Het Huis
Een online leertraject over motiverende gespreksvoering

Hulpverleners in de welzijns- en gezondheidssector worden regelmatig geconfronteerd met riskant of problematisch middelengebruik bij hun cliënten. Mensen aanzetten om dit gedrag te veranderen, blijkt niet eenvoudig. Heel vaak zien deze cliënten hun gebruik niet als een probleem en komen ze met een andere hulpvraag, zoals slaapproblemen, maagpijn, huisvesting, schulden,... Als de hulpverlener adviseert om het gebruik te stoppen of te minderen, moet hij vaak vaststellen dat de cliënt dit niet opvolgt. Een cliënt die zijn gedrag verandert, hervalt vaak plots weer in zijn oude patroon. Het 'gebrek aan motivatie' en het 'steeds weer hervallen' bezorgt menig hulpverlener gevoelens van machteloosheid.

Motiverende gespreksvoering blijkt een effectieve aanpak om gedragsverandering te bevorderen, ook bij cliënten die nog niet gemotiveerd zijn. 'Het Huis' laat u kennismaken met de belangrijkste principes ervan.

Op de interactieve website bouwt u samen met twee geanimeerde figuren (hulpverlener en cliënt) een huis rond een wankele draaitrap.
De draaitrap staat symbool voor het proces van gedragsverandering van de cliënt. U verstevigt de trap verdieping per verdieping en krijgt doorheen de verdiepingen toelichting over de verschillende aspecten van motiverend werken.

De site start met het illustreren van verschillende interventies (confronteren, beschermen, afwachten) die weinig effectief blijken in het bevorderen van gedragsverandering. Als we meer inzicht krijgen in het proces van gedragsverandering en de basiscondities voor verandering, kunnen we er meer invloed op uitoefenen. De basiscondities voor verandering vormen de fundamenten van het huis.
Op de eerste verdieping ziet u hoe de hulpverlener deze basiscondities kan bevorderen door contact te maken met de cliënt en op de tweede hoe hij kan omgaan met weerstand. Op de volgende verdiepingen komt het belang van keuzevrijheid aan bod en hoe de hulpverlener gereedheid om te veranderen kan herkennen. Op de hoogste verdiepingen wordt toegelicht wat de hulpverlener kan doen om een cliënt die gekozen heeft om zijn gedrag te veranderen te helpen om dit in de praktijk te brengen en vol te houden.

Het Huis illustreert de theorie met korte conversaties tussen hulpverlener en cliënt.
Bij iedere verdieping hoort downloadbare informatie.
Het gebruik van de site is heel eenvoudig. Duidelijk instructies van de gids loodsen u er doorheen.

De inhoud van het leertraject werd in samenwerking met verschillende partners uitgewerkt:

  • Domus Medica, Vereniging van huisartsen
  • ICHO, het Interuniversitair Centrum voor HuisartsenOpleiding
  • CWOA, het Centrum Wetenschappelijke Ontwikkeling voor Apothekers van APB
  • IPSA, het Instituut voor Permanente Vorming voor Apothekers
  • VIGEZ, het Vlaams Instituut voor Gezondheidspromotie en Ziektepreventie
  • VRGT, de Vlaamse Vereniging voor Respiratoire Gezondheidszorg en Tuberculosebestrijding
  • Het Wit-Gele Kruis
  • VVT, het Verbond der Vlaamse Tandartsen