VAD vzw is op zoek naar een ervaren STAFMEDEWERKER PREVENTIE

VAD is het Vlaams expertisecentrum Alcohol en andere Drugs en is door de Vlaamse overheid erkend als de partnerorganisatie die de coördinatie en afstemming van het Vlaamse drugbeleid moet realiseren.

Onder alcohol- en andere drugproblemen worden problemen ten gevolge van alcohol-, medicatie-, illegaal druggebruik, gokken en gamen verstaan. Informatieverstrekking, studie, preventie en hulpverlening zijn de voornaamste werkterreinen.

Om ons team te versterken zijn we op zoek naar een ervaren stafmedewerker preventie.

Je opdracht

1. Begeleiding van netwerk preventie en in het bijzonder de CGG-preventiewerkers alcohol en drugs

De CGG-preventiewerkers alcohol en drugs zijn een belangrijke partner in het samenwerken rond een preventief gezondheidsbeleid met betrekking tot alcohol en andere drugs. Zij zorgen voor signalen uit het werkveld, zijn partners in methodiekontwikkeling en hebben een belangrijke taak om samen met VAD in te staan voor de ondersteuning van de implementatie van methodieken die op VAD worden ontwikkeld. De stafmedewerker preventie biedt ondersteuning aan de preventiewerkers via coaching, overleg en vorming.

Je opdracht ziet er als volgt uit:

 • Je coacht preventiewerkers (preventieteam organiseren en leiden, consult en advies verstrekken)
 • Je stroomlijnt op VAD de communicatie en het aanbod naar de preventiewerkers.
 • Je bent verantwoordelijk voor de tevredenheidsmeting en je adviseert en ondersteunt de preventiewerkers bij registratie van indicatoren naar de overheid.
 • Je staat mee in voor de ontwikkeling van het vormingsaanbod voor preventiewerkers (basismodule, vervolgmodules, vorming op maat voor cgg-preventiewerkers)
 • Je neemt deel aan de stuurgroep met CGG-directies en -koepels

 

Deze begeleiding gebeurt in afstemming met de werking naar de Logo's en intergemeentelijke en lokale preventiewerkers.

De begeleidingsopdracht gebeurt in duo met een collega-medewerker op VAD.

2. Expertiseterrein gokken en gamen - luik preventie

De thema's gokken en gamen verdienen meer aandacht in de werking rond middelenmisbruik en verslaving. Als stafmedewerker ben je verantwoordelijk voor de opvolging van literatuur, wetgeving, praktijkervaringen met betrekking tot deze thema's. Verder begeleid je de werkgroep gokken op VAD bestaande uit medewerkers uit de sector die rond deze thematiek werken en evolueer je tot referentiepersoon voor deze thema's op VAD.

De expertiseopbouw rond gokken en gamen gebeurt in duo met een collega-medewerker met specifiek accent op hulpverlening.

3. Meewerken in projecten

De VAD-werking bestaat uit projecten. Dit kan gaan om onderzoeksprojecten, ontwikkelingsprojecten en/of implementatieprojecten.

Je participeert in één of meerdere projecten hetzij als projectverantwoordelijke, hetzij als projectmedewerker. Je neemt je verantwoordelijkheid voor de realisatie van de afgesproken projectdoelstellingen binnen de afgesproken tijd.

Vereisten

 • Je beschikt over relevante ervaring (minimum 5 jaar) in de preventieve gezondheidszorg.
 • Je hebt ervaring in het begeleiden van werkgroepen en samenwerken met externe partners.
 • Je beschikt over een goede kennis van de alcohol- en drugthematiek en van gokken en gamen of je bent bereid je op korte tijd in te werken in deze thematiek.
 • Je bent een geboren netwerker.
 • Je bent sociaal vaardig én een uitstekend communicator.
 • Je bent constructief en je slaagt erin om in een verscheidenheid aan meningen en visies, gemeenschappelijke raakpunten te vinden waar alle partijen zich in kunnen vinden.
 • Je bent leergierig en je leert voortdurend bij door de kennis m.b.t. je vakgebied actief bij te houden én kennis en ervaring uit te wisselen.
 • Je kan je soepel aanpassen aan een evoluerende taakinhoud.

Wij bieden

 • Een uitdagende job in een organisatie met een maatschappelijk relevant doel
 • Een voltijdse betrekking , 4/5de tewerkstelling is bespreekbaar.
 • Contract onbepaalde duur, loon volgens barema sector PC 331
 • Ruime opleidingsmogelijkheden
 • Tewerkstelling op wandelafstand van station Brussel-Noord
 • Gratis woon-werkvervoer (openbaar vervoer)/fietsvergoeding

Geïnteresseerd?

Stuur dan voor 4 juli 2016 een gemotiveerde sollicitatiebrief en CV naar:

VAD vzw
t.a.v. Kathleen Locus
Vanderlindenstraat 15
1030 BRUSSEL

of mail naar kathleen.locus@vad.be

 

VAD vzw is op zoek naar een PROJECTMEDEWERKER

VAD is het Vlaams expertisecentrum Alcohol en andere Drugs en is door de Vlaamse overheid erkend als de partnerorganisatie die de coördinatie en afstemming van het Vlaamse drugbeleid moet realiseren.

Onder alcohol- en andere drugproblemen worden problemen ten gevolge van alcohol-, medicatie-, illegaal druggebruik, gokken en gamen verstaan. Informatieverstrekking, studie, preventie en hulpverlening zijn de voornaamste werkterreinen.

Om ons team te versterken zijn we op zoek naar een projectmedewerker.

Je opdracht

De VAD-werking bestaat uit projecten. Dit kan gaan om onderzoeksprojecten, ontwikkelingsprojecten en/of implementatieprojecten. Je participeert in één of meerdere projecten hetzij als projectverantwoordelijke, hetzij als projectmedewerker.

 

1. Je opdracht m.b.t. mogelijke onderzoeksprojecten:

Je verzamelt en verwerkt de resultaten van wetenschappelijk onderzoek over de thema's genotsmiddelen. Op basis van wetenschappelijke literatuur schrijf je een dossier over verschillende nieuwe thema's of doelgroepen.

Je biedt wetenschappelijke ondersteuning bij de voorbereiding en uitvoering van projecten.

2. Je opdracht m.b.t. mogelijke ontwikkelingsprojecten en/of implementatieprojecten:

Je ontwikkelt, verbetert en vernieuwt concepten en methodieken voor intermediairs en preventiewerkers teneinde hen handvatten aan te reiken om preventief te werken rond alcohol en andere drugs.

Dit houdt volgende taken in:

 • Het aftoetsen van noden en verwachtingen bij relevante partners en intermediairs.
 • Het motiveren van en samenwerken met relevante externe partners.
 • Het verzamelen, bestuderen en hertalen van relevante literatuur, onderzoek, aanbevelingen.
 • Het uitschrijven van concept/methodiek op maat van de doelgroep.
 • Het uittesten van methodiek bij de uiteindelijke doelgroep en intermediairs.
 • Het uitschrijven van teksten (online maar ook voor tijdschriften, …) over methodieken (voor intermediairs en voor uiteindelijke doelgroep).
 • Het plannen, uitvoeren en opvolgen van de implementatie.
 • Het ontwikkelen van een trainingsmodule, organisatie van een train de trainer.
 • Het rapporteren (in projectfiches) over vooronderzoek, ontwikkeling en implementatie.
 • Het opzetten en rapporteren van evaluatie van de bruikbaarheid, de implementatie, de effectiviteit van het materiaal/ concept bij intermediairs en preventiewerkers en bij de uiteindelijke doelgroep.

Vereisten

 • Je beschikt over een masterdiploma bij voorkeur in een menswetenschappelijke richting.
 • Je hebt ervaring met preventieve gezondheidszorg.
 • Je beschikt over een goede kennis van de alcohol- en drugthematiek (en van gokken en gamen) of je bent bereid je op korte tijd in te werken in deze thematiek.
 • Je weet activiteiten en tijd zodanig te organiseren dat de doelstellingen van het project conform de planning gerealiseerd worden.
 • Je werkt participatief, staat open voor feedback en je kan zelf constructief kritische feedback formuleren.
 • Je bent een teamspeler maar je kan ook zelfstandig een opdracht tot een goed einde brengen.
 • Je bent leergierig en je leert voortdurend bij door de kennis m.b.t. je vakgebied actief bij te houden én kennis en ervaring uit te wisselen.
 • Je kan je soepel aanpassen aan een evoluerende taakinhoud.
 • Je aanvaardt coaching van een collega-medewerker.

Wij bieden

 • Een uitdagende job in een organisatie met een maatschappelijk relevant doel.
 • Een voltijdse betrekking, 4/5de tewerkstelling is bespreekbaar.
 • Contract onbepaalde duur, loon volgens barema sector PC 331.
 • Ruime opleidingsmogelijkheden.
 • Tewerkstelling op wandelafstand van station Brussel-Noord.
 • Gratis woon-werkvervoer (openbaar vervoer)/fietsvergoeding.

Geïnteresseerd?

Stuur dan voor 4 juli 2016 een gemotiveerde sollicitatiebrief en CV naar:

VAD vzw
t.a.v. Kathleen Locus
Vanderlindenstraat 15
1030 BRUSSEL

of mail naar kathleen.locus@vad.be