Les over tabak, alcohol, drugs en opvoeding voor inburgeraars | Methodiek

Dit is een les voor inburgeraars die kan gegeven worden binnen de lessen Maatschappelijke Oriëntatie van het Onthaalbureau. De les duurt ca. 2uur. De leidraad vormt een bijlage bij de vorming ‘Als Kleine Kinderen Groot Worden’, zodat deze aan de inburgeraars kan gegeven worden. Deze handleiding geeft extra tips over het gebruik van de verschillende methodieken bij andere culturen, in de context van een inburgeringstraject.

Kies je taal
Download het materiaal ( incl. filmpjes ) en/of bestel de handleiding

Driedaagse opvoedingscursus over tieners en tabak, alcohol en drugs | Methodiek

Dit is een opvoedingscursus over TAD, voorzien om te doorlopen met ouders (van tieners van 12 tot 16 jaar) gedurende 3 halve dagen (3 x 3uur). Je kan gebruikmaken van de PowerPointpresentatie die de rode draad vormt doorheen de 3 halve dagen. Daarnaast is er een werkboekje dat ouders kunnen gebruiken tijdens de cursus

Praatcafé over opvoeding, tabak, alcohol en drugs voor etnisch culturele minderheden | Methodiek

Het praatcafé vergroot de kennis en inzicht in opvoedingsvaardigheden bij ouders van diverse etnisch-culturele afkomst rond het thema TAD. De methodiek beoogt een discussie tussen ouders onderling op gang te trekken. Het inlevingsvermogen van de ouders in de situatie van de jongere wordt gestimuleerd. Daartoe wordt gebruik gemaakt van stellingen, sketches gemaakt door jongeren onder begeleiding van een toneelregisseur. De sketches leiden de verschillende thema’s in.

Kies je taal
Download het materiaal( incl. filmpjes ) en/of bestel de handleiding

Route 12+: Opvoedspel over tabak, alcohol en drugs voor etnisch culturele minderheden | Methodiek

"Route 12+" is een interactief spel waarbij dialoog, discussie en het voeren van groepsgesprekken centraal staan. Met deze werkvorm wil de begeleider dialoog tussen ouders over opvoeding, tabak, alcohol en drugs stimuleren. Het spel bestaat uit fotomateriaal en spelkaarten in de taal van de groep.
De spelkaartjes zijn vertaald van het Nederlands naar het Frans, Engels, Arabisch, Turks, Russisch, Pools, Roemeens en Spaans. Gedrukte spelkaartjes zijn beschikbaar en te bestellen in het Nederlands, Frans en Engels. De overige talen kan u downloaden.

Download het spel( Nederlands ) en/of bestel het spel
Download de spelkaarten ( kies eerst je taal )

Grand Temptationz: omgaan met tabak, alcohol, drugs en andere verleidingen binnen de opvoeding | Methodiek

Dit is een methodiek waarmee met ouders van diverse etnisch-culturele achtergronden groepsgesprekken georganiseerd kunnen worden over tabak, alcohol, drugs en andere verleidingen en hoe ze hiermee omgaan in de opvoeding. De groepsgesprekken worden gestructureerd aan de hand van een nepdocumentaire of mockumentary met de titel ‘Grand Temptationz’ die de verschillende thema’s inleidt.

Kies je taal
Download het materiaal ( incl film ) en/of bestel de handleiding

Leidraad bij ‘als kleine kinderen groot worden’ voor ouders van Turkse afkomst | Methodiek

Deze leidraad stelt een aangepaste aanpak voor om de vorming ‘Als Kleine Kinderen Groot Worden’ te geven aan Turkse ouders. Het belangrijkste doel van deze vorming voor Turkse ouders, is hen stimuleren om een gesprek over tabak, alcohol en drugs aan te gaan, met elkaar en met hun kind.

Als kleine kinderen groot worden | Filmpjes

De filmpjes die horen bij het tabak, alcohol- en andere drugs preventiepakket voor ouders van tieners ‘Als Kleine Kinderen Groot Worden’, kan u hier downloaden met ondertitels in het Nederlands en in zes andere talen. Indien u aan de slag wilt met de filmpjes, kan je het draaiboek voor de vorming en de bijhorende materialen bestellen.

Kies je taal
Download het materiaal ( incl. filmpjes )

Ouders uit etnisch culturele minderheden aan het woord| Interview

Ouders van tieners met diverse culturele achtergronden vertellen hoe zij tabak, alcohol en drugs aanpakken in de opvoeding. De montages zijn opgedeeld in vier thema’s: uitspraken over praten met je kind, grenzen stellen, opvolging en voorbeeldgedrag. Daarnaast is er ook een algemene montage waarin de vier verschillende samen aan bod komen. Je kan deze montages gebruiken als ijsbreker bij een vorming, als voer voor discussie, om een bepaald thema aan te kaarten of als intermezzo. Ze zijn beschikbaar met ondertitels in drie talen: Nederlands, Frans en Engels.

Kies je taal
Download het materiaal ( incl. filmpjes )

Afrikaanse ouders aan het woord | Interview

Ouders van tieners van Afrikaanse afkomst vertellen hoe zij tabak, alcohol en drugs aanpakken in de opvoeding. De montages zijn opgedeeld in vier thema’s: uitspraken over communicatie, grenzen stellen, monitoring en voorbeeldgedrag. Je kan deze montages gebruiken als ijsbreker bij een vorming, als voer voor discussie, om een bepaald thema aan te kaarten of als intermezzo. Ze zijn beschikbaar met ondertitels in drie talen: Nederlands, Frans en Engels.

Kies je taal
Download het materiaal ( incl. filmpjes )

Tabak, alcohol en andere drugs in België | Brochure

Deze productinformatie brochure gaat dieper in op de effecten, risico’s en wetgeving van tabak, alcohol, medicatie, cannabis, speed & cocaïne, energiedranken en gokken. De brochure werd specifiek geschreven op maat van etnisch culturele minderheden en kan als ondersteuning gebruikt worden bij één van de andere methodieken. De brochure is beschikbaar in het Nederlands, Frans, Engels, Arabisch, Turks, Roemeens, Turks, Russisch, Pasjtoe, Pools.

Kies je taal
Download de brochure en/of bestel brochure

Tieners opvoeden over tabak, alcohol en drugs | Brochure

Heeft het zin om met mijn kind over drugs of alcohol te praten? Wanneer mag mijn kind zijn eerste pint drinken? Hoe kan ik nog grenzen stellen als ik zelf rook? Deze brochure geeft informatie en advies voor ouders van tieners. Ouders krijgen in een notendop enkele tips over hoe ze hun zoon of dochter kunnen leren om verantwoordelijk om te gaan met tabak, alcohol en drugs. De brochure is beschikbaar in het Nederlands, Frans, Engels, Arabisch en Turks.

Kies je taal
Download de brochure en/of bestel brochure

Tabak, alcohol en drugs. Hoe kan jij je kind ondersteunen? | Werkboek

Wat moet je als ouder weten over drugs? Hoe praat je met je tiener? Hoe kan je grenzen stellen? Dit werkboekje is bedoeld voor ouders die een ouderavond of cursus opvoedingsondersteuning TAD volgen. Het werkboekje is op maat van ECM geschreven en bevat heel wat herkenbare quotes en voorbeelden. Er is ook ruimte voorzien om notities te nemen.