Adviesgroep

De adviesgroep werd in 2001 door de Raad van Bestuur van VAD gemandateerd om vanuit het werkveld concrete standpunten in verband met het Belgische en Vlaamse drugbeleid voor te bereiden en kenbaar te maken. Het gaat steeds om werksoortoverschrijdende standpunten. Ze moeten maximaal door het werkveld worden gedragen. Adviesvragen van de Cel Gezondheidsbeleid Drugs komen aan bod en de adviesgroep formuleert ook proactief standpunten over het drugbeleid en de praktijk.

De adviesgroep bestaat enkel uit VAD-leden. Oproep voor deelname aan een ad hoc overleg gebeurt steeds aan alle leden van de Raad van Bestuur; indien gewenst kan de uitnodiging uitgebreid worden naar andere VAD-leden.

De leden van de adviesgroep hebben expertise in verschillende deelaspecten van de drugproblematiek (justitie, minderjarigen, ouderwerking, dubbeldiagnose, substitutiebehandeling, therapeutisch advies, preventie, onderzoek) en kunnen werksoorten of regio's vertegenwoordigen.

Meer info? Marijs Geirnaert, 02 423 03 35