Dvd's en didactische materialen

Alle onderstaande dvd's en spelmaterialen kunt u uitlenen bij een instelling in uw provincie. U vindt deze instellingen onderaan deze pagina.

 

Verslaafd aan jou

DVD, Trimbos-instituut, 2013

Beschrijving op de site van het Trimbos-instituut:

"De film 'Verslaafd aan jou' gaat over het leven met iemand die verslaafd is aan alcohol of drugs. De film is interactief: kijkers kunnen kiezen voor een bepaald gedrag van de hoofdrolspeler (de partner van). De film en de website laten gedragspatronen zien die vaak voorkomen (van aanklager, redder of slachtoffer) en verslaafde en naasten belemmeren om de situatie te veranderen. Op de website zijn tips te vinden hoe uit deze rollen te komen. Kijk voor meer informatie over Verslaafd aan jou op www.verslaafdaanjou.nl "

Kikbox "Bekijk 't nuchter"

Trimbos-instituut, 2011

Beschrijving op de site van het Trimbos-instituut:

"De Kikbox 'Bekijk 't nuchter, voorlichting en training rondom alcohol en drugs' ondersteunt bij het geven van voorlichting over alcohol en drugs aan jongeren en (jong)volwassenen met een lichte verstandelijke beperking (LVG). Deze toolbox bevat een handleiding en divers 'LVG-proof' voorlichtingsmateriaal. In de Kikbox zitten foto's en afbeeldingen van alcohol, drugs en wat deze middelen met je doen. Ook bevat de Kikbox een DVD en brochures."

Game less

Jellinek Preventie Jeugdnet, 2011

"De Game Module bestaat uit een lesboek met lesonderdelen en een DVD. De Game Module kan worden gebruikt door professionals en docenten in het Speciaal Onderwijs en de Jeugdhulpverlening voor jongeren in een groep in de leeftijd van 12 tot 18 jaar. Met folder "Hoe aantrekkelijk vind je de virtuele wereld".

TRIP Een spel door de wereld van drank en drugs voor LVG jongeren
Trimbos-instituut, 2010

Spelmateriaal voor licht mentaal gehandicapten.

"Het bordspel Trip is een methode om spelenderwijs, op een laagdrempelige manier een gesprek te voeren over alcohol en drugs met jongeren met een licht verstandelijke beperking. Trip is een bordspel met pionnen, dobbelstenen, een handleiding en vragenkaartjes. De vragen zijn onderverdeeld in vier categorieën en kleuren: kennis ('Wat weet jij?), vaardigheden ('Wat zou je doen?'), mening ('Wat vind jij ?') en stellingen (Waar/niet waar, eens/oneens). Het spel kan gespeeld worden met 3-7 spelers en bijvoorbeeld ingezet worden tijdens een voorlichtingsbijkomst over alcohol en drugs op school of in de leefgroep"

Noot: sommige kaartjes zijn niet bruikbaar voor de Belgische situatie (o.a. wetgeving, taalgebruik)

Roes
DVD, Trimbos-instituut, 2008

11 korte films over middelengebruik en jongeren. Elke film duurt ongeveer 24 min.
Voor jongeren vanaf 14-15 jaar

Drugs: twee afleveringen van televisieprogramma 'Het Klokhuis' over drugs
DVD, Trimbos-instituut, 2007

De video van tv-programma 'Het Klokhuis' over drugs bestaat uit twee delen:

  • Deel 1: Genotmiddelen en softdrugs
    Dit deel geeft eerst een overzicht van de verschillende genotmiddelen. Daarna gaat de video verder in op de softdrugs hasj en wiet. Tot slot wordt verteld wat verslaving is.
  • Deel 2: Risico's van (hard)druggebruik
    Dit deel gaat over harddrugs, hun werking en de risico's die aan druggebruik verbonden zijn.

In de handleiding komen volgende onderwerpen aan bod: doel en doelgroep, het kader waarin de video kan ingezet worden, adviezen voor het vertonen, adviezen voor de nabespreking, per deel een beschrijving van de inhoud met aansluitende vragen en opdrachten.

Betreden op eigen risico
DVD + boek, CAD Limburg, 2007

Deze werkmap biedt bruikbare theoretische achtergronden en concrete methodieken om met leerlingen deeltijds onderwijs rond middelengebruik te werken. Volgende thema's komen aan bod: drugs op de werkvloer, groepsdruk en eerste hulp bij drugongevallen (EHBDO). De aandacht gaat naar het werken rond kennis, attitudevorming, persoonlijke vaardigheden en sociale competentie.

