Evidence-Based werken is een belangrijke kwaliteitsstandaard

Zowel voor interventies in de alcohol- en drugpreventie en -hulpverlening als voortgezette zorg is evidence-based werken een belangrijke kwaliteitsstandaard. Onder kwaliteitsvolle zorg en preventie verstaan we evidence-based interventies die voorzien worden door deskundige praktijkwerkers, die over aantoonbare kerncompetenties beschikken in hun werkgebied en wiens activiteiten regelmatig gemonitord worden via het meten van kwaliteitsindicatoren op programma- en systeemniveau. We gaan er hierbij vanuit dat als individuele praktijkwerkers, behandelprogramma's en systemen kwaliteitsvolle zorg en preventie aanbieden, ze ook goede uitkomsten zullen behalen bij cliënten.

Lees de visietekst over evidence-based werken in de alcohol- en drugsector

De bedoeling van deze tekst is om achtergrondinformatie en duiding te bieden bij evidence-based werken voor hulpverleners, preventiewerkers en onderzoekers in de alcohol- en drugsector.

De tekst is opgebouwd uit volgende delen:

  • Evidence-based werken, ontstaan en gedachtegoed;
  • Evidence-based werken, onderwerp van debat;
  • Evidence-based werken, een integratie van verschillende factoren;
  • Evidence-based werken, van theorie naar praktijk.