Meer info over de wetgeving

De VAD-bibliotheek stelde een online databank samen met onder meer referenties van de belangrijkste Belgische wetteksten vanaf 1851.

De nieuwe drugwetgeving werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 2 juni 2003. Behalve de wetswijzigingen vindt u er het bijbehorend Koninklijk Besluit en de Ministeriële Richtlijn over het vervolgingsbeleid.

De folder 'Rij drugvrij', met info over de reglementering inzake rijden onder invloed van drugs, kan u bestellen via de site van het Belgisch Instituut Voor Verkeersveiligheid.

Wetteksten die werden gepubliceerd vanaf 1997 kunnen full text worden geraadpleegd via de Wetgevingsindex van het Ministerie van Justitie.

Een overzicht van de wetgeving inzake alcohol in het verkeer is te vinden op de webpagina's van de federale overheid.

Teksten van VN-verdragen zijn te vinden op de site van UNODC (United Nations Office on Drugs and Crime).

De European Legal Database on Drugs (ELDD) bevat overzichten van de wetgeving in Europese landen.

Ook interessant is het 'Handhavingszakboekje drugs 2009' van Karl Van Cauwenberghe, uitleenbaar in de VAD-bibliotheek.

top