Onder invloed onderweg
Trimbos-instituut, 2000

Nederlands lespakket rond verkeersveiligheid. Het complete lespakket 'Onder invloed onderweg?' heeft als doel jongeren bewust te maken van de risico's en de dilemma's van het gebruik van alcohol en drugs in het verkeer. Er wordt aandacht besteed aan kennis, houding en gedrag. Het pakket bestaat uit twee leerlingenboeken (bovenbouw havo/vwo niveau en bovenbouw vmbo niveau), een docentenhandleiding en een video.

Minder drinken
Teleac/NOT, 2006

'Minder drinken? Doe-het-zelf!' geeft veel informatie over wat alcohol met u doet en wat de risico's van regelmatig iets drinken zijn. Daarnaast is het ook een cursus. Als u wilt minderen of stoppen met drinken kunt u dat met behulp van opdrachten zelf proberen te realiseren. De vijfdelige televisieserie biedt dus naast informatie, een zelfhulpcursus, veel tips en advies voor wie wil minderen of stoppen met drinken.

Drugs
Teleac/Not, Nederland, 2001

Ruim één op de tien scholieren van twaalf tot achttien jaar gebruikt softdrugs. Ze weten vaak meer over drugs dan de docenten. Althans dat denken ze. Dit Teleac/NOT-project ontrafelt de vele mythes die er bestaan en geeft feitelijke informatie over de verschillende drugs. De programma's gaan in op de motieven van jongeren om genotmiddelen te gebruiken en bespreken de gevolgen van dit gebruik.
Bevat twee programma's: 'Zoveel drugs, zoveel effecten' en 'Blowen: over spacecake en nederwiet'. Met handleiding.

Slik? Over uitgaan en drugs voor vmbo en havo/vwo
Trimbos-instituut, Nederland, reeks 'De gezonde school en genotmiddelen', 1999

Door de video 'Slik!?' kan uitgaan en het gebruik van verschillende genotmiddelen bespreekbaar gemaakt worden. In dit docudrama worden jongeren door ervaringen van andere jongeren op de video geconfronteerd met het gebruik van drugs, met name pillen. Zij kunnen zich identificeren met één van de drie personages. Emil is niet-gebruiker, Kim gebruikt af en toe en Youri gebruikt problematisch. Duur: 25 minuten. Met handleiding.

Out of your mind: XTC

Trimbos-instituut, Nederland, 2002

Deze aflevering gaat over XTC. Er wordt uitleg gegeven over wat XTC precies is, hoe het gemaakt wordt en wat de effecten zijn. Er komen verschillende onderzoekers aan het woord die vertellen over de mogelijke gevolgen van gebruik op lange termijn. Vervolgens vertellen een paar gebruikers over hun ervaringen met XTC en wordt er een kijkje genomen op een houseparty. Met behulp van deze video kan met jongeren over het gebruik van XTC gesproken worden als aanvulling op voorlichting aan jongeren in het kader van de Gezonde School en Genotmiddelen in de hogere klassen van het voortgezet onderwijs. De video is ook geschikt voor vertoning in jeugd- en jongerenwerk en jeugdhulpverlening. Doelgroep: jongeren van vijftien jaar en ouder. Duur: 27 minuten.

 

U kunt deze video's en dvd's uitlenen bij de hierna volgende instellingen. Bij deze instellingen zijn preventiewerkers werkzaam, die u verder kunnen adviseren omtrent het gebruik van de video's en dvd's.

Provincie Antwerpen

CGG VAGGA
Boomgaardstraat 7
2018 Antwerpen
03 285 95 66

CGG Kempen - De Meander
Parklaan 55 bus 17
2300 Turnhout
014 47 12 20

Brussels Gewest

CGGZ Brussel
Houba de Strooperlaan 136
1020 Bru ssel
02 478 90 90

Provincie Limburg

CAD Limburg - preventie / documentatie
Weg naar As 54 bus 12
3600 Genk
089 32 97 75

Oost-Vlaanderen

CGG Eclips
Lange Violettestraat 8 4
9000 Gent
09 2 3 3 5 8 5 8

CGG Waas en Dender - Delta
Grote Peperstraat 1 5
9100 Sint-Niklaas
03 7 6 0 0 0 7 0

Provincie Vlaams-Brabant

CGG Vlaams-Brabant Oost
Vital Decosterstraat 86
3000 Leuven
016 32 97 00

CGG Ahasverus
Muurveld 38
1730 Asse
02 452 52 94

Provincie West-Vlaanderen

CGG Noord-West-Vlaanderen
Frère Orbanlaan 143
8400 Oostende
059 500 500

CGG Largo
J. Lagaelaan 21
8800 Roeselare
051 25 99 30

top