Europese projecten in opdracht van het EWDD 

Belgisch Nationaal Rapport 

Het 'Belgisch Nationaal Rapport over Drugs' geeft elk jaar een uitgebreid overzicht van de drugsituatie in België. Het rapport kadert in de samenwerking tussen het Belgische focal point, met name het Wetenschappelijk Instituut voor Volksgezondheid (WIV) en het EWDD.
De structuur van het nationaal rapport is gestandaardiseerd voor alle lidstaten, met het oog op harmonisering van de gegevens. 

Het rapport schetst onder andere de politieke, juridische en financiële krijtlijnen waarbinnen de reactie op het druggebeuren in België plaatsvindt. Daarnaast zoomt het in op de prevalentie van druggebruik, op druggerelateerde gezondheidsaspecten en op evoluties in de drugmarkt. De verschillende preventie- en hulpverleningsinitiatieven worden uitgebreid belicht.

Ten slotte worden elk jaar drie specifieke thema's besproken. In het rapport van 2008 zijn dat de thema's 'overheidsuitgaven', 'kwetsbare jongeren' en 'druggerelateerd onderzoek in België'. 

top

EDDRA - Exchange on Drug Demand Reduction Action 

EDDRA is een onlinedatabank die toegang biedt tot gedetailleerde informatie over een breed scala aan interventies inzake de vermindering van de vraag naar drugs. Dat varieert van drugpreventie over behandeling tot verminderen van schade, in verschillende settings in de lidstaten van de Europese Unie. Alle programma's bevatten een evaluatiecomponent. 

De databank werd ontwikkeld in nauwe samenwerking met de nationale Reitox-focal points. Elk focal point, en in België ook de subfocal points, zorgt voor de update van de door dat land ingevoerde bestaande projecten en voegt nieuwe projecten toe. 

top

EWS - Early Warning System 

In het kader van een Europees project (Joint Action of 16 June, 1997) creëert EWS een structuur voor een snelle uitwisseling van informatie over de productie, de handel, het gebruik en de risico's van nieuwe synthetische drugs en andere psychoactieve substanties. 

Informatie wordt verzameld via De DrugLijn, de hulpverlening, de media,... Als VAD de signalen kan bevestigen, wordt er een EWS-brief verstuurd naar alle adressen die opgenomen zijn in het EWS-adressenbestand. Dit bestand bevat hulpverleningscentra, provinciale diensten, spoedgevallendiensten, de overheid, preventiewerkers, Rode-Kruisdiensten en Vlaamse Kruisdiensten,...
Zeer bewust werden de pers en ook particulieren buiten dit bestand gehouden. Als het grote publiek ingelicht moet worden, onderneemt het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid (WIV) de nodige acties.

Blijft u graag op de hoogte over alle nieuwe en gevaarlijke drugs op de markt?

Schrijf u nu in op het Early Warning System!

Het Early Warning System (EWS) is een Europees systeem dat instaat voor de uitwisseling van informatie over productie, transport, gebruik en risico's van psychoactieve stoffen. Deze info wordt uitgewisseld tussen de verschillende lidstaten van de EU (coördinatie door Europees Waarnemingscentrum voor Drugs en Drugsverslaving - EWDD) en binnen elke lidstaat via een netwerk van professionele contacten. Het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid (WIV), als focal point en hoofd van het BIRN, verzorgt de communicatie op federaal niveau. VAD, als sub-focal point, is verantwoordelijk voor de communicatie van EWS-boodschappen van en naar het netwerk van professionele intermediairen in Vlaanderen. 

Schrijf u vandaag nog in op het Early Warning System en blijf op de hoogte van nieuwe evoluties op de drugmarkt in Vlaanderen.

top