor de formulering van de boodschap als voor de wijze waarop ze zal worden gebracht. Ze krijgen een opleiding en worden begeleid.

De peer-methodiek is niet ontstaan vanuit een theoretisch kader, maar grijpt terug naar een intuïtief aanvoelen over wat kan werken in de praktijk. Andersom bestaan er wel verschillende theorieën die het succes van peer-projecten kunnen verklaren.

  • Werken met peers | dossier - rapport

    Dit dossier besteedt aandacht aan een definitie en verduidelijking van een a...
    Download hier - Lees meer...