Binnen TAD-preventie is ECM vaak een onderbelichte en weinig bereikte doelgroep. Het Vlaams aanbod is niet aangepast aan de culturele gevoeligheden en ECM voelen zich daardoor vaak inhoudelijk minder aangesproken. Om deze hiaat in te vullen, werkten VAD en VIGeZ in samenwerking met 6 pilootregio's aan een preventieproject voor ouders uit ECM. De focus van het project is het versterken van de opvoedingsvaardigheden die TAD-gebruik bij jongeren mee kunnen uitstellen.

De 6 pilootregio's ontwikkelden methodieken, deels geïnspireerd op bestaande interventies. De uitwerking van de methodieken gebeurde lokaal en in nauwe samenwerking met ECM-intermediairs. Dit resulteerde in een divers en waardevol aanbod van methodieken voor verscheidene ECM-doelgroepen. Een greep uit het aanbod: een opvoedspel, een vorming voor inburgeraars, een interactieve vormingsavond voor Marokkaanse en Turkse ouders, een film gemaakt door ECM-jongeren, een lespakket voor gebruik in OCMW 's, sketches door en voor ECM-jongeren… Allen nemen als vertrekpunt de diversiteit binnen het gezinsleven in Vlaanderen.