Andere Europese projecten en netwerken

FESAT - European Foundation of Drughelplines

De DrugLijn is lid van FESAT, de European Foundation of Drughelplines. FESAT werd in 1993 opgericht en is intussen uitgegroeid tot een netwerk van een dertigtal drughulp- en infolijnen in zeventien Europese lidstaten.

FESAT wil de rol die deze lijnen kunnen spelen in het voorkomen van alcohol- en druggerelateerde schade versterken via overleg, afstemming, ervaringsuitwisseling en via monitoring van evoluties in de oproepen en aard van de vragen die haar leden krijgen.

Eurocare

VAD is lid van Eurocare, de Europese alcohol beleidsalliantie.

Het doel van Eurocare is om op alle beleidsniveaus (Europees, nationaal en regionaal) het bewustzijn te verhogen van de schade veroorzaakt door alcohol. Dit doet Eurocare door het bevorderen van de ontwikkeling en de implementatie van evidence-based alcoholbeleid dat gericht is op het voorkomen of verminderen van alcoholgerelateerde schade.

EUCAM

VAD is contactpersoon voor België in EUCAM,The European Centre for Monitoring Alcohol Marketing.

EUCAM werd in 2007 door STAP opgericht om de kennis en ervaringen over alcoholmarketing in Europa, opgedaan in het ELSA project, verder te zetten. Het doel is monitoring van alcoholmarketing te promoten en onderzoek en informatie over de impact van alcoholmarketing te verspreiden.