Als Kleine Kinderen Groot Worden: over tabak, alcohol, drugs en gamen

Het thema 'gamen' komt nu ook aan bod in de vorming 'Als Kleine Kinderen Groot Worden' (AKKGW). In de praktijk bleek dat ouders van 10-15-jarigen veel vragen hebben over het gamegedrag van hun kinderen. De insteek 'opvoeding' van de vorming AKKGW, leent zich ertoe om ook andere opvoedingsthema's te bespreken. Om op een positieve manier met gamen om te gaan zijn immers dezelfde opvoedingsfactoren, zoals open communicatie en duidelijke grenzen noodzakelijk. Het aanvullend luik 'gamen' bestaat uit een leidraad voor de begeleider, een bijlage met FAQ's, filmpjes en een PowerPointpresentatie voor gebruik tijdens de vorming.

De vorming AKKGW is een eenmalige sessie voor ouders van tieners (10-15 jaar). In groep worden op een interactieve manier opvoedingsvragen besproken aan de hand van filmpjes en oefeningen. De sessie wordt begeleid door een preventiewerker en/of opvoedingsondersteuner.

De vorming vertrekt vanuit de realiteit dat kinderen vroeg of laat in contact komen met tabak, alcohol en andere drugs. Ook gamen behoort tot de leefwereld van kinderen. Ouders weten vaak niet hoe ze hiermee om moeten gaan en wat ze kunnen doen om problemen te voorkomen. Het is van belang dat ouders hun invloed niet onderschatten en weten hoe ze die kunnen aanwenden. Daartoe wordt tijdens de vorming ingegaan op beschermende opvoedingsvaardigheden en krijgen ouders concrete tips voor toepassing in de praktijk.

Er zijn twee versies van de vorming AKKGW:

Voor vragen over het project, de train-de-trainers en het materiaal, kan u terecht bij Hanna Peeters (02/422 03 02).

Lees hier de materialenfiche van AKKGW TAD en Gamen.

VIGeZ lanceert website voor ouders met opvoedingsvragen over gezonde leefstijl

Hoe leer ik mijn kind groenten eten? Hoe stel ik grenzen rond tv kijken of gamen? Wat als mijn zoon of dochter over cannabis begint? Ouders van kinderen en jongeren tussen 2 en 18 jaar kunnen met deze vragen terecht op www.gezondopvoeden.be.

Het Vlaams Instituut voor Gezondheidspromotie en Ziektepreventie (VIGeZ) sloeg de handen in elkaar met de VAD en UGent om de eerste website in Vlaanderen te maken waar opvoedingsvragen over verschillende gezondheidsthema's (gezonde voeding, beweging en zitgedrag, tabak, alcohol en cannabis) samen aan bod komen.

Met behulp van artikels, filmpjes waarin herkenbare discussies tussen ouders en kinderen worden nagespeeld, interactieve tests en doe-opdrachten geeft de website ouders de kans om over concrete situaties na te denken of zelf hun opvoedingsvaardigheden aan te scherpen.

gezond_opvoeden

Mijn kind en drugs. De meest gestelde vragen

De reeks 'De meest gestelde vragen aan De DrugLijn heeft er een nieuwe brochure bij: mijn kind en drugs. Deze brochure geeft antwoord op vragen als 'Gebruikt mijn kind?', 'Waarom gebruikt mijn kind drugs?', 'Hoe pak ik het aan?', 'Hoe praten over drugs?', 'Kan ik erger voorkomen?',... Deze folder vervangt de vroegere versie 'Mijn kinderen en drugs. Als ze maar clean zijn?'.

 

  • Mijn kind en drugs. De meest gestelde vragen | folder - brochure

    Voel jij je ook onzeker als het over drugs gaat? Heb je de indruk dat je kinde...
    Download hier - Lees meer...

 

Begin niet te vroeg: -16 geen alcohol, -18 geen sterkedrank

Jongeren drinken beter geen alcohol. Ze zijn gevoeliger voor de effecten en kunnen er minder goed mee omgaan dan volwassenen. De wet van december 2009 die alcoholverkoop aan jongeren onder de zestien verbiedt, zet deze doelstelling kracht bij. Een grootschalige federale campagne sensibiliseert en informeert de jongeren en hun ouders over de gezondheidsrisico's die drinken onder de zestien met zich meebrengt. Supermarkten en winkels, waar jongeren vaak alcohol kopen, helpen mee om een zo breed mogelijk maatschappelijk draagvlak te creëren door zelfklevers te kleven die de leeftijdsgrenzen aangeven.

Het campagnebeeld van een Sint-bernardspuppy moet jongeren en ouders aan het denken zetten. Het beeld is op advertenties, websites, fuiven en festivals te zien. Jongeren en ouders vinden meer informatie over de gevolgen van alcoholgebruik op jonge leeftijd, de wet en hoe met alcohol omgaan op www.druglijn.be. Daarnaast draaide VAD een ludiek filmpje in samenwerking met de Gentse politie. Dit filmpje, dat viraal verspreid wordt, moet het maatschappelijk debat hierover aanzwengelen.

Wilt u deze campagne mee ondersteunen? Plaats de banner en het filmpje op uw website, maak het bekend via uw nieuwsbrief of via andere communicatiekanalen.
De banner kunt u hier downloaden en gebruik volgende link http://www.druglijn.be/drugs-abc/alcohol/begin-niet-te-vroeg.aspx om achter de banner te plaatsen. Het filmpje kunt u online plaatsen via deze link http://www.youtube.com/watch?v=zExD_VMS7ow&feature=youtu.be

In een ander land. Reisgids voor ouders van kinderen met een verslavingsprobleem

Dit boekje bundelt nuttige informatie voor ouders die een kind hebben dat verslaafd is aan drugs. Niet alleen is de wereld van het druggebruik en drughulpverlening voor de meeste ouders onbekend, ook verandert hun eigen leven doorgaans zo ingrijpend dat het zinvol is om wat tips te krijgen.

O p basis van een enquête bij ouders naar hun informatiebehoefte werden e r 22 thema's geselecteerd. De eerste hoofdstukken richten zich tot de ouders zelf: wat maken ze door, hoe kunnen ze hun kind helpen? Daarna volgt er informatie over uiteenlopende zaken, zoals drugs en verslaving, wetgeving, schulden, zwangerschap en hulpverlening.

Dit boekje kwam er dankzij een subsidie van het federale Fonds ter Bestrijding van Verslaving. Het was een samenwerkingsproject van voorzieningen uit Vlaams-Brabant: De Spiegel, Kessel-Lo en Asse, het Medisch Sociaal Opvangcentrum Leuven-Diest-Tienen-Vilvoorde en Pathways, Tienen.

Er is een website met alle info en de mogelijkheid deze verder uit te breiden: ineenanderland.despiegel.org
Het boekje kan u gratis bestellen via mail, brief (Vzw De Spiegel, Pellenbergstraat 160, 3010 Leuven Kessel-Lo) of fax (016 46 40 15). In 2010 kan dit nog zonder verzendkosten.