Evaluatierapport Heel wat in huis

Van november 2011 tot en met november 2013 werkte VAD aan het Vlaamse Project 'Als kleine kinderen groot worden', in samenwerking met het Vlaams Instituut voor Gezondheidspromotie en Ziektepreventie (VIGeZ) en de Universiteit van Gent. Dit is een gezinsgericht preventieproject ter preventie van tabak-, alcohol- en ander druggebruik bij jongeren. Centraal staat het versterken van beschermende opvoedingsvaardigheden van ouders, zodat jongeren gezonde keuzes maken inzake tabak, alcohol en drugs. De opzet om dit doel te bereiken bestond uit een eenmalig vormingsmoment voor ouders met specifieke aandacht voor ouders in een maatschappelijk kwetsbare positie.

Om dit project evidence based aan te pakken werd het eerst aan een testfase onderworpen. Een pilootversie van het project - genaamd Heel wat in huis - werd geëvalueerd door de Universiteit van Gent. De resultaten van de gecontroleerde pre-test posttest designstudie met een follow-up na één maand en de resultaten van de procesevaluatie werden geanalyseerd. Hieruit bleek dat de vorming effectief is in het gevoel van eigen effectiviteit van ouders bij het stellen van grenzen en in het verhogen van de frequentie van het stellen van grenzen. Er werd ook een positief randsignificant interactie-effect gevonden op de frequentie van open communicatie tussen ouders en kinderen over tabak, alcohol en andere drugs. Bij de follow-up vertoonden ouders meer autonomieondersteunende ouderlijke reacties. De procesevaluatie bij ouders en trainers was overwegend positief.

Op basis van de evaluatieresultaten werd de pilootversie van het project herwerkt en geïmplementeerdHet evaluatierapport leest u hier.