Opzet lokale verkenning

Het draaiboek bestaat uit twee delen. Het eerste deel beschrijft de fasen die nodig zijn om de lokale situatie in kaart te brengen. Iedere fase bestaat uit een aantal stappen. De verschillende fasen in het draaiboek bouwen op elkaar voort. Elke fase wordt afgerond met een conclusie. De output van één fase wordt gebruikt als input voor de volgende fase. De fasen verlopen van een open, niet-gestructureerde dataverzameling naar een gerichte, gestructureerde dataverzameling.

Het eindresultaat van de lokale verkenning is een beschrijving van de maatschappelijke problemen, het middelengebruik en/of gokken en de oorzaken en context van dit gedrag voor een bepaalde groep jongeren uit ECM in een welbepaalde regio. Deze informatie is richtinggevend bij het ontwikkelen, plannen en uitvoeren van preventieactiviteiten voor jongeren in die regio.

Randvoorwaarden

De lokale verkenning wordt uitgevoerd door een team en veronderstelt een aanzienlijke investering van zowel tijd als arbeidskracht. In de inleiding van het eerste deel worden een aantal randvoorwaarden opgesomd om de lokale verkenning succesvol af te ronden. U vindt het draaiboek hier. U bekijkt best eerst de randvoorwaarden en het verloop van de lokale verkenning in deel I voor u beslist met het draaiboek aan de slag te gaan.

Indien u beslist met het draaiboek aan de slag te gaan dan zal u hiervoor ook gebruik moeten maken van een veertigtal ondersteunende documenten (vragenlijsten, handleidingen, rasters, procesevaluatie…). U kan al deze documenten als één pakket bij het draaiboek downloaden. Als u op zeer korte termijn preventieactiviteiten wil opzetten naar jongeren uit ECM en u hebt onvoldoende tijd om de lokale verkenning uit te voeren dan kan u eens kijken of u bij de bestaande methodieken en materialen inspiratie vindt om preventieactiviteiten op te zetten.

  • Drugpreventie bij jongeren uit etnisch-culturele minderheden. Draaiboek voor het uitvoeren van een lokale verkenning en het opzetten van preventieve acties | draaiboek

    Dit draaiboek is geschreven voor professionelen uit de gezondheids- en welzi...
    Download hier - Lees meer...