Contact

Vereniging voor Alcohol- en andere Drugproblemen vzw
Per e-mail: vad@vad.be
Per telefoon: 02 423 03 33
Per fax: 02 423 03 34
Per post: VAD, Vanderlindenstraat 15, 1030 Brussel

Info over het VAD-team?

Een wegbeschrijving naar VAD?

Pers?

VAD-nieuwsbrieven

U wil graag op de hoogte blijven van nieuwe acties, campagnes, concept- en methodiekontwikkeling, beleidsnieuws, vormingen, publicaties van VAD? Schrijf u dan in op de VAD-Nieuwsbrief Preventie.

De VAD-Nieuwsbrief Hulpverlening brengt hulpverleners op de hoogte van nieuwe concepten en methodieken, uitkomstenmanagement, richtlijnen voor behandeling, beleidsnieuws, vormingen, studiedagen, congressen en publicaties. Schrijf u hier in.

De VAD-Nieuwsbrief Onderzoek, bedoeld voor onderzoekers, hulpverleners, preventiewerkers en beleidsmedewerkers, geeft een overzicht van lopend en afgerond onderzoek in binnen- en buitenland, nieuwe onderzoekspublicaties, oproepen voor onderzoeksvoorstellen, beleidsnieuws, vormingen, studiedagen en congressen. Schrijf u hier in.