Kwaliteitsbevordering in de verslavingszorg

In Vlaanderen is heel wat gaande rond kwaliteitsbevordering in de verslavingszorg. Met het project 'Kwaliteitsbevordering in de verslavingszorg', ondersteund door het Fonds ter Bestrijding van de Verslavingen, wil VAD inspelen op deze ontwikkelingen.

Wat verstaan we onder kwaliteitsbevordering?

We onderscheiden drie niveaus waarop gemeten en gerapporteerd kan worden of de aangeboden zorg kwaliteitsvol is. Op elk van deze niveaus kan aan kwaliteitsbevordering gedaan worden. Binnen deze niveaus worden er specifieke thema's onderscheiden:

 1. Het niveau van de individuele praktijkwerker
  Evidence-based practice
  Evidence-based richtlijnen
  Systematisch en planmatig werken
  Competenties
 2. Het niveau van de individuele cliënt
  Behandeluitkomsten
 3. Het niveau van de voorzieningen en netwerken
  Prestatie-indicatoren
  Benchmarking

Rekening houdend met onderzoek dat voorhanden is en met de stand van zaken binnen verschillende voorzieningen in de verslavingszorg, richt VAD zich binnen elk van deze drie niveaus op een prioritair thema. Deze prioriteiten werden bepaald in samenspraak met onze leden. Hierbij werd zoveel mogelijk rekening gehouden met de diversiteit op vlak van prioriteiten en tempo binnen de verslavingszorg.

Wat zijn onze prioriteiten?

Op dit moment wordt op het niveau van de individuele praktijkwerker gefocust op evidence-based richtlijnen.

Op het niveau van de individuele cliënt richt VAD zich op uitkomstenmanagement.

Op langere termijn zal op het niveau van de voorzieningen en netwerken gefocust worden op benchmarking.

Kwaliteitsbevordering in de verslavingszorg

De leidraad voor de implementatie van werken met evidence-based richtlijnen en meetinstrumenten, werd dit jaar herwerkt. Met de steun van het Fonds ter Bestrijding van Verslavingen is in 2010 een pilootproject gestart waarbij verschillende voorzieningen op een systematische en planmatige manier een zelfgekozen evidence-based richtlijn en meetinstrument hebben geïmplementeerd. In 2012 en 2013 werd het project verder gezet en lag de focus meer op het in kaart brengen van de therapeutische relatie en feedbackcultuur. Resultaat van dit project is deze leidraad die de verschillende fasen van dit implementatieproces in kaart brengt met bij elke fase een toelichting van de theoretische achtergrond, een concreet stappenplan en praktijkvoorbeelden.

 • Leidraad kwaliteitsbevordering in de verslavingszorg | draaiboek

  De leidraad 'Kwaliteitsbevordering in de verslavingszorg' focust op de imple...
  Download hier - Lees meer...