Evaluatie: procesevaluatie en effectevaluatie

"I-Plan maakt tussentijds evalueren een stuk makkelijker" - Jan, lokale preventiewerker

In de evaluatiefase evalueert u de preventie-activiteit of het project volgens de methoden die u heeft gekozen in het evaluatieplan. Onderstaande vraag heeft hierop betrekking.

Evaluatieplan: Op welke manier wordt de interventie geëvalueerd?

De evaluatie kan zowel het proces als het effect van de interventie betreffen. Aan de hand van een procesevaluatie kan u vragen beantwoorden met betrekking tot de implementatie (het bereik, de zichtbaarheid, het gebruik van de interventie, succes- en faalfactoren bij de implementatie) alsook vragen met betrekking tot het ontwikkelingsproces van de interventie en de waardering van de interventie. Vragen voor effectevaluatie zijn gebaseerd op de einddoelen en tussendoelen van de interventie.

Sinds 2008 is bij elke nieuwe VAD-methodiek een evaluatie-instrument terug te vinden. Een overzicht van deze methodieken vindt u hier.

VAD heeft ook ervaring met evaluatieonderzoek van projecten, campagnes en concepten. Enkele recente evaluaties vindt u hier.
Voor vragen rond evaluaties door externen kan u terecht bij het onderzoeksplatform en de wetenschapswinkel.

Als u zelf een evaluatieplan of een evaluatievragenlijst hebt opgesteld en u wil hier graag feedback op, contacteer Johan Jongbloet (02 423 03 37).