Aan de slag op de DrugLijnsite

Op www.druglijn.be kunnen gebruikers en kinderen en partners van gebruikers vanaf nu kosteloos en anoniem 'Aan de slag'.
De gloednieuwe rubriek omvat de kennistesten en zelftesten voor meerderjarige gebruikers die voorheen al op www.hoeveelisteveel.be werden aangeboden. Verder zijn de twee zelfhulpmodules (voor cannabis- en cocaïnegebruikers) van Hoeveelisteveel maar ook vijf zelfhulpboekjes (voor gebruikers, partners en kinderen van gebruikers) beschikbaar. Ook eerstelijnshulpverleners kunnen deze tools samen met cliënten gebruiken.

'Aan de slag' wordt dé webspot waar De DrugLijn voortaan haar interactieve tools zal aanbieden. Actieve promotie (o.a. bekendmakingsmateriaal) van 'Aan de slag' volgt later dit jaar. De site 'hoeveelisteveel.be' wordt niet verder bekendgemaakt en op termijn stopgezet.  

Hoe het zelfhulpboekje 'Als je partner drinkt….' gebruiken?

Het zelfhulpboekje 'Als je partner drinkt…' geeft een antwoord op de volgende vragen die veel partners van mensen met een drankprobleem zich stellen.

 • Ben ik verantwoordelijk voor het alcoholprobleem van mijn partner?
 • Hoe kan ik mijn partner helpen?
 • Wat betekent onze relatie nog?
 • Wat moet ik doen als er geweld aan te pas komt?
 • Wat met de kinderen?
 • Wat moet ik zeggen tegen vrienden, buren en familie?
 • Wat als ik het ook niet meer weet?
 • Hoe kan ik voor mezelf zorgen?
 • Hoe moet ik met mijn partner omgaan als hij probeert te stoppen met drinken?
 • Waar kan ik terecht?

De partner krijgt ook tips voor de dagelijkse omgang met hun drinkende partner of voor zichzelf. Daarnaast zijn er doe-opdrachten per hoofdvraag. Het zijn korte vragenlijsten. Er zijn geen goede of slechte antwoorden. De partner krijgt rustig de kans om alles eens op een rijtje te zetten.

Dit zelfhulpboekje kan gebruikt worden als  

 • werkboekje binnen een individuele begeleiding,
 • leidraad voor een psycho-educatiesessie (individueel of in groep),
 • inspiratiebron voor eerstelijnswerkers of hulpverleners,
 • zelfhulpboekje pur sang (zonder professionele begeleiding).

Het zelfhulpboekje kan voor u als eerstelijnswerker of hulpverlener een illustratie en/of bevestiging zijn van wat in de gespreksbegeleiding reeds aan bod kwam. Of het kan aanzetten om nieuwe aspecten te bespreken of verder uit te diepen. Het kan zowel een informatie- en inspiratiebron (feitelijke informatie over alcohol en alcoholproblemen en aanleiding tot een gesprek) als een concreet werkinstrument (leidraad tijdens individuele of groepsbegeleiding) zijn.