Randvoorwaarden voor planmatig werken

In elke fase is het belangrijk om rekening te houden met randvoorwaarden en de haalbaarheid van wat u plant te doen. Meer specifiek benadrukken we hierbij het belang van een draagvlak in iedere fase van het project en van het juist inschatten van de beschikbare capaciteit voor het project. Onderstaande vragen hebben hierop betrekking.

Draagvlak: Welke interne en externe partners zijn er nodig voor het draagvlak in iedere fase van het project?

In elke fase van planmatig werken is het van belang om relevante actoren te betrekken. Hun betrokkenheid is belangrijk om een duidelijk beeld te krijgen van het probleem én om het draagvlak voor de interventie te vergroten. Bovendien komen ze misschien wel over de brug met ideeën, kanalen en middelen voor uw initiatief.

Capaciteit: Wat is de beschikbare capaciteit voor het project?

Zorg ervoor dat duidelijk is wat de beschikbare capaciteit is voor het project en bekijk of het realistisch is om met deze middelen het beoogde resultaat te bereiken. Het gaat hier dan meer specifiek om tijd, geld, mankracht en expertise.