Alcohol- en drugcampagnes

Een campagne alleen kan gedrag niet veranderen. Daarvoor is gedragsverandering veel te complex. Wat een campagne wél kan, is iets bespreekbaar maken, doen nadenken over en een kritische houding stimuleren. Campagnes zijn ook goed om aandacht te trekken. Dat opent deuren om meer doorgedreven preventie-initiatieven te gaan voeren of om samen te gaan werken over de grenzen van de eigen werkplek heen. Zo komt er geleidelijk aan een maatschappelijk draagvlak voor wat we aan de man willen brengen: een daling van alcohol- en drugmisbruik én de maatschappelijke kost ervan, bijvoorbeeld.

VAD voerde en voert tal van campagnes. Actueel zijn:

Alle campagnes verwijzen voor meer informatie of hulp naar De DrugLijn (078 15 10 20), de publieksservice van VAD.

We geven u per campagne een beknopte voorstelling, met onder andere een scherpstelling van de doelgroep, een beschrijving van de inhoud en een aanbod van kant-en-klaar campagnemateriaal.

Al onze campagnes die over alcohol gaan, krijgen een plaats op de portaalsite Alcohol. Bekijk het eens nuchter. Boegbeeld is een grote roze olifant.
Alcohol. Bekijk het eens nuchter sensibiliseert en informeert over alcohol, telkens voor een andere doelgroep.