Evaluatie-instrumenten (preventie)

Evaluatieplan

Het evaluatieplan is een hulpmiddel om te bepalen welke doelstellingen u gaat evalueren en op welke manier.
Download hier het evaluatieplan met bijbehorende uitleg.

Goede voorbeelden van evaluatie-instrumenten

Hier vindt u enkele goede voorbeelden van evaluatie-instrumenten met een bijbehorende toelichting.

Toelichting bij goede voorbeelden
Evaluatieformulier vorming 1, evaluatieformulier vorming 2, evaluatieformulier vorming 3, evaluatievragenlijst campagnes, evaluatiechecklist alcohol- en drugbeleid in de jeugdbeweging, evaluatievragenlijst coaching bij een drugbeleid in de organisatie, evaluatievragenlijst projectproces, evaluatievragenlijst lokaal drugoverleg

Evaluatie-instrumenten bij VAD-methodieken

Sinds 2008 voegt VAD bij elke nieuw ontwikkelde methodiek een evaluatie-instrument:

VAD is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de sites waarnaar gelinkt wordt, evenmin ligt het copyright van de vermelde meetinstrumenten bij VAD. Het is niet toegestaan om een (deel van de) richtlijn te herpubliceren - in welke vorm dan ook - zonder de toestemming van de oorspronkelijke auteur van de richtlijn. VAD kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele fouten in de richtlijnen.