Voorstelling van VAD

VAD, de Vereniging voor Alcohol- en andere Drugproblemen vzw, overkoepelt het merendeel van de Vlaamse organisaties die werken rond de thematiek van alcohol, illegale drugs, psychoactieve medicatie en gokken.

VAD wil vanuit een gezondheids- en welzijnsperspectief de Vlaamse bevolking in het algemeen en intermediairs in het bijzonder deskundiger maken in het omgaan met alcohol en andere drugs.

Kernfuncties

 • de alcohol- en drugthematiek in de samenleving bespreekbaar maken;
 • (inter)sectorale netwerken met potentiële partners uitbouwen;
 • een kwaliteitsvolle en wetenschappelijk onderbouwde aanpak van de alcohol- en drugthematiek ondersteunen.

VAD is er voor iedereen: algemene bevolking, intermediairs in de maatschappelijke sectoren, overheid, de pers, VAD-leden en andere organisaties die professioneel met preventie en hulpverlening bezig zijn.

De pijlers van de VAD-werking zijn: informatieverstrekking via onder andere de DrugLijn, studie en onderzoek, preventie, hulpverlening, vorming en beleidsvoorbereiding.

VAD is de partnerorganisatie van de Vlaamse overheid in het kader van het preventiebeleid van alcohol- en andere drugproblemen.

De leden van VAD zijn alle actief op het terrein van alcohol- en andere drugproblemen en ze ondersteunen de werking met hun gezamenlijke kennis en expertise.

VAD is actief in zeer verschillende netwerken van overheid, maatschappelijke sectoren en regionale initiatieven.

Jaarverslag

Jaar na jaar geeft VAD/de DrugLijn een overzicht van haar werking.

Download
 • VAD-jaarverslag | jaarverslag

  Jaar na jaar geeft VAD een overzicht van haar werking in het algemeen en de...
  Download hier - Lees meer...

 • DrugLijnjaarverslag | jaarverslag

  De DrugLijn verwerkt en analyseert jaarlijks anonieme gegevens over de vrag...
  Download hier - Lees meer...

Lid worden

Klik hier.

iDA vzw

iDA vzw (informatie over Drugs en Alcohol) verenigt de drie koepelorganisaties die het alcohol- en drugwerkveld in België vertegenwoordigen: VAD, FEDITO Wallonne en FEDITO Bruxelloise. iDA organiseerde de afgelopen jaren twee nationale informatiecampagnes en staat ook aan de wieg van iDA-web.

top