13de onderzoeksplatform middelengebruik.

Vroeg ontgonnen is half gewonnen. Monitoring van nieuwe drugs, hun gebruikers en belang in de praktijk. 26 mei 2016.

Download hier de presentaties en het verslag.

 

Kwaliteitsstandaarden voor de aanpak van alcohol- en drugproblemen

Onderzoekers van de universiteit Gent, de hogeschool Gent en de universiteit Luik rondden zopas het eindrapport van het Comiqs.be-onderzoek (binnenkort online) af.  In opdracht van Federaal wetenschapsbeleid en de federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu, werd in België de consensus nagegaan over minimale kwaliteitsstandaarden voor de preventie, behandeling en schadebeperking van alcohol- en drugproblemen.

Het project bouwde verder op de Europese EQUS-studie (European Quality Standards on Drug Demand Reduction) en beoogde de daarin ontwikkelde standaarden te vertalen en aan te passen voor de Belgische situatie. Meer specifiek werden de aanvaardbaarheid, wenselijkheid en huidige implementatie van de EQUS-standaarden bij verschillende Belgische stakeholders getoetst en werd gezocht naar consensus met betrekking tot (aangepaste) minimale standaarden die geïmplementeerd kunnen worden in België. Daarnaast werden ideale standaarden bepaald voor preventie, behandeling en schadebeperking en kritische elementen voor een succesvolle implementatie ervan.

Voor preventie bestaat de consensuslijst uit 32 standaarden, voor behandeling werden 24 standaarden aanvaard en voor schadebeperking 20. De standaarden geven aan aan welke minimale kwaliteitsstandaarden men in de alcohol- en drugsector dient te voldoen volgens het consensuspanel.

 

Nieuwsbrief Onderzoek

De VAD-Nieuwsbrief Onderzoek, bedoeld voor onderzoekers, hulpverleners, preventiewerkers en beleidsmedewerkers, geeft een overzicht van:

 • lopend en afgerond onderzoek in binnen- en buitenland
 • nieuwe onderzoekspublicaties
 • oproepen voor onderzoeksvoorstellen
 • beleidsnieuws
 • vormingen, studiedagen en congressen

Wil u graag op de hoogte blijven? Schrijf u in dan in! Typ uw gegevens hieronder in en klik op 'inschrijven'. Raadpleeg hier het archief.


Inschrijving nieuwsbrief
 
 
 
Typ uw e-mailadres en schrijf u in:

Databank onderzoeksfiches

De databank onderzoeksfiches vergemakkelijkt de uitwisseling van informatie over onderzoek over middelengebruik en gokken in Vlaanderen. Ze bevat beschrijvingen van het lopend en afgerond onderzoek over middelengebruik en gokken in Vlaanderen van de periode 2002-2012. Er zijn momenteel 134 onderzoeksfiches opgenomen.

Per onderzoek vindt u informatie over:

 • onderzoeksthema
 • onderzoeksmedewerkers
 • doelstellingen
 • type studie
 • onderzoeksvragen
 • onderzoekspopulatie
 • methodologie en gebruikte instrumenten
 • looptijd
 • subsidiërende/financierende instantie
 • beknopte beschrijving van de voornaamste resultaten
 • wijze van rapportering
 • referenties

De databank zorgt voor bekendmaking van onderzoek bij andere onderzoekers, praktijkwerkers, beleidsvertegenwoordigers en andere geïnteresseerden. Gebruik van Vlaamse onderzoeksresultaten wordt zo gestimuleerd. Via de databank kunnen contactgegevens en expertisedomeinen gemakkelijk teruggevonden worden waardoor netwerking wordt bevorderd.

 

Grote onderscheiding voor tien jaar onderzoeksplatform middelengebruik

In 2003 nam VAD het initiatief om onderzoekers, beleidsmedewerkers en praktijkwerkers uit het werkveld van preventie en hulpverlening samen te brengen in het onderzoeksplatform middelengebruik. Via een nieuwsbrief, een jaarlijkse studienamiddag en een databank met onderzoeksfiches worden de meer dan 500 leden op de hoogte gehouden van nieuwe onderzoeksontwikkelingen.

In november 2013 polsten we bij de leden naar hun tevredenheid met de verschillende acties van het onderzoeksplatform middelengebruik. 93 personen (16,5%) vulden onze vragenlijst in.

Met een gemiddelde tevredenheidsscore van 7,6/10 haalden de activiteiten in het kader van het onderzoeksplatform grote onderscheiding. Enkele conclusies:

 • Bijna de helft van de respondenten leest de nieuwsbrief altijd; 26% doet dat vaak.
 • Bijna alle respondenten vinden de inhoud van de nieuwsbrief onderzoek goed tot uitstekend. 28% is niet zo positief over de lay-out ervan.
 • Acht op tien respondenten kennen de jaarlijkse studienamiddag van het onderzoeksplatform. Daarvan hebben er al zes op tien aan deelgenomen.
 • De helft van de respondenten kent de databank met onderzoeksfiches, de andere helft niet. Van degenen die de databank kennen, heeft 44% ze nog niet geraadpleegd.
 • Negen op tien respondenten vinden het eerder wel tot heel relevant dat men bij VAD/onderzoeksplatform terecht kan om onderzoeksnoden aan te geven.

Meer resultaten en de actiepunten voor de komende jaren leest u in  het rapport.

 

Bekijk ook het overzicht van recente onderzoeksrapporten en van recente tijdschriftartikels over Belgisch onderzoek.

Info of suggesties: research@vad.be

top