Geen koepel zonder leden

VAD is de Vlaamse koepelorganisatie met 66 leden-organisaties, 4 individuele leden en 5 geassocieerde leden, alle actief op het vlak van alcohol- en andere drugproblemen.

VAD is een vereniging zonder winstoogmerk (vzw). De statuten en het reglement van inwendige orde bepalen de werking. De leden vormen de algemene vergadering. Zij keuren de begroting en het jaarplan goed, en kiezen de Raad van Bestuur.

Info over statuten, huishoudelijk reglement, ledenlijst, samenstelling raad van bestuur en bestuurscomité vindt u in het beheersverslag.

Lidmaatschap

Kandidaat-leden dienen een specifieke werking op het vlak van de alcohol- en/ of andere drugproblematiek te kunnen voorleggen.

Procedure:

  • schriftelijke aanvraag (brief) aan VAD, Vanderlindenstraat 15, 1030 Brussel, t.a.v. Dhr. Paul Van Deun, voorzitter VAD;
  • een vertegenwoordiger van de Raad van Bestuur neemt vervolgens contact op met de aanvrager en onderzoekt onder meer de 'specifieke werking' van de organisatie in kwestie, op basis van de statuten, de opdrachtsverklaring of missie en het jaarverslag;
  • de aanvraag wordt voorgelegd aan de Algemene Vergadering, die plaatsvindt in het voorjaar.

Download hier de lijst van alle VAD-leden.

Werking van de leden

Een beschrijving van de werking van de leden vindt u op iDA-web.

top