Evidence-based richtlijnen (hulpverlening)

Evidence-based richtlijnen zijn "documenten met aanbevelingen ter ondersteuning van de besluitvorming door professionals in de zorg en door patiënten, gebaseerd op de resultaten van wetenschappelijk onderzoek met daarop gebaseerde discussie en aansluitende meningvorming, gericht op het expliciteren van doeltreffend en doelmatig handelen". (Kwaliteitsinstituut voor Gezondheidszorg CBO, 2006)

VAD ontwikkelde een actueel overzicht van evidence-based richtlijnen voor de behandeling van alcohol- en drugsgerelateerde problemen en gaf alle richtlijnen een kwaliteitsbeoordeling. Ze zijn beoordeeld op methodologie, helderheid en presentatie, toepassingsmogelijkheden, flexibliteit en de onafhankelijkheid van de opstellers.

De richtlijnen zijn gegroepeerd per thematiek. U vindt telkens weblinks naar de richtlijnen en de beoordelingen.

Vertaling 'De aanpak van suïcidegedachten en - gedragingen bij de behandeling van middelenmisbruik: noodzakelijke informatie.'

VAD vertaalde in 2011 het hoofdstuk 'Noodzakelijke informatie' uit het 'Treatment Improvement Protocol 50: Addressing Suicidal Thoughts and Behaviors in Substance Abuse Treatment'.

Vertaling 'Richtlijnen voor de behandeling van alcoholproblemen. Samenvatting van de aanbevelingen.'

Eveneens in 2011 werden de kernaanbevelingen horende bij de Australische richtlijn 'Treatment of Alcohol Problems'. De vertaalde kernaanbevelingen vindt u hier.

Vertaling 'Aanpak van problematisch cannabisgebruik en aanverwante problemen. Richtlijn voor clinici.'

In 2010 vertaalde VAD de richtlijn 'Management of cannabis use disorder and related issues. A clinician's guide'. Deze Australische richtlijn werd ontwikkeld door het National Cannabis Prevention and Information Centre (NCPIC). VAD selecteerde deze richtlijn omdat er in ons taalgebied tot nu toe hierover nog geen evidence-based richtlijn bestond. De inhoud van deze richtlijn werd integraal overgenomen en vertaald: Aanpak van problematisch cannabisgebruik en aanverwante problemen. Richtlijn voor clinici.

Vertaling 'Kernaanbevelingen: psychosociale interventies en opiaatdetoxificatie'

In het kader van het project 'Kwaliteitsbevordering in de Verslavingszorg', vertaalde VAD de kernaanbevelingen horend bij de richtlijnen 'Drug Misuse: Psychosocial Interventions' en 'Drug Misuse: Opioid Detoxification'. Beide richtlijnen werden ontwikkeld door het National Institute for Health and Clinical Excellence (NICE) uit het Verenigd Koninkrijk. VAD biedt u de Nederlandstalige versie aan van de kernaanbevelingen 'Drug Misuse: Psychosocial Interventions' en van de kernaanbevelingen 'Drug Misuse: Opoid Detoxification'.

In onze bibliotheek vindt u een uitgebreid aanbod aan behandelrichtlijnen die online raadpleegbaar zijn. U vindt deze hier.

Indien u feedback heeft op deze richtlijnen, mag u deze doorgeven aan Nina De Paepe.

VAD is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de sites waarnaar gelinkt wordt, evenmin ligt het copyright van de vermelde meetinstrumenten bij VAD. Het is niet toegestaan om een (deel van de) richtlijn te herpubliceren - in welke vorm dan ook - zonder de toestemming van de oorspronkelijke auteur van de richtlijn. VAD kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele fouten in de richtlijnen.

top