Symposium 26 mei 2016

Vroeg ontgonnen is half gewonnen. Monitoring van nieuwe drugs, hun gebruikers en belang in de praktijk

Georganiseerd door het Onderzoeksplatform middelengebruik van VAD

Op 26 mei 2016 organiseerde VAD het symposium "Vroeg ontgonnen is half gewonnen. Monitoring van bnieuwe drugs, hun gebruikers en belang in de parktijk". Download hieronder de presentaties of lees het verslag.

De Global Drug Survey in Vlaanderen

dr. Tina Van Havere, lector orthopedagogie HoGent

De Global Drug Survey (GDS) is 's werelds grootste online drugonderzoek. België neemt in 2016 voor de derde keer deel aan dit onderzoek. Tina Van Havere licht de methodologie van de GDS toe. Hoe gebeurt de werving van de respondenten? Wie wordt bereikt? Wat gebeurt er met de resultaten? Hoe worden ze verspreid? Wat betekent dit onderzoek voor monitoring, preventie, harm reduction en hulpverlening? De presentatie belicht sterktes en beperkingen van de GDS voor beleid, onderzoek en praktijk.

Reflecties vanuit pers door Inge Ghijs, chef binnenland, De Standaard

Monitoring van middelengebruik op festivals

dr. Lies Gremeaux, coördinator Programma Drugs, Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid

Om meer inzicht te krijgen over het werkelijk gebruik van drugs in Vlaanderen, worden onderzoeksprojecten uitgevoerd op festivals.  Het Belgisch waarnemingscentrum voor drugs en drugsverslaving (BMCDDA) - Programma Drugs van het WIV - coördineerde  in 2015 een onderzoek waaraan verschillende onderzoeksgroepen en andere partners meewerkten. Lies Gremeaux licht de doelstellingen en de onderzoeksmethode van het onderzoek toe. Ook voorlopige resultaten van de verschillende onderdelen van het onderzoek komen aan bod. In de presentatie is aandacht voor kritische bedenkingen bij het onderzoeksopzet en de bruikbaarheid in de praktijk.

Reflecties vanuit preventiepraktijk door Martijn Onsia, Coördinator Safe 'n Sound, VAD en preventiewerker CGG Vagga

Drugs Informatie en Monitoring systeem (DIMS)

dr. Tibor Brunt, onderzoeker - Drug Monitoring & Beleid, Trimbos-instituut (Nl)

Welke nieuwe recreatieve drugs verschijnen er op de Nederlandse markt? Hoe wordt dat via het DIMS in kaart gebracht? Wie heeft baat bij deze informatie? Waarvoor wordt de verzamelde info gebruikt? Komt de informatie uit DIMS overeen met de informatie die via andere kanalen en onderzoeken in Nederland wordt verzameld (bv. Antenne onderzoek, andere drug test service, online onderzoek, inbeslagnames,…)? Tibor Brunt belicht de methode achter DIMS en zoomt in op de resultaten en de praktijkrelevantie ervan.

Reflecties vanuit beleid door Alexander Witpas, Beleidsthemabeheerder algemene preventie, Agentschap Zorg en Gezondheid

Methodologische beschouwingen bij de voorgestelde onderzoeken

prof dr. Geert Loosveldt, Centrum voor Sociologisch Onderzoek, KU Leuven

GDS, WIV en DIMS houden de vinger aan de pols van nieuwe drugs en hun gebruikers. Welke onderzoeksmethoden zijn te verkiezen om nieuwe fenomenen in middelengebruik in kaart te brengen? Wat zijn voor- en nadelen van deze systemen? Zijn er nieuwe onderzoeksmethoden en technieken die ons kunnen helpen om meer te weten te komen? Wat zijn de valkuilen van bestaande en gekende onderzoeken? Wat is belangrijk om te weten als we nadien met de resultaten aan de slag gaan in de praktijk? Professor Loosveldt werpt een kritische blik op de voorgestelde onderzoeken.

 

 

Onderzoeksplatform middelengebruik

Het Onderzoeksplatform middelengebruik is een netwerk van preventiewerkers, hulpverleners, beleidsmedewerkers en onderzoekers. Interesse in onderzoek over middelengebruik en/of afhankelijkheidsgedrag is hun bindende factor.

Anno 2016 telt het netwerk 707 contactpersonen. Het onderzoeksplatform staat open voor alle geïnteresseerden.

De doelstellingen van het Onderzoeksplatform zijn:

  • noden en verwachtingen van onderzoekers, praktijkwerkers en beleidsmakers op elkaar afstemmen;
  • overbruggen van de kloof tussen onderzoek, praktijk en beleid;
  • uitwisselen van onderzoeksinformatie;
  • bevorderen van netwerken op Vlaams en internationaal vlak.

Om deze doelstellingen te bereiken, biedt het Onderzoeksplatform het volgende aan:

Meer info? Else De Donder, 02 423 03 38

 

top