I-Plan 2.0: de essentie van planmatig werken

Planmatig, gestructureerd en systematisch werken is een belangrijke kwaliteitsstandaard in preventie. Het vormt een basisvoorwaarde om onderbouwd of evidence-based te kunnen werken en verhoogt de kans dat een project of activiteit ook resultaat heeft. Het staat tegenover een ad hoc benadering, biedt houvast en bevordert afstemming, communicatie en transparantie. Dit schema visualiseert de verschillende fasen van planmatig werken.

I-Plan 2.0

"I-Plan is een goed hulpmiddel om op een gestructureerde manier acties op te zetten" - Tineke, CGG-preventiewerker

I-Plan 2.0 is een instrument voor planmatig werken dat door VAD ontwikkeld werd. Het geeft op beknopte wijze weer waarop regionale en lokale preventiewerkers vooral moeten letten bij het ontwikkelen, implementeren en evalueren van preventie activiteiten.

I-Plan 2.0 bestaat uit negen vragen die de essentie van planmatig werken weergeven. Het gaat om open vragen, die u kan gebruiken om te verifiëren of u de voornaamste stappen hebt doorlopen. Afhankelijk van het soort project of activiteit en de tijd die u wil en kan investeren, kan u de vragen zeer beknopt of zeer uitgebreid beantwoorden. U kan I-Plan ook als checklist gebruiken, om na te gaan of u geen stappen over het hoofd hebt gezien.

"Er zijn nog instrumenten rond planmatig werken, maar dit is een korte lijst van negen vragen die je zelf zo kort of zo lang mogelijk invult. Zonder veel studie vooraf, zonder veel oefening, zonder veel achtergrond kan je toch een I-Plan invullen." - Bianca, lokale preventiewerker

Uit een recente evaluatie blijkt dat preventiewerkers I-Plan nuttig en gebruiksvriendelijk vinden. Ze gingen er reeds verschillende keren creatief mee aan de slag en gebruikten het voor de onderbouwing van hun activiteiten, communicatie met opdrachtgevers en uitwisseling met andere preventiewerkers. Ook bij herhaling van eenzelfde activiteit blijkt het handig te zijn om al een I-Plan op papier te hebben.

Tips & tools

"Het ondersteuningsmateriaal bij I-Plan is zeer goed uitgewerkt. Online is er een schat aan informatie te vinden" - Joyce, CGG-preventiewerker

U kan een formulier downloaden om het instrument te gebruiken voor uw eigen activiteiten. Voor meer uitleg bij de vragen van het instrument, kan u terecht in de rubrieken vooronderzoek, interventieontwikkeling, implementatie, evaluatie en randvoorwaarden. Bij elke vraag vindt u hier tips en handige hulpmiddelen.

Preffi 2.0 is het instrument waarop I-Plan 2.0 vooral gebaseerd is. Het is een gevalideerd instrument dat in Nederland gebruikt wordt om de planmatige opzet van projecten te scoren en beoordelen.  Indien u aan een complex project werkt, of u (een deel van) uw project gedetailleerd wil uitwerken en/of wil beoordelen aan de hand van een score, is het aangewezen om Preffi te gebruiken.

Hier vindt u enkele goede voorbeelden van preventiewerkers die een I-Plan opstelden:

Vragen? Kijk eens bij de FAQ.