Veelgestelde vragen 

Kan ik I-Plan invullen zonder extra informatie op te zoeken?

Voor kleinere, concrete acties kan u I-Plan gemakkelijk invullen zonder extra informatie op te zoeken: het bestaat uit negen eenvoudige vragen die u helpen om na te denken over belangrijke aspecten van de interventie die u ontwikkelt. Voor sommige onderdelen kan het wel handig zijn om door te klikken naar bijhorende tips en tools, bijvoorbeeld naar het document met een overzicht van de cijfergegevens rond alcohol- en druggebruik. Op deze manier kan u uw interventie nog beter onderbouwen. Voor lange termijn projecten en /of complexe projecten is het aangewezen om Preffi te gebruiken. Bij elk onderdeel van I-Plan vindt u ook terug met welke vragen van Preffi het samenhangt.

Kan ik I-Plan ook gebruiken voor complexe projecten?

U kan I-Plan hiervoor gebruiken, maar het is aangewezen om voor (bepaalde onderdelen van) dergelijke projecten Preffi te gebruiken. Dit is een gevalideerd instrument dat dieper ingaat op de vragen die in I-Plan aan bod komen en dat ook kan gebruikt worden om de kwaliteit van een project te beoordelen. Bij elk onderdeel van I-Plan vindt u ook terug met welke vragen van Preffi het samenhangt.

Heeft het zin om I-Plan in te vullen na afloop van een activiteit?

I-Plan invullen na afloop van een activiteit is moeilijk en is niet echt zinvol. U start best met de opmaak van een I-Plan vanaf het moment dat u de activiteit begint uit te denken. Op deze manier kan u van bij het begin alle informatie goed bijhouden. Indien u een activiteit die niet werd opgezet aan de hand van I-Plan, wil evalueren, kan dat nog wel via het opmaken van een evaluatieplan. Ook daarmee begint u wel best voordat de activiteit geïmplementeerd wordt.

Kan ik I-Plan ook gebruiken voor presentatie op een schepencollege?

De informatie die u aan de hand van I-Plan in kaart brengt, kan u zeker gebruiken voor de voorstelling van een activiteit aan een schepencollege. De structuur van I-Plan kan een goede houvast zijn, een structuur om in uw achterhoofd te houden. Dit wil niet zeggen dat u hen het hele I-Plan moet voorleggen: het is eerder een basisdocument waaruit u die informatie kan plukken die relevant is voor het schepencollege en dat u kan gebruiken voor het beantwoorden van hun vragen.

De vragen zijn heel algemeen. Kan ik aan de hand van I-Plan wel tot een concreet actieplan komen?

De vragen van I-Plan zijn zo algemeen gehouden opdat het zo concreet of zo algemeen men wil kan worden ingevuld. Als u I-Plan wil gebruiken om uw activiteit concreet te plannen, dan kan dit door binnen elk onderdeel uw timing aan te geven en door I-Plan uitgebreid en gedetailleerd in te vullen. I-Plan is echter vooral bedoeld om uw activiteit zo goed mogelijk te onderbouwen; een concreet actieplan kan daar ook los van staan. Veel mensen maken hun planning immers liefst op hun eigen manier.

Vraagt het veel tijd om I-Plan in te vullen?

U kan I-Plan zo beknopt of zo uitgebreid invullen als u zelf wil en u besteedt bijgevolg zo weinig of zo veel tijd aan I-Plan als u zelf wil. Uiteraard vraagt het enige oefening om I-Plan in te vullen, dus de eerste keer zal dit meer tijd in beslag nemen dan de volgende keren. De ervaring leert echter dat het na een tijdje erg vlot gaat. Voor complexere projecten, waarvoor u meer diepgaand moet werken, zal u meer tijd nodig hebben dan voor duidelijk afgebakende acties.

Voorwaardenscheppend werk maakt een belangrijk deel uit van mijn takenpakket. Kan ik dit ook in I-Plan kwijt?

I-Plan is een instrument om uw acties te onderbouwen en te plannen. Voor bepaalde voorwaardenscheppende activiteiten kan u bijgevolg ook een I-Plan opstellen. Een voorbeeld daarvan vindt u hier. In I-Plan verwijst het onderdeel randvoorwaarden ook naar voorwaardenscheppend werk. I-Plan is echter niet bedoeld om alles wat u doet als preventiewerker, in kaart te kunnen brengen. Het is dus niet nodig en niet relevant om voor al het voorwaardenscheppend werk dat u doet, een I-Plan op te stellen.