Uitkomstenmanagement (hulpverlening)

Met behulp van uitkomstenmanagement kunnen resultaten van behandeling in de alcohol- en drughulpverlening duidelijker zichtbaar gemaakt worden.

Per thema worden instrumenten aanbevolen door de werkgroep uitkomstenmanagement. Deze instrumenten zijn beoordeeld op specificiteit voor de alcohol- en drugsector, betrouwbaarheid, validiteit, veranderingsgevoeligheid, afnameduur, beschikbaarheid, prijs en taal. Men is hiervoor vertrokken van een algemeen overzicht van meetinstrumenten.

Klinische uitkomsten

Klinische uitkomsten geven de waarneembare veranderingen in de symptomen van de cliënt weer. Men gaat dus na welke concrete klinische uitkomsten gerealiseerd worden en of bepaalde procedures leiden tot verbetering van die uitkomsten.

Nederlanstalige instrumenten - Engelstalige instrumenten

Functionele uitkomsten

Functionele uitkomsten geven het vermogen weer van de cliënt om zo goed mogelijk te functioneren in het dagelijkse leven. De kwaliteit van leven neemt hierbij een belangrijke plaats in. Evenals worden hier instrumenten m.b.t. motivatie weergegeven.

Nederlandstalige instrumenten - Engelstalige instrumenten

Waardering door cliënt en omgeving

De waardering die de cliënt heeft, hangt af van de verwachtingen van de cliënt en van de feitelijke dienstverlening. De afweging hiertussen leidt tot een positieve of negatieve waardering. De cliënt maakt een vergelijking tussen wat hij verwacht, wenst of ervaart en wat hij krijgt.

Nederlandstalige instrumenten - Engelstalige instrumenten

Therapeutische relatie

Relationele factoren tussen cliënt en therapeut blijken in het algemeen goed te zijn voor zo'n 30% van de vooruitgang bij de cliënt. Het monitoren van de therapeutische relatie biedt voordelen aan zowel de therapeut als de cliënt. De therapeut krijgt meer rechtstreekse feedback over zijn manier van werken, verwerft meer inzicht in het perspectief van de cliënt en wordt gestimuleerd tot reflectie en bijsturing. Hij wordt sneller geconfronteerd met stagnerende processen, dreigende alliantiebreuken en risico op drop-out. De cliënt ervaart op zijn beurt meer betrokkenheid van de therapeut, wordt aangemoedigd om de therapie actief mee vorm te geven, wordt gestimuleerd om therapie-ervaringen te identificeren en te verankeren.

Nederlandstalige en Engelstalige instrumenten

Indien u feedback heeft op deze meetinstrumenten, kan u deze doorgeven aan Nina De Paepe.

VAD is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de sites waarnaar gelinkt wordt, evenmin ligt het copyright van de vermelde meetinstrumenten bij VAD. Het is niet toegestaan om een (deel van de) richtlijn te herpubliceren - in welke vorm dan ook - zonder de toestemming van de oorspronkelijke auteur van de richtlijn. VAD kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele fouten in de richtlijnen.

top