Begin niet te vroeg: -16 geen alcohol, -18 geen sterkedrank

Jongeren drinken beter geen alcohol. Ze zijn gevoeliger voor de effecten en kunnen er minder goed mee omgaan dan volwassenen. De wet van december 2009 die alcoholverkoop aan jongeren onder de zestien verbiedt, zet deze doelstelling kracht bij. Sinds 2011 sensibiliseert en informeert een nationale campagne jongeren en hun ouders. Aan de verkoperszijde richtte de campagne zich voornamelijk tot de supermarkten en winkels waar jongeren vaak alcohol kopen. In 2014 werd de campagne uitgebreid naar de horecasector.

Zelfklevers, barbriefings en affiches voor de Belgische horeca

Horecazaken worden vaak met de toepassing van de nieuwe wetgeving geconfronteerd en zijn bijgevolg een belangrijke partner om het alcoholgebruik bij jongeren verder terug te dringen. Voor deze campagne werd samengewerkt met de drie Belgische horecafederaties (Horeca Vlaanderen, Horeca Brussel & Horeca Wallonie). Voor het personeel van horecazaken werd een zelfklever ontwikkeld. De zelfklevers worden best op de toog of duidelijk zichtbaar erachter gehangen. Ze vatten de leeftijdsgrenzen kort en duidelijk samen. Door de zelfklevers op te hangen, helpen uitbaters deze boodschap verder te verspreiden. Bovendien is het voor  barpersoneel gemakkelijker om alcohol te weigeren aan wie hiervoor niet de geschikte leeftijd heeft. De zelfklevers zijn namelijk een neutrale weergave van de wet. Als een minderjarige aandringt, kan het barpersoneel eenvoudig naar de sticker verwijzen, om duidelijk te maken dat het nu eenmaal om een algemene regel gaat.

Naast de zelfklever werd ook een barbriefing opgesteld die horeca-uitbaters kunnen uitdelen aan het barpersoneel dat tapt en alcohol schenkt. Zo is iedereen op de hoogte van de precieze wetgeving, van de gezondheidsargumenten voor die wetgeving, en van een aantal tips over hoe om te gaan met dronken klanten. Ten slotte zijn er nog affiches die hetzelfde doel dienen als de zelfklevers, maar uiteraard wat opvallender.

Via het tijdschrift van de horecafederaties werden de nieuwe zelfklevers, barbriefings en affiches verdeeld naar de Belgische horecazaken. Deze zijn net zoals de zelfklevers voor supermarkten die tussen 2011 en 2013 werden verdeeld nog steeds hier te bestellen.

Ook voor jeugdhuizen en organisatoren van fuiven en festivals zijn er nog steeds pakketten bestaande uit zelfklevers, affiches en barbriefings te bestellen. Daarnaast is er ook een digitaal sjabloon voor een bandjessysteem met opdruk -16 geen alcohol, -18 geen sterkedrank.

Sensibiliseren en informeren van jongeren en ouders

Sinds 2012 beschikt elke provincie over een infostand 'Alcohol. Bekijk het eens nuchter' en een preventiebox. Met deze infostand kunnen jongeren bereikt worden tijdens festivals en evenementen. Praktische afspraken over uitlenen worden in overleg met de uitleenpunten gemaakt.

Om naar jongeren te werken werd het aanbod aan affiches uitgebreid. Naast de affiche met de Sint-bernardspuppy kan nu ook een affiche besteld worden met het beeld van een verjaardagsfeestje. De postkaartjes kunnen ook nog steeds besteld worden.

Instructievideo voor horecazaken en  kassapersoneel

Voor het personeel van horecazaken werd er een instructievideo gemaakt die toont hoe men op een klantvriendelijke manier ervoor kan zorgen dat de alcoholwetgeving correct wordt toegepast. De instructievideo wordt op maat gebruikt binnen de alcoholgerelateerde  vormingen van de drie horecafederaties. Maar ook preventiewerkers of andere geïnteresseerden kunnen de filmpjes gebruiken. U vindt de nieuwe instructievideo's voor de horeca, net zoals de twee jaar geleden ontwikkelde video's voor de supermarkten hier.

 

Campagnemateriaal 'Begin niette vroeg: -16 geen alcohol, -18 geen sterkedrank'
 • Klein pakket 'Begin niet te vroeg' voor jeugdhuizen, fuiven en festivals | affiche - gadget

  Dit pakket is op maat van events met minder dan 500 bezoekers. Het onders...
  Download hier - Lees meer...

 • Middelgroot pakket Begin niet te vroeg voor jeugdhuizen, fuiven en festivals | affiche - gadget

  Dit pakket is op maat van events met minder dan 1000 bezoekers. Het onderst...
  Download hier - Lees meer...

 • Groot pakket 'Begin niet te vroeg' voor jeugdhuizen, fuiven en festivals | affiche - gadget

  Dit pakket is op maat van events met bezoekersaantal van tussen 1000 en 300...
  Download hier - Lees meer...

 • Sjabloon polsbandjes -16 geen alcohol, -18 geen sterkedrank | affiche - gadget

  Hier kunt u een digitaal sjabloon voor een bandjessysteem met o...
  Download hier - Lees meer...

 • Affiche Begin niet te vroeg | affiche - gadget

  Deze affiche sensibiliseert jongeren op café of in het uitgaansleven, over ...
  Download hier - Lees meer...

 • Barbriefing Horeca -16 geen alcohol, -18 geen sterkedrank | affiche - gadget

  Deze barbriefings maken deel uit van de Begin niet te vroeg-campagne. Ze ...
  Download hier - Lees meer...


Voor events van meer dan 10.000 bezoekers mailt uw naar jochen.schrooten@vad.be met vermelding van het aantal togen en het aantal toogmedewerkers. U kunt dan een pakket op maat bestellen.

Meer weten over veilig uitgaan?
Meer weten over een alcohol- en drugbeleid in het jeugdwerk?