VAD steunen?

Alcohol- en andere drugproblemen zijn ernstige gezondheidsproblemen die zowel voor individu als omgeving en samenleving veel schade berokkenen en kosten met zich meebrengen.

 • België telt naar schatting 500.000 tot 800.000 problematische alcoholgebruikers.
 • 183.000 kinderen groeien in België op in een gezin waarin één of beide ouders een alcohol- of drugprobleem heeft.
 • De netto maatschappelijke kost van alcohol bedraagt bijna € 4,5 miljard (1,8% van het Bruto Nationaal Product).
 • We beschikken niet over recente gegevens betreffende het aantal cliënten in de drughulpverlening; wel weten we dat - op de lijst van zaken waarover de Vlaming zich zorgen maakt - druggebruik bij jongeren nummer één scoort.
 • België is koploper in de wereld wat betreft het gebruik van slaap- en kalmeringsmiddelen.
 • Jaarlijks wordt in België een budget van € 612,3 miljoen gespendeerd aan gokspelen.

VAD is een vzw en werkt voornamelijk met subsidies van de Vlaamse overheid. Een beperkt aantal projecten wordt aanvullend met Europese, federale of lokale subsidies gerealiseerd.

Eén van de kerntaken van VAD bestaat uit pleitbezorging. We wensen het maatschappelijk debat en een objectieve beeldvorming over alcohol en andere drugs te stimuleren en te ondersteunen. Angst, paniek en dramatiek vertekenen de maatschappelijke beeldvorming over deze problematiek.
We wensen mensen met correcte en volledige informatie te sensibiliseren en te informeren om met kennis van zaken met alcohol- en ander druggebruik om te gaan.
Deze ambitieuze doelstelling kunnen we niet alleen met de beschikbare subsidies realiseren. Giften en sponsoring kunnen de werkingsmiddelen, die door de overheden worden aangereikt, versterken.

U kan VAD steunen door een overschrijving te doen op het nummer 433-1078042-09 of u kan contact met ons opnemen om samen te bekijken hoe u VAD concreet kunt ondersteunen.
Vanaf € 40 ontvangt u een fiscaal attest.

Partnerschappen met andere organisaties en met de privé-sector zijn voor VAD belangrijk, zowel om onze financiële draagkracht te vergroten als om een ruimer draagvlak te creëren om het maatschappelijk debat over de risico's van alcohol- en ander druggebruik te voeren.
Voor de samenwerking met sponsors en partners heeft VAD, samen met enkele organisaties uit de sector gezondheidspromotie en ziektepreventie in Vlaanderen, een ethische code uitgewerkt die een leidraad is bij het aangaan van partnerschappen en sponsoring.

Volgende organisaties sponsorden en steunden VAD (2008-2010):

 • Cera - "samen investeren in welvaart en welzijn": Fantmobiel
 • Duval Guillaume Antwerp: voor de realisatie van het YouTube filmpje 'Hou kinderen alcoholvrij'
 • Merck: tijdschriftabonnement voor bibliotheek
 • Shering Plough: voor de organisatie van het symposium van het Forum Verslavingsgeneeskunde 2009 over opiaatafhankelijkheid
 • Gemeente Meise

top