Implementatie

"Door I-Plan kan je beter anticiperen op mogelijke tekorten en moeilijkheden waarmee je geconfronteerd kan worden" - Steven, CGG-preventiewerker

In de fase van implementatie brengt u de interventie of activiteit in de praktijk volgens de planning, strategieën en werkvormen die u heeft bepaald in het implementatieplan. Onderstaande vraag heeft hierop betrekking.

Implementatieplan: Op welke manier wordt de interventie geïmplementeerd?

Zorg dat u de interventie op een bewuste manier implementeert. Maak hiervoor eerst een contextanalyse, met andere woorden: houd rekening met de omgeving waarin u de interventie implementeert, kenmerken van de doelgroep(en) en andere actoren die betrokken zijn bij de implementatie, en de kenmerken van de interventie zelf. Stem uw implementatiedoelen, -strategieën, -werkvormen en kanalen hierop af. Monitor het implementatieproces en besteed aandacht aan de structurele inbedding van de interventie.