Evaluatieonderzoek

Evaluatie maakt deel uit van planmatig werken. VAD heeft ervaring met evaluatieonderzoek van projecten, campagnes en concepten. U vindt hieronder enkele recente evaluaties:

Meer info over planmatig werken en evaluatie

www.drugsinbeweging.be evalueert

In 2006 kwam de werkgroep 'Drugs in beweging' tot de conclusie dat de website www.drugsinbeweging.be dringend aan vernieuwing toe was. VAD en regionale preventiewerkers CGG samen met acht jeugdbewegingskoepels (Chiro, FOS, JNM, Jeugd Rode Kruis, KAJ, KLJ, KSJ-KSA-VKSJ, Scouts en Gidsen Vlaanderen) werkten opnieuw een website uit waar de leiding van Vlaanderen terechtkan voor het ontwikkelen van een alcohol- en drugbeleid en voor ondersteuning. Om de website bekend te maken kregen alle jeugdbewegingen in Vlaanderen koelkastmagneten.

Tijd voor evaluatie

Vindt de leiding een antwoord op haar vragen? Wat is het meest interessant? Wat vindt ze van de look & feel van de website? Deze vragen waren aanleiding om een evaluatie over de website op te zetten. De surfers werden extra gemotiveerd door prijzen tussen de respondenten te verloten: een EHBO-initiatiecursus voor de leidingsploeg van het Jeugd Rode Kruis, fluovestjes en gadgets van KSJ-KSA-VKSJ en VAD-preventiepakketjes. Meer dan zeventig surfers vulden het formulier dat drie maanden online stond in.

Wie is de surfer?

De meeste surfers zijn rond 21 jaar en zes op tien volgt hoger onderwijs. Iets meer vrouwen dan mannen vulden de vragenlijst in en vier op tien surfers komen uit West-Vlaanderen. De helft is leider of leidster in een jeugdbeweging. Ook een klein aantal leden kwam terecht op www.drugsinbeweging.be, op aanraden van anderen of via een link op een andere website.

Bijna de helft komt een kijkje nemen uit nieuwsgierigheid of uit interesse voor het onderwerp. Één op zeven is op zoek naar informatie voor een taak op school of men is op zoek naar tips om een probleemsituatie op te lossen.
Meer dan de helft komt voor de eerste keer op de website en meer dan één vierde komt enkele keren op een jaar informatie zoeken.

Wat vinden de surfers van de website?

Van de surfers die informatie zochten op www.drugsinbeweging.be, heeft bijna negen op tien de informatie gevonden en zeven op tien heeft deze informatie gebruikt. De populairste rubrieken zijn: regels en afspraken, materiaal en downloads en info wet.
De meerderheid van de bevraagden gaat akkoord met de stellingen dat de inhoud van de site duidelijk, volledig en overzichtelijk is en er goed uitziet. Een minderheid vindt de website belerend overkomen.
Globaal gezien geeft iets meer dan de meerderheid de website een acht op tien. Focussen we enkel op de eigenlijke doelgroep van de website, de leiding, dan ligt dit cijfer nog iets hoger.

top

Evaluatie Partywise

Begin 2009 werd een grootschalige evaluatie gehouden van de Partywisecampagne. Zowel uitgaanders, preventiewerkers als professionelen uit het uitgaanscircuit werden bevraagd. Globaal genomen bleken alle groepen erg positief te staan tegenover de campagne.

Mening van de jongeren

De bekendheid van Partywise onder uitgaande jongeren (bevraagd op I love Techno) is sterk gestegen ten opzichte van 2005. Dit bevestigt het belang van extra promotie-inspanningen op evenementen. De ondervraagde jongeren bleken een initiatief als Partywise zelf ook erg noodzakelijk te vinden. Ze gaven een erg positieve beoordeling van het Partywisemateriaal en de website, en vooral de informatie over drugs, alcohol en hoe hiermee om te gaan waren populair bij deze jongeren. Tegenstrijdig hiermee, beweren de jongeren net deze tips het minst toe te passen in de praktijk.
De website en nieuwsbrief werden op hun beurt erg positief geëvalueerd, hoewel toch relatief vaak de opmerking terugkwam dat de eerste te belerend zou zijn.

Mening van de preventiewerkers

De preventiewerkers stonden nog iets positiever tegenover de campagne dan de uitgaanders. De Partywisecampagne was gekend door 94.1% van hen. Een kleine helft van de respondenten die de campagne kende, bleek deze ook effectief te hebben geïmplementeerd (wat ook geldt voor de Partyfriendscampagne) en dit via verschillende kanalen. In bijna drie kwart van de gevallen werd hiervoor een beroep gedaan op het dossier 'Veilig feesten' en dit dossier werd ook door zo goed als iedereen positief geëvalueerd. De implementatie is er sinds 2005 heel sterk op vooruit gegaan.

Mening van de nightlife profesional

De negen bevraagde professionelen die regelmatig met Partywise samenwerken, stonden erg positief tegenover de Partywisecampagne. Het materiaal werd erg positief beoordeeld. Alle respondenten vonden de website en de Partywise-affiches aantrekkelijk tot zeer aantrekkelijk.
Voor de implementatie werd het meest gebruikgemaakt van affiches, banners en gadgets, en vooral de vraag naar deze laatste blijft erg groot.
De professionelen doen veel inspanningen om hun event veilig en gezond te maken, hoewel de kostprijs hiervoor toch een drempel kan vormen.

Meer info over Partywise

top