Koning Boudewijnstichting ondersteunt KOAP-projecten

De Koning Boudewijnstichting financiert regelmatig projecten met betrekking tot gezondheid en maatschappij. Dit jaar ondersteunt de KBS zes projecten in België met betrekking tot Kinderen van ouders met alcohol- en/of drugproblemen (KOAP). Deze projecten, drie in Wallonië en drie Vlaanderen, hebben als doelstelling het beter bereiken en ondersteunen van KOAP. De uitwerking van de projecten zijn in volle actie. De Expertisegroep 'Ouders onder invloed' en het Huis van het Kind Leuven werken momenteel samen aan een project om via getuigenissen van lotgenootjes en hun ouders de groep van lagere school KOAP-kinderen te informeren en ondersteunen. Op de eenheid ontwenning van de kliniek St-Jozef Pittem zet men in op 'Multi Family Therapy' om KOAP en hun ouders te begeleiden. In het derde Vlaamse project werkt CGG Eclips een brochure uit om lagere schoolactoren bewust te maken van de KOAP-problematiek en hen advies te geven.

Lees hier meer over deze drie Vlaamse projecten.

Trusty: label voor kwaliteitsvolle jongereninformatie

Bijna de helft van de jongeren tussen 12 en 25 jaar vindt het moeilijk om juiste en betrouwbare informatie te vinden. Bovendien is de informatie die ze zoeken en vinden niet altijd aangepast aan de leefwereld. Om kinderen en jongeren te helpen bij de zoektocht naar juiste en betrouwbare informatie, lanceert De Ambrassade het label 'Trusty'. Als kinderen en jongeren Trusty op folders en websites zien staan, weten zij dat de makers ervan werken aan de kwaliteit van de informatie en hen niets proberen wijs te maken.

VAD en haar publieksservice De DrugLijn is, naast JAC Plus Antwerpen, JOETZ, Jong & Van Zin, Karrewiet (VRT), Maks! (Klasse), Mediaraven, Onderwijskiezer.be, één van de organisaties die uitpakt met dit kersverse label.

Trusty

Lancering nieuwe campagne

Kinderen van ouders met een alcohol- of drugprobleem zijn moeilijk te bereiken. Het is niet enkel een erg diverse groep, het gaat ook om jongeren die er vaak alles aan doen om die problemen thuis te verbergen. Toch is het belangrijk hen rechtstreeks te laten weten dat ze er niet alleen voor staan. Er zijn namelijk een aantal beschermende factoren die hen weerbaarder maken: inzicht in de problematiek, autonomie, relatievaardigheid, zin voor initiatief, creativiteit, humor... Door die elementen te stimuleren, versterken we hun veerkracht.

Vandaar de nood aan een campagne. Deze campagne kadert in het TAD-project: Preventie en vroeginterventie bij Kinderen van Ouders met een AfhankelijkheidsProbleem (KOAP). Een pakkend filmpje toont een jong meisje , F e m ke, dat de taken van haar verslaafde moeder overneemt en zo niet langer kind kan zij n . Bekijk hier het filmpje en lees meer over de campagne.

Hoe de info- en doeboekjes 'Als je ouder drinkt' & 'Als je ouder drugs gebruikt' gebruiken?

De laatste jaren gaat er terecht meer aandacht naar de kinderen van ouders met alcohol- of andere drugproblemen. Allerlei initiatieven - zowel op het vlak van preventie, vroeginterventie als hulpverlening - informeren en ondersteunen kinderen om hun weerbaarheid te versterken.

De boekjes geven antwoorden op volgende vragen:

 • Waarom drinkt mijn vader of moeder of gebruikt hij/zij drugs?
 • Wanneer is alcohol drinken een probleem?
 • Wanneer is veel 'te veel'?
 • Hoe komt het dat mijn vader of moeder niet stopt met drinken of met drugs gebruiken?
 • Krijg ik later ook problemen met alcohol of drugs?
 • Hoe ga ik om met alcohol ? Wat vind ik van alcohol?
 • Hoe ga ik om met mijn gevoelens? Wat doe ik met moeilijke gevoelens?
 • Wat kan ik doen?
 • Hoe spreek ik er over?
 • Hoe zorg ik goed voor mezelf?
 • Hoe kan ik anders denken over wat ik meemaak?
 • Hoe ga ik om met moeilijke situaties?
 • Waar vind ik hulp?

VAD wil hiermee zoveel mogelijk kinderen bereiken. Niet alleen kinderen wiens ouder in behandeling of begeleiding is. Niet alleen kinderen die deelnemen aan groepsprogramma's voor kinderen van ouders met een alcohol- of drugprobleem.
Deze info- en doeboekjes kunnen gebruikt worden:

 • in de bijzondere jeugdzorg, door een huisarts, in een CLB, een JAC, een JIP of psychiatrisch centrum of in de categoriale alcohol- en drugsector;
 • als rode draad in een individuele begeleiding of ondersteuning door eerstelijnswerkers en hulpverleners;
 • als een soort zelfhulpboekje voor de kinderen zelf. Al worden de boekjes het best gebruikt met ondersteuning van een vertrouwensfiguur, begeleider of hulpverlener. Vooral bij jonge kinderen is extra ondersteuning en verduidelijking van informatie belangrijk.