Ginger

Sinds 1996 registreert VAD via het computerprogramma Ginger alcohol- en drugpreventieactiviteiten in Vlaanderen. Dit geïnformatiseerde registratiesysteem maakt het mogelijk dat preventiewerkers hun uitgevoerde preventieactiviteiten rond alcohol en andere drugs aan de hand van een aantal standaardvariabelen registreren.

VAD bundelt de data op Vlaams niveau en beschrijft de resultaten in een jaarlijks monitoringrapport. Op die manier geeft Ginger een kijk op de spreiding van preventieactiviteiten binnen de sectoren en regio's en op de aard van de gevoerde activiteiten (vorming, overleg of consult). Op basis van de resultaten kunnen de registratoren vervolgens hun eigen werking richting geven. Ginger is eveneens een instrument voor evaluatie van de eigen werking. Verder is Ginger ook een informatiebron voor het Vlaamse gezondheidsbeleid.

In 2009 werd een nieuwe online-versie van Ginger door alle registrators in gebruik genomen. In 2010 verscheen het eerste monitoringrapport op basis van het vernieuwde programma. In 2012 volgde een technisch verbeterde versie die de software meer up-to-date maakte in het snel veranderende ICT-landschap.

Gingerresultaten in 2013

In totaal namen in 2013 83 preventiewerkers deel aan de Gingerregistratie, vooral regionale CGG-preventiewerkers (50 in totaal). Voorts namen 18 lokale en 15 Vlaamse preventiewerkers deel aan de registratie. Samen leverden zij 6.065 geregistreerde preventieactiviteiten aan.

Wat is het aandeel van elke sector?

In 2013 was de gezondheidssector de meest bereikte sector, met een deelname aan één op drie preventieactiviteiten (34,0%). Dit komt mede dankzij hun sterke participatie in intersectorale activiteiten. De onderwijssector zit daar qua aandeel net onder (30,1%), waarbij veruit de meeste aandacht gaat naar het secundair onderwijs. De overheidssector komt procentueel gezien op de derde plaats (22,3%), waarbij vooral het grote aandeel intersectorale activiteiten opvalt: in zeven op de tien intersectorale preventieactiviteiten zijn vertegenwoordigers van overheden betrokken. De welzijnssector komt dankzij een sterke deelname aan intersectorale activiteiten aan een participatie in één op de zes preventieactiviteiten (16,5%).

De andere sectoren scoren lager qua participatie, met name tussen 5% en 10%. De sector vrije tijd en cultuur haalt 8,3%, waarvan twee derde intersectorale activiteiten. De sector politie en justitie komt uit op 7,8%, waarbij het gros van die activiteiten gebeurt via deelname aan intersectorale activiteiten. De arbeidssector kent een achteruitgang van het aandeel en belandt op 6,8%.

Over welke soort activiteit gaat het?

Overleg komt in ruim 4 op de 10 activiteiten aan bod, waarbij dit vaker voorkomt in de sectoren overheid, gezondheid en politie en justitie. Vorming is in ruim 1 op de 5 activiteiten aan de orde van de dag, vooral in de onderwijssector. Vroeginterventie is in één op de negen preventieactiviteiten aan de orde. Dat gaat vooral uit naar de algemene bevolking. Consult en advies komt in bijna één op de tien preventieactiviteiten aan bod. In de arbeidssector ligt dat aandeel het hoogst.

Op wie richten de activiteiten zich?

Bijna twee derde van alle in Ginger geregistreerde preventieactiviteiten zijn gericht op intermediaire doelgroepen (intermediairs, preventiewerkers, bestuursniveau). In activiteiten met uiteindelijke doelgroepen gaat de meeste aandacht naar jongeren uit. Dat geldt het sterkst in de onderwijssector, waar jongeren zo goed als altijd deel uitmaken van de uiteindelijke doelgroep.

Welke items komen aan bod?

In bijna de helft van de preventieactiviteiten wordt geen specifiek middel als item naar voor geschoven. Deze categorie wordt gekozen als het over het ruimere thema middelengebruik gaat, zonder specifiek in te gaan op aparte vormen van dat middelengebruik. Van de specifiek benoemde items komt alcohol het meest aan bod, met name in de helft van de activiteiten, op de voet gevolgd door illegale drugs. Alcohol en illegale drugs komen als specifiek thema merkelijk vaker voor in activiteiten met de algemene bevolking. De items medicatie en tabak komen in ongeveer een kwart van de preventieactiviteiten aan bod, gokken en ICT-verslavingen scoren een aandeel tussen 10% en 15%.

 

  • Preventie van alcohol- en andere drugproblemen Monitoring van activiteiten (‘Ginger’) | dossier - rapport

    Dit rapport geeft een jaarlijks overzicht van de preventieactiviteiten in Vlaa...
    Download hier - Lees meer